Kuulutus

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnos / UPM-Kymmene Oyj / Ojajärvi

Insinööritoimisto Poutanen Oy on laatinut Lopen kylän tilan Sandvik 21:52 ja Tervakosken kylän tilan Tervaloppi 1:1571 alueilla tehtävän ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnoksen (15.12.2017).

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnos pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa 21.2.–23.3.2018.

Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.12.2017) on nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa koko kaavoituksen laatimisvaiheen ajan.

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta nähtävilläoloajan kuluessa Lopen kunnanhallitukselle, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja ranta-asemakaavasta ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnoksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 019 758 6041 tai 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

Loppi 21.2.2018

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 2 Ei 1 Kyllä 2 Ei 1

Kommentit on suljettu.