Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, lasten tiedot
Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda, huoltajien tiedot
Varda tietovarannon Lopen kunnan asiakkaiden informointiasiakirja
Data warehouse for early childhood education and care_information about Varda 
Data on the guardians of children taking part in early childhood education and care are kept in the data warehouse Varda
Varhaiskasvatuksen asiakasrekisterin tietosuojaseloste
      Rekisteritietojen tarkastuspyyntö- ja korjaamisvaatimuslomakkeet


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0