Kunnanhallituksen esityslista 14.1.2019

§ Liitteet Otsikko 1 – SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 2 – SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 3 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 4 – VEROTILITYKSET 2018 5 – LOPEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 6 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 7 – EDUSKUNTAVAALIT 2019 / ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT JA ULKOMAINONTA 8 – EDUSKUNTAVAALIT 2019 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 17.1.2019

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl LOPEN VESILAITOKSEN TAKSA 2 – KUNTALAISALOITE / NUMMITIEN AJOHIDASTEET 3 1 kpl KOULUTUSILTA UUDESTA YKSITYISTIELAISTA 4 – ILMOITUSASIAT 5 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 6 – MUUT ASIAT

Perusturvalautakunnan esityslista 15.1.2019

1 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2019 2 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2019 3 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2019 4 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2019 5 – PERHENEUVOLA SEKÄ NUORTEN PALVELUPISTE NUPIN PALVELUIDEN OSTO RIIHIMÄEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALTA VUONNA 2019 6 1 kpl ETEVAN KUNTAYHTYMÄN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2019 7 1 kpl OMAISHOIDON PALKKIOT … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 17.12.2018

§ Liitteet Otsikko 238 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN VUOSIKELLO 2019 239 1 kpl TALOUSARVION 2019 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 240 – VEROTILITYKSET 2018 241 1 kpl ELINKEINOYHTEISTYÖSOPIMUS RIIHIMÄEN TILAT JA KEHITYS OY:N KANSSA 242 1 kpl HANKINTAKAUPPAA KOSKEVA HANKINTAVUODEN 2018-2019 METSÄNMYYNTI / HANKINTAOIKAISU 243 2 kpl METSÄNMYYNTI / HARVENNUSHAKKUU / HEIKKILÄ 244 4 kpl ESITYS … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 18.12.2018

§ Liitteet Otsikko 67 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2019 68 1 kpl KOMPONENTTITARJOILU KOULURUOKAILUSSA 69 – ILMOITUSASIAT 70 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 71 – MUUT ASIAT

Lupalautakunnan esityslista 12.12.2018

§ Liitteet Otsikko 78 1 kpl OIKAISUVAATIMUS/ POIKKEAMISPÄÄTÖS 20180013 §12 79 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2019 ALKUPUOLISKOLLA 80 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN VUOSILLE 2018 – 2021 PÄIVITTÄMINEN 81 2 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2019 82 – MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO / AJOMÄKI OY 83 4 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / YIT … Lue lisää

Valtuuston esityslista 10.12.2018

§ Liitteet Otsikko 46 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 47 1 kpl VASTAUS ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2017 48 – TALOUSARVION 2018 MUUTOS / YLITYSOIKEUS KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TEHTÄVÄALUEELLA 49 – TEKONURMIKENTÄN RAKENTAMINEN 50 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2019 51 – VALTUUSTOALOITE / ÄSSÄPELIKENTTIEN VALAISEMISESTA 52 – VALTUUSTOALOITE / KARTANONTIEN KEVYTLIIKENNEVÄYLÄ 53 – VALTUUSTOALOITE / RATATIEN KUNTO 54 … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 26.11.2018

§ Liitteet Otsikko 207 1 kpl VASTAUS ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2017 208 – TALOUSARVION 2018 MUUTOS / YLITYSOIKEUS KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TEHTÄVÄALUEELLA 209 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 210 – TEKONURMIKENTÄN RAKENTAMINEN 211 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2019 212 – HOIVAKOTI EEDILÄN VUOKRANMÄÄRITYS 1.1.2019 ALKAEN 213 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 214 – LAUSUNTO VIHDIN … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 27.11.2018

§ Liitteet Otsikko 101 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2018 102 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 103 – ILMOITUSASIAT 104 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 105 – MUUT ASIAT

Teknisen lautakunnan esityslista 22.11.2018

§ Liitteet Otsikko 59 4 kpl ESITYS LIIKUNTAHALLIN PAIKASTA 60 – KEHITTÄMISTYÖRYHMÄN PERUSTAMINEN KOULURUOKAILUUN 61 – KOSKETUSVAPAAT VESIJAKELIMET 62 – SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 23.8.2018 63 – VESI- JA VIEMÄRILIITTYMISSOPIMUKSET 1.9.2018-31.10.2018 64 – ILMOITUSASIAT 65 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 66 – MUUT ASIAT