Varhaiskasvatuksen järjestäminen yksityisen hoidon tuella ja kuntalisän maksaminen

Kun perhe valitsee lapselleen yksityisen varhaiskasvatuksen, on perheellä mahdollisuus hakea Kansaneläkelaitoksen kautta haettavaa yksityisen hoidon tukea sekä lisäksi Lopen kunnan myöntämää yksityisen hoidon tuen kuntalisää.

Lasten yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä maksetaan kun varhaiskasvatusta tarvitsevaa lasta hoitaa yksityinen palvelun tuottaja. Tuki maksetaan yksityiselle palveluntuottajalle. Kuntalisä myönnetään kalenterivuodeksi kerrallaan.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä

Lisäksi maksetaan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti 1.8.2018 alkaen myös sisaruslisää yksityisen hoidon tuen kuntalisän perusosan lisäksi perheen ikäjärjestyksessä toisesta lapsesta (nuorin lapsi on ikäjärjestyksessä 1. lapsi), jos perheellä on samaan aikaan vähintään kaksi lasta yksityisessä hoidossa. Kustakin seuraavasta lapsesta maksetaan kuten toisesta lapsesta. Yksityisen hoidon sisaruslisä on 145 euroa kuukaudessa, kun lapsi käyttää varhaiskasvatuslain mukaista laajaa hoito-oikeutta (yli 20 tuntia / viikko) ja 73 euroa kuukaudessa, kun lapsi käyttää enintään 20 tuntia / viikko hoitoa tai on esiopetuksen lisäksi täydentävässä varhaiskasvatuksessa yksityisellä palveluntuottajalla. Sisaruslisä maksetaan kuukausittain suoraan palveluntuottajalle. Sisaruslisän maksamisen edellytyksenä on, että palveluntuottaja sitoutuu pienentämään perheiltä perimäänsä osuutta lapsen hoitomaksusta vastaavalla osuudella.

Varhaiskasvatuksen lomakkeet

Hakemus palautetaan osoitteella Lopen kunta, varhaiskasvatuspäällikkö, Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Lisätietoja:

Marianna Kokko
varhaiskasvatuspäällikkö
019 758 6015
040 330 6015
marianna.kokko (at) loppi.fi

 


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0