Kuulutus

Ranta-asemakaavamuutosehdotus / Laakasalon leirintäalue

Kaavan laatija arkkitehti Matti Liukkonen on toimittanut Salon kylän tiloja Laakasalonranta 433-411-1-1583 ja Mäntymäki 433-411-1-1534 koskevan ranta-asemakaavamuutosehdotuksen (5.4.2022) selostuksineen ehdotusvaiheen käsittelyä varten. Kaavamuutosalue sijaitsee Laakasalon niemen alueella Kaartjärven rannalla.

Kaavamuutosehdotus (5.4.2022) selostuksineen pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaan nähtävillä 3.5.–2.6.2022 Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 25.4.2022 / pykälän 94 liitteet.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus kaavamuutosehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi tai sähköpostitse pekka.sateri(at)loppi.fi.

Lisätietoja kaavamuutosehdotuksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 040 330 6041, pekka.sateri(at)loppi.fi.

 

Loppi 3.5.2022

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.