Kuulutus

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Pienten vesistöjen ranta-asemakaava 2019 / UPM-Kymmene Oyj / Lopen kunta / Kaavaehdotus

Karttaako Oy on laatinut nähtäville panoa varten Pienten vesistöjen 2019 ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen ehdotuksen (4.2.2020). Suunnittelualue muodostuu tilojen Antintalo 433-401-19-51, Salkoperä 433-401-19-52, Metsäpirtti 433-411-1-963, Salmio 433-411-1-1321, Kyminreuna 433-412-1-30, Metsola 433-412-1-33 ja Kalamaja 433-413-5-24 tilojen ranta-alueista (osittain).

Kaavan ehdotusaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 11.3.–10.4.2020 Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen ehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi tai sähköpostitse pekka.sateri@loppi.fi.

Lisätietoja kaavaehdotuksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

 

Loppi 11.3.2020

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.