Valtuuston esityslista 16.9.2019

§ Liitteet Otsikko 38 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 39 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS 2019 40 – TIETOHALLINNON UUDELLEENJÄRJESTELYT 41 – JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN ANOMUS KUNNAN TAKAUKSEN MYÖNTÄMISEKSI VALOKUITUVERKON RAKENTAMISEN AIKAISTA VÄLIRAHOITUSTA VARTEN 42 – TARJOUKSET LAUNOSTEN PALLOKENTÄN HIEKKATEKONURMESTA / OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 43 – VIRANHALTIJOIDEN VIRKASIIRROT ORGANISAATION SISÄLLÄ 44 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / LILJA KARI 45 … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 9.9.2019

§ Liitteet Otsikko 159 – VIRANHALTIJOIDEN VIRKASIIRROT ORGANISAATION SISÄLLÄ 160 – TIETOHALLINNON UUDELLEENJÄRJESTELYT 161 – TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN 162 – KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – VÄISÄNEN ELINA 163 – KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – HATAKKA JARNO PERUSTETTAVAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN LUKUUN 164 3 kpl KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN LUONTOMATKAILUN KÄRKIHANKKEIDEN JA REITISTÖJEN KEHITTÄMISHANKE 165 – SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAJAROOLIA KOSKEVA … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 29.8.2019

§ Liitteet Otsikko 71 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 72 – OSAVUOSIKATSAUS 2019 73 – OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / VIRANHALTIJAPÄÄTÖS / ERITYISLUOKANOPETTAJAN VALINTA 74 – PERUSKOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2019-2020 75 – LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA 2019-2020 76 1 kpl LUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 77 – TIEDOTUSASIAT 78 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 79 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT 80 – MUUT … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 28.8.2019

§ Liitteet Otsikko 41 3 kpl LUPALAUTAKUNNAN/ YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2019 42 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LAKAN BETONI OY 43 – MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO / RTA YHTIÖT 44 1 kpl MAA-AINESLUPIEN SIIRTO / YIT TEOLLISUUS OY 45 – KESIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N AVUSTUSHAKEMUS 46 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 47 – ILMOITUSASIAT 48 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 27.8.2019

§ Liitteet Otsikko 71 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.1.2019-30.6.2019 72 – KATSAUS VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN 73 – PERUSTURVATOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2018 74 2 kpl SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINNASSA 75 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2019 76 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2019 77 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 78 – ILMOITUSASIAT 79 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 22.8.2019

§ Liitteet Otsikko 42 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 43 2 kpl OSAVUOSIKATSAUS 2019 44 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 21.5.2019 45 – ILMOITUSASIAT 46 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 47 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 12.8.2019

§ Liitteet Otsikko 143 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE 144 – VEROTILITYKSET 2019 145 4 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / HIEKKARANTA 146 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA 2019 / UPM-KYMMENE OYJ / LOPEN KUNTA 147 – KIINTEISTÖN MYYNTI / KURVI … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 25.6.2019

§ Liitteet Otsikko 59 1 kpl ESITYS PERHEHOIDON PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN KOROTUKSISTA PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN KUNNISSA VUODELLE 2020 60 1 kpl KANTA-HÄMEEN YHTEINEN SOTE-KEHITTÄMISRAKENNE 61 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RESURSOINTI JA TOIMINNALLINEN KOKONAISUUS 62 1 kpl SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2019-2022 63 1 kpl KANTA-HÄMEEN LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISRAKENNE 64 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.5.2019 … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 17.6.2019

§ Liitteet Otsikko 123 – VEROTILITYKSET 2019 124 1 kpl SARASTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 125 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOTE-KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA LOPEN KUNNAN OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN 126 – OSALLISTUMINEN RIIHIMÄEN VAIHTOEHTOISSELVITYSTEN LAAJENNETTUUN OHJAUSRYHMÄÄN 127 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2019 128 – JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN ANOMUS KUNNAN TAKAUKSEN MYÖNTÄMISEKSI VALOKUITUVERKON RAKENTAMISEN AIKAISTA … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 19.6.2019

§ Liitteet Otsikko 31 – YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2019 LOPPUPUOLISKOLLA 32 – TARKASTUSINSINÖÖRIN TOIMENKUVA 33 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA/ AIMO ALHO 34 – PÄÄTÖS VESILAIN 5-LUVUN 5 §:N MUKAISESTA HAKEMUKSESTA /LOPEN KUNNAN TEKNINEN TOIMI 35 – PÄÄTÖS LUONNONMUISTOMERKIN RAUHOITUKSEN LAKKAUTTAMISESTA, PÄIVÄRINNE, SAJANIEMI 36 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 37 – ILMOITUSASIAT 38 … Lue lisää