Varhaiskasvatuksen järjestäminen yksityisen hoidon tuella ja kuntalisän maksaminen

Kun perhe valitsee lapselleen yksityisen varhaiskasvatuksen, on perheellä mahdollisuus hakea yksityisen hoidon tukea sekä samalla oikeus saada Lopen kunnan myöntämää yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Tukea voidaan maksaa heti vanhempainrahakauden päätyttyä. Yksityisen hoidon tukea ja tuen kuntalisää haetaan Kelasta.

Yksityisen hoidon lakisääteistä tukea sekä tuen kuntalisää maksetaan kun varhaiskasvatusta tarvitsevaa lasta hoitaa yksityinen palvelun tuottaja. Tuki maksetaan yksityiselle palveluntuottajalle. Lisäksi yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää voidaan maksaa työsuhteiselle hoitajalle, kun perhe palkkaa lapselle hoitajan kotiin. Yksityisen hoidon tuen kuntalisää ei makseta heinäkuun ajalta.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä 1.8.2020 alkaen

Lisätietoja Kelan sivuilta https://www.kela.fi/yksityisen-hoidon-tuki

Sisaruslisä

Lisäksi maksetaan sisaruslisää yksityisen hoidon tuen kuntalisän perusosan lisäksi perheen ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta (nuorin lapsi on ikäjärjestyksessä 1. lapsi), jos perheellä on samaan aikaan vähintään kaksi lasta yksityisessä hoidossa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksetaan kuten toisesta lapsesta.

Yksityisen hoidon sisaruslisä on 145,00 euroa kuukaudessa ja 73,00 euroa kuukaudessa, kun lapsi on esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa yksityisellä palveluntuottajalla. Sisaruslisä maksetaan kuukausittain suoraan yksityiselle palveluntuottajalle. Sisaruslisän maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja sitoutuu pienentämään perheiltä perimäänsä osuutta lapsen hoitomaksusta vastaavalla osuudella.

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Sisaruslisähakemus palautetaan osoitteella Lopen kunta, varhaiskasvatuspäällikkö, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Lisätietoja:

Marianna Kokko
varhaiskasvatuspäällikkö
019 758 6015
040 330 6015
marianna.kokko (at) loppi.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0