Asuminen ja rakentaminen Yleinen

Rakennusvalvonnan lupakäsittelyssä on ruuhkaa

Kunnan rakennusvalvonnan lupakäsittelyn palvelut ovat olleet keväästä asti ruuhkautuneet. Lupien käsittelyajat ovat pidentyneet johtuen mm. teknisen toimen haasteellisesta työntekijätilanteesta, rakennustarkastajan siirryttyä toisen työnantajan palvelukseen. Osittain tilanteeseen vaikutti myös koronaepidemia, jonka vuoksi keväällä ei voitu tehdä rakennustarkastuksia ja asiakaspalvelu toimi rajoitetusti.

 

Kaikki hakemukset käsitellään sähköisen Lupapisteen >>  kautta. Hakemuksen käsittelyä nopeuttaa huolellinen täyttäminen. Myös kaikki Lupapisteessä pyydetyt liitteet tulee laittaa hakemuksen mukaan PDF:na, jotta hakemus tulee käsiteltäväksi.
Jo rakennushankkeen alkuvaiheessa olisi hyvä palkata pääsuunnittelija tai vastaava työnjohtaja, jotka auttavat rakennuslupa-asiakirjojen tekemisessä ja Lupapisteen käytössä. Lupien hakijoiden kannattaa tällä hetkellä varautua pidempiin käsittelyaikoihin.

Lisätietoa rakennusvalvonnan verkkosivulta

Kaavamääräyksiin voi tutustua ennakkoon kunnan sähköisellä karttasivulla. Kartasta voi hakea tietoja määräyksistä esimerkiksi kiinteistötunnuksella, kadun nimellä tai kylän nimellä.

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 4 Ei 0 Kyllä 4 Ei 0

Kommentit on suljettu.