Pohjavesialueiden suojelusuunnitelman päivitystyö käynnissä

Vedenhankinnan kannalta tärkeitä ja vedenhankintaan soveltuvia pohjavesiä pyritään turvaamaan pohjaveden suojelulla. Tässä tärkeänä työvälineenä toimivat pohjavesialueiden suojelusuunnitelmat. Pohjavesialueiden suojelusuunnitelma on luonteeltaan ohje, eikä sillä ole suoria oikeudellisia vaikutuksia. Suojelusuunnitelman laatimisen tavoite on ennaltaehkäistä pohjavesialueen pohjaveden laadun heikkeneminen sekä turvata alueen pohjaveden määrällinen tila rajoittamatta kuitenkaan tarpeettomasti alueen maankäyttöä. Lopella tällä hetkellä voimassaoleva Riihimäen seudun pohjaveden … Lue lisää

Ilmoittautuminen Lopen opiston kursseille alkaa 11.6. klo 9

Lopen opiston opinto-ohjelma lukuvuodelle 2019-2020 on jaettu kotitalouksiin 5.6. Jos et ole saanut ohjelmaa, sen voi noutaa kirjaston esitehyllystä tai opiston toimistosta kunnatalolta. Ilmoittautuminen kursseille alkaa tiistaina 11.6. klo 9. Ilmoittauminen käy helpoimmin verkkopalvelussa https://opistopalvelut.fi/loppi/. Voit ilmoittautua myös soittamalla opiston toimistoon p. 019 758 6032 tai 019 758 6770 tai käymällä paikan päällä kunnantalolla (Yhdystie … Lue lisää

Loppilaiset omaishoitajat ovat tyytyväisiä kunnan palveluihin

Lopen kunnan vanhuspalvelut teettivät Lopella omaishoidossa oleville henkilöille sekä heidän hoitajilleen keväällä asiakastyytyväisyyskyselyn. Kyselyllä mitattiin omaishoitajiksi hakeutumiseen, yhteistyöhön sekä tukipalveluihin liittyvää asiakastyytyväisyyttä. Lisäksi kysyttiin omaishoitajien tuen tarvetta ja jaksamista. Yhteistyön toimivuutta eri palvelumuotojen kanssa pyydettiin arvioimaan asteikolla 1-5. Vastausten keskiarvoksi tuli 4,31. Lopella on tällä hetkellä 57 omaishoidettavaa henkilöä. Vastauksia kyselyyn tuli 30 joten kyselyyn … Lue lisää

Alkukesä on ajankohtaista aikaa vieraslajikasvien torjunnalle

Kesällä 2018 kartoitettiin vieraslajikasvien kasvupaikkoja ja esiintymien laajuutta kunnan omistamilta alueilta taajamista ja niiden rajoilta Lopen Kirkonkylässä, Launosissa ja Läyliäisissä. Kartoituksessa keskityttiin jättipalsamiin ja jättiputkeen ja mukaan valikoituivat niiden lisäksi etelänruttojuuri, valkokarhunköynnös ja kurtturuusu. Kartoitettuja vieraslajikasveja löytyi kaikista kolmesta taajamasta kasvilajien vaihdellessa alueiden erilaisten maastotyyppien mukaan. Kartoituksen pohjalta saatiin suunniteltua kohdennettuja vieraslajikasvien torjuntatoimia. Työ vieraslajien … Lue lisää

Kunnanhallituksen uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Asko Niemelä

Lopen kunnanvaltuusto valitsi kokouksessaan 3.6.2019 kunnanhallituksen puheenjohtajaksi  Asko Niemelän (kesk.). Uuden puheenjohtajan valinta tuli ajankohtaiseksi Marja Ukkolan jätettyä eroanomuksen kunnanhallituksen jäsenyydestä. Niemelä voitti puheenjohtajan vaalissa Heli Lehtilän äänin 15-12. Uudeksi jäseneksi kunnanhallitukseen valittiin Teemu Päivärinta. Lisätietoja antaa

Kunta mukana Lopen Yrittäjien markkinatorilla 8.6. klo 9-14

Lopen kesätorikauden avaa tänä vuonna Yrittäjien markkinatori lauantaina 8.6. klo 9-14. Toritapahtumassa yleisöä viihdyttää musiikkitaiteilija Seppo Lankinen. Esiintymislavalla nähdään myös Kunnan Pojat –yhtye Timo Aallon johdolla. Estradi on avoin pienille yritysesittelyille, luvassa on ainakin Lopen vanhimpien yritysten esittelyjä – onhan nyt Lopen Apteekin 120 vuotisjuhlavuosi, H. G. Paloheimo Oy täyttää 130 vuotta ja Vilho Leino Oy:lläkin on … Lue lisää

Liikunta 23 / 2019

Liikuntatoimi viikko 23 LOPPIFUTIS 2019 Loppifutis 2019 turnaus pidetään lauantaina 20.7. Launosten nurmikentällä. Turnaus on harrastepohjainen eli ei lisenssipelaajia. Ottelut pelataan pienellä kentällä 1x20min. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 14.6. satu.suomalainen@loppi.fi tai 0403306033. PYÖRÄILYKAUSI ALKAA TOUKOKUUSTA JA KESTÄÄ ELOKUUN LOPPUUN Mestaripyöräilijän arvonimen saa jokainen, joka kauden aikana pyöräilee vähintään 1000 kilometriä. Pyöräilykortteja suoritusten merkitsemistä varten voi hakea … Lue lisää

Kesän viimeisen torstaitorin tähtiesiintyjäksi valittiin Ilta

Toukokuussa järjestetyssä äänestyksessä loppilaiset saivat vaikuttaa tämän kesän torstaitorin tähtiesiintyjään. Ehdokkaina olivat Ilta, Mikko Harju ja Samae Koskinen. Äänestyksen voitti ylivoimaisesti Ilta, hän sai lähes puolet annetuista äänistä. Ääniä annettiin yhtennsä huikeat 441 kpl. Kiitos kaikille osallistuneille! Ilta tulee esiintymään kesän viimeiselle torstaitorille 15.8. Kunta järjestää kesän aikana kymmenen ohjelmallista torstaitoritapahtumaa 13.6.-15.8. Torstaitorien esiintyjät 13.6. … Lue lisää

Tervetuloa vieraslajitalkoisiin!

Lopen kunnan tekniset- ja ympäristöpalvelut järjestävät vieraslajien torjuntatalkoita kesäkuussa. Linkin takaa lisätietoja: Vieraslajitalkoot 2019 Tervetuloa mukaan!