Lopen varhaiskasvatuksen perheohjaus tarjoaa ennaltaehkäisevää matalan kynnyksen ohjausta loppilaisten alle kouluikäisten lasten perheille. Työskentely tapahtuu perheen kanssa sovitulla tavalla joko ainoastaan perheen kanssa tai yhteistyössä varhaiskasvatuksen, esiopetuksen tai muiden yhteistyötahojen kanssa.

Palvelu tarjotaan perheille maksuttomana, ilman lähetettä ja perheohjaajat pyrkivät tarjoamaan aikoja ilman jonotusta tai pitkää odotusaikaa. Työskentelyn kesto ja toimintatapa määräytyy yhteistyössä lapsen huoltajien kanssa tehdyssä asiakassuunnitelmassa.

Perheohjaajat ovat osa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa ja toimivat myös lapsiryhmissä leikkien, jutellen, tukien ja teeman mukaisten pienryhmien vetämisen yhteydessä. Perheohjaajat ovat matalalla kynnyksellä vanhempiin yhteydessä tarjoten tukea, palveluohjausta ja kuuntelevaa korvaa vanhemmuuden tueksi. Palvelusta on vanhemmilla mahdollisuus kieltäytyä. Myös muiden varhaiskasvatuksen työntekijöiden kautta perhe voi saada kontaktin perheohjaajiin. Vanhemmat voivat itse olla myös yhteydessä perheohjaajiin puhelimitse, sähköpostitse tai jättää vaikkapa varhaiskasvatuksenopettajalle soittopyynnön.

Ennaltaehkäisevän perheohjauksen tavoitteena on:

  • Tukea ja vahvistaa vanhemmuutta.
  • Kuunnella ja vahvistaa perheen omia hyviä toimintatapoja. Pohtia yhdessä uusia toimintatapoja, jotka helpottaisivat arkea tai lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta.
  • Palveluohjaus, jossa pohditaan yhdessä perheen tuen ja palveluiden tarpeita.
  • Varhaiskasvatuksen tai esiopetuksen ja kodin välisen vuorovaikutuksen tukeminen
  • Perheohjaajat tukevat vanhempia löytämään ero tilanteessa lapsen edun mukainen toimintatapa.
  • Uusperheet ja muut monimuotoiset perheet.
  • Kaikki vanhempien tai lapsen mieltä askarruttavat asiat, löydetään yhdessä keino muuttaa haasteet voitoiksi!

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0