Yleinen

Ranta-asemakaavan muutosehdotus / UPM-Kymmene Oyj / Ojajärvi, tilat 21:58 ja 21:61

Insinööritoimisto Poutanen Oy on laatinut Lopen kylän tilojen Sandvik 21:58 ja Ojajärvenranta 21:61 alueilla tehtävän ranta-asemakaavan muutosehdotuksen (28.2.2019). Ehdotuksesta on poistettu Tervakosken kylän tilan Tervaloppi 1:1571 luonnosvaiheessa mukana olleet alueet.

Kaavamuutoksen ehdotusaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 24.4.–24.5.2019 Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus ranta-asemakaavan muutosehdotuksesta. Muistutukset tulee toimittaa nähtävilläoloajan kuluessa osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja kaavamuutosehdotuksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

Loppi 24.4.2019

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 3 Kyllä 0 Ei 3

Kommentit on suljettu.