Yleinen

Perusturvalautakunnan esityslista 28.1.2020

§ Liitteet Otsikko
1 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2020
2 PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2020
3 PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2020
4 VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.7.2019-31.12.2019
5 2 kpl VANHUSPALVELULAIN MUKAISEN SEUDULLISEN SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN
6 YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA VUONNA 2019
7 PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019
8 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2020
9 ESITYS PERHEHOIDON PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN KOROTUKSISTA PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN KUNNISSA VUODELLE 2020
10 2 kpl SOSIAALITOIMEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2020
11 VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
12 ILMOITUSASIAT
13 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
14 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.