Talous- ja hallintojohtaja

Lopen kunnassa on haettavana talous- ja hallintojohtajan virka. Virka täytetään 1.9.2020 tai sopimuksen mukaan. Talous- ja hallintojohtaja toimii kunnanjohtajan ensimmäisenä sijaisena ja kuuluu kunnan johtoryhmään. Talous- ja hallintojohtaja vastaa muun muassa kunnan taloushallinnosta, hankinnoista, asiakirjahallinnosta sekä liikenne- ja kuljetuspalveluista. Tehtäviin kuuluu myös kunnanhallituksen ja valtuuston sihteerin tehtävät. Edellytämme hakijalta soveltuvaa ylempää korkeakoulututkintoa sekä talousjohdon vankkaa … Lue lisää

Taloussuunnittelija

Lopen kunta hakee taloussuunnittelijaa toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.8.2020 alkaen tai sopimuksen mukaan. Taloussuunnittelijan tehtäviin kuuluu mm. talouteen liittyvien asioiden yleinen valmistelu, suunnittelu ja seuranta sekä talousarvion, osavuosikatsauksen ja tilinpäätöksen valmistelu yhdessä talous- ja hallintojohtajan kanssa. Tehtäviin kuuluu myös hallintokuntien ohjaaminen ja ohjeistaminen niiden oman toiminnan taloussuunnittelussa, budjetin seurannassa ja valvonnassa sekä käytäntöjen kehittämisessä. Taloussuunnittelija … Lue lisää

Päätoiminen tuntiopettaja, matematiikka ja kemia

Haemme Lopen kunnan perusopetukseen Lopen yläkouluun päätoimista tuntiopettajaa matemaattisiin aineisiin (matematiikka ja kemia) toistaiseksi, alkaen 1.8.2020. Opetettavia tunteja ensi lukuvuonna lisineen 21 h/vko. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain 504/2002 (laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Tehtävän … Lue lisää

Erityisluokanopettajan virka (JOPO-luokka) (0121)

Haemme Lopen kunnan perusopetukseen motivoitunutta ja innostavaa erityisluokanopettajaa 1.8.2020 alkaen vakinaiseen virkaan. Opettaja toimii joustavan perusopetuksen (JOPO) luokan opettajana. Työparinaan opettajalla on nuoriso-ohjaaja. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukainen kelpoisuus. Valitun on ennen vaalin vahvistamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan sekä lain lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) mukainen hyväksyttävä rikosrekisteriote. Viran täyttämisessä … Lue lisää

Koululaisten iltapäivätoiminnan ohjaaja (3)

Haemme kolmea ILTAPÄIVÄTOIMINNAN OHJAAJAA määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 11.8.2020 – 4.6.2021. Määräaikaisten työsuhteiden sijoituspaikkoina ovat Kirkonkylän (2) ja Läyliäisten (1) alueiden aamu- ja iltapäivätoiminta. Edellytämme hakijalta kokemusta lasten ja koululaisten kanssa työskentelystä sekä hyviä vuorovaikutustaitoja. Odotamme, että sinulla on joustava ja positiivinen asenne työhön sekä näkemystä ja osaamista tiimityöhön liittyen. Iltapäivätoiminnan ohjaajan työaikamuoto on yleistyöaika ja … Lue lisää

Avoin haku: Lähihoitajien sijaisuudet

Tällä hakemuksella ilmoitat kiinnostuksestasi työskennellä lähihoitajan tehtävissä Lopen kotihoidossa. Tarjolla on tilanteen mukaan eripituisia työtehtäviä. Suurin sijaisuuden tarve on 2.5.–30.9. Teemme työtä yhdessä kotisairaanhoidon kanssa yhteisissä kotihoidon tiimeissä. Työtehtävänä kotihoidossa on asiakkaan luona tapahtuva asiakaslähtöinen ja kuntouttava hoitotyö sisältäen perushoitoa ja sairaanhoidollisia tehtäviä. Tehtävät ovat esimerkiksi ruokailusta, lääkityksestä sekä henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtiminen. Työn tavoitteena on … Lue lisää

Teknisen toimen kesätyöpaikat (10 paikkaa)

Tekninen toimi palkkaa kesätyöntekijöitä puisto-, urheilu- ja viheralueiden sekä kiinteistöjen kunnossapitotehtäviin. Ensisijaisesti haemme loppilaisia 18 vuotta täyttäneitä, ajokortin omaavia henkilöitä. Kesätyöpaikat ovat kuukauden mittaisia työsuhteita kesä- tai heinäkuun aikana. Kaikissa edellä mainituissa tehtävissä palkkaus määräytyy kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan. Hakemus tulee jättää 13.3.2020 klo 15.00 mennessä Kuntarekryn kautta.  

Tarvitsemme varhaiskasvatuksen sijaisia

Tarjoamme eripituisia sijaisuuksia lastentarhanopettajille, lastenhoitajille ja erityisavustajille Lopen kunnan päiväkodeissa. Lyhytaikaisissa sijaisuuksissa edellytetään alalle soveltuvaa koulutusta tai alan opintoja tai aiempaa kokemusta. Pidempien sijaisuuksien kelpoisuusvaatimukset määräytyvät sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (608/2005) mukaan. Lisätietoja antaa varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokko 040 330 6015, etunimi.sukunimi(at)loppi.fi Hakemukset pyydämme toimittamaan sähköisesti osoitteessa www. kuntarekry.fi

Perusopetuksen ja lukion opettajan sijainen

Haemme sijaisia perusopetuksen ja lukion opettajien sijaisrekisteriin kesken lukuvuoden täytettäviä lyhytaikaisia sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan mm. luokanopetukseen, erityisopetukseen sekä perusopetuksen ja lukion aineenopetukseen. Kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus. Tarkemmat tiedot www.kuntarekry.fi, www.mol.fi. Lisätietoja antaa Kirkonkylän kasvatusalueen vs. rehtori Milla Määttä-Pulkkinen 019 758 6187, Läyliäisten kasvatusalueen rehtori Jukka Mursula 019 758 6222, Launosten … Lue lisää