Teknisen lautakunnan esityslista 21.11.2019

§ Liitteet Otsikko 59 – HANKINTAOIKAISU TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSESTÄ 22.10.2019 (§ 55) / LAUNOSTEN TEKONURMIKENTTÄ 60 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 10.10.2019 61 – ILMOITUSASIAT 62 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 63 – MUUT ASIAT

Valtuuston esityslista 11.11.2019

§ Liitteet Otsikko 48 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 49 – TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2020 50 – KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2020 51 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILAT SANDVIK 21:58 JA OJAJÄRVENRANTA 21:61 52 – SIVISTYSJOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 53 – TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN / ICT-ERITYISASIANTUNTIJAN PALKKAAMINEN 54 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / SEPPÄLÄ TIINA 55 – SIVISTYSLAUTAKUNTA … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 6.11.2019

§ Liitteet Otsikko 59 – LAUSUNTO ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA / JYLHÄKUMMUN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS 60 – LAUSUNTO RANTA-ASEMAKAAVAEHDOTUKSESTA / HIEKKARANTA 61 1 kpl VESI- JA VIEMÄRILINJAN SIJOITTAMINEN 62 3 kpl POHJAVESIALUEIDEN SUOJELUSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 63 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 64 – ILMOITUSASIAT 65 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 66 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 28.10.2019

§ Liitteet Otsikko 190 – TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2020 191 – KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2020 192 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2020 193 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILAT SANDVIK 21:58 JA OJAJÄRVENRANTA 21:61 194 1 kpl JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN JA LOPEN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 195 2 kpl HANKINTAKAUPPAA KOSKEVA HANKINTAVUODEN 2019-2020 METSÄNMYYNTI 196 – … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 29.10.2019

§ Liitteet Otsikko 93 1 kpl LOPEN KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUJEN KRITEERIT 1.12.2019 ALKAEN 94 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 95 1 kpl MÄNTYKODIN YHTEISÖLLISEN ASUMISEN VUOKRIEN MÄÄRITTÄMINEN 96 – SIJAISREKRYTOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 97 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2019 98 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 99 – ILMOITUSASIAT 100 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 101 – MUUT … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 22.10.2019

§ Liitteet Otsikko 54 3 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 55 – TARJOUKSET LAUNOSTEN PALLOKENTÄN MUUTTAMISESTA TEKONURMEKSI 56 – ILMOITUSASIAT 57 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 58 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 7.10.2019

§ Liitteet Otsikko 174 1 kpl SOPIMUS ICT-TOIMINNAN YHTEISTOIMINNALLISESTA JÄRJESTÄMISESTÄ 175 – TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN / ICT-ERITYISASIANTUNTIJAN PALKKAAMINEN 176 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2020 177 3 kpl VEROTILITYKSET 2019 178 3 kpl ASEMAKAAVAN LAATIMINEN / JYLHÄKUMMUN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS 179 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / HIEKKARANTA 180 2 kpl METSÄNMYYNTI / HARVENNUS- JA UUDISTUSHAKKUU / HEIKKILÄ 181 … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 26.9.2019

§ Liitteet Otsikko 84 1 kpl LUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 85 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 86 – PERUSKOULUJEN YHTEINEN VANHEMPAINTOIMIKUNTA 87 – ESIOPETUSRYHMIEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2019-2020 88 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT 2019-2020 89 – TALOUSARVION 2019 TOTEUMA 1.1.-31.8.2019 90 – KAIKUKORTIN KÄYTTÖÖNOTTO LOPEN OPISTOSSA 91 – TIEDOTUSASIAT 92 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 93 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 26.9.2019

48 5 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 49 1 kpl KUNTALAISALOITE / LEIKKIPUISTOJEN KUNNOSTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN SEKÄ SÄÄNNÖLLINEN HUOLTAMINEN 50 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 20.8.2019 51 – ILMOITUSASIAT 52 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 53 – MUUT ASIAT