Kuulutus

Ranta-asemakaavamuutos / Laakasalon leirintäalue / käynnistysvaihe

Arkkitehti Matti Liukkonen on kiinteistöjen Laakasalonranta 433-411-1-1583 ja Mäntymäki 433-411-1-1534 omistajien valtuuttamana toimittanut Lopen kunnalle ranta-asemakaavamuutoksen käynnistämiseksi vireillepanoilmoituksen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman koskien valtuuttajien omistamia tiloja Salon kylässä Laakasalon alueella Kaartjärven rannalla.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (29.1.2021) on yleisesti nähtävillä 23.2.–25.3.2021 Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.2.2021 / pykälän 23 liitteet. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on nähtävissä koko kaavoituksen laatimisvaiheen ajan (MRL 62 ja 63 §).

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta Lopen kunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja kaava-aineistosta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 019 758 6041 tai 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

 

Loppi 23.2.2021

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.