Lopen varhaiskasvatuksen lapsi- ja perheohjaaja edistää työllään alueellista, sosiaalista ja koulutuksellista tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ehkäisee syrjäytymistä. Lapsi- ja perheohjaaja osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön varhaiskasvatuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa. Lapsi- ja perheohjaaja toimii kasvatuksen sekä vanhemmuuden tukemisen ja kehittämisen asiantuntijana kunnan varhaiskasvatusyksiköissä.

Lapsi- ja perheohjaaja tarjoaa matalan kynnyksen palvelua perheille, ennaltaehkäisevästi jo varhaisessa vaiheessa.  Lapsi- ja perheohjaajan työ kohdentuu varhaiskasvatusyksiköihin. Lapsi- ja perheohjaajaa ei lasketa lasten ja henkilöstön väliseen suhdelukuun eikä hänellä ole kasvatusvastuuta. Näin ollen lapsi- ja perheohjaaja pääsee aidosti keskittymään perheille tarjottavaan apuun.

Työskentely toteutuu lapsiryhmässä, tarvittaessa yksittäisen lapsen kanssa tai perheen kanssa sekä yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai muiden yhteistyötahojen kanssa. Lapsi- ja perheohjaaja on osa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja toimii myös lapsiryhmissä leikkien, jutellen, tukien ja teeman mukaisten pienryhmien vetämisen yhteydessä.

Lapsi- ja perheohjaaja on matalalla kynnyksellä huoltajiin yhteydessä tarjoten tukea, palveluohjausta ja kuuntelevaa korvaa vanhemmuuden tueksi. Palvelusta on vanhemmilla mahdollisuus kieltäytyä. Myös muiden varhaiskasvatuksen työntekijöiden kautta perhe voi saada kontaktin lapsi- ja perheohjaajaan. Huoltajat voivat itse olla myös yhteydessä  puhelimitse, sähköpostitse tai jättää vaikka varhaiskasvatuksen opettajalle soittopyynnön.

Palvelu tarjotaan perheille maksuttomasti osana kunnan varhaiskasvatusta.

Lapsi- ja perheohjauksen tavoitteena on:

  • Tukea lapsen hyvinvointia
  • Tukea varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen ja kodin välistä vuorovaikutusta
  • Tukea ja vahvistaa vanhemmuutta
  • Kuunnella ja vahvistaa perheen omia hyviä toimintatapoja. Pohtia yhdessä uusia toimintatapoja, jotka helpottaisivat arkea tai lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta
  • Pohtia yhdessä perheen tuen ja palveluiden tarpeita palveluohjauksen keinoin

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0