Kuulutus

Ranta-asemakaavan muutos / Hiekkaranta

Insinööritoimisto Poutanen Oy on toimittanut Lopen kunnalle ranta-asemakaavamuutoksen käynnistämiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnosaineiston (1.7.2019) koskien tilaa Hiekkaranta 433-410-5-28 Sajaniemessä Loppijärven rannalla.

Kaavaluonnosaineisto (1.7.2019) pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa 21.8.–21.9.2019 sekä Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.8.2019 / pykälän 145 liitteet.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (1.7.2019) on nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa koko kaavoituksen laatimisvaiheen ajan (MRL 63 §).

Alueen maanomistajilla ja niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin kaava saattaa huomattavasti vaikuttaa, sekä viranomaisilla ja yhteisöillä, joiden toimialaa suunnittelussa käsitellään, on mahdollisuus osallistua kaavan valmisteluun, arvioida kaavoituksen vaikutuksia ja lausua kirjallisesti tai suullisesti mielipiteensä asiasta nähtävilläoloajan kuluessa Lopen kunnalle, osoite Yhdystie 5, 12700 Loppi.

Lisätietoja kaavaluonnoksesta antaa maankäyttöpäällikkö Pekka Säteri, p. 019 758 6041 tai 040 330 6041, pekka.sateri@loppi.fi.

 

Loppi 21.8.2019

LOPEN KUNNANHALLITUS


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.