Perusturvalautakunnan esityslista 25.6.2019

§ Liitteet Otsikko 59 1 kpl ESITYS PERHEHOIDON PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN KOROTUKSISTA PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN KUNNISSA VUODELLE 2020 60 1 kpl KANTA-HÄMEEN YHTEINEN SOTE-KEHITTÄMISRAKENNE 61 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RESURSOINTI JA TOIMINNALLINEN KOKONAISUUS 62 1 kpl SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2019-2022 63 1 kpl KANTA-HÄMEEN LASTEN, NUORTEN JA PERHEIDEN PALVELUIDEN KEHITTÄMISRAKENNE 64 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.5.2019 … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 17.6.2019

§ Liitteet Otsikko 123 – VEROTILITYKSET 2019 124 1 kpl SARASTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 125 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOTE-KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA LOPEN KUNNAN OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN 126 – OSALLISTUMINEN RIIHIMÄEN VAIHTOEHTOISSELVITYSTEN LAAJENNETTUUN OHJAUSRYHMÄÄN 127 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2019 128 – JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN ANOMUS KUNNAN TAKAUKSEN MYÖNTÄMISEKSI VALOKUITUVERKON RAKENTAMISEN AIKAISTA … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 19.6.2019

§ Liitteet Otsikko 31 – YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2019 LOPPUPUOLISKOLLA 32 – TARKASTUSINSINÖÖRIN TOIMENKUVA 33 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA/ AIMO ALHO 34 – PÄÄTÖS VESILAIN 5-LUVUN 5 §:N MUKAISESTA HAKEMUKSESTA /LOPEN KUNNAN TEKNINEN TOIMI 35 – PÄÄTÖS LUONNONMUISTOMERKIN RAUHOITUKSEN LAKKAUTTAMISESTA, PÄIVÄRINNE, SAJANIEMI 36 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 37 – ILMOITUSASIAT 38 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 13.6.2019

§ Liitteet Otsikko 35 1 kpl TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.2019-31.5.2019 36 – TARJOUKSET LAUNOSTEN PALLOKENTÄN HIEKKATEKONURMESTA 37 – RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN TEKNISELLE JOHTAJALLE LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEIDEN OSALTA 38 – TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 39 – ILMOITUSASIAT 40 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 41 – MUUT ASIAT

Sivistyslautakunnan esityslista 6.6.2019

§ Liitteet Otsikko 53 1 kpl OPETUSHALLITUKSEN LAATIMIIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2018 POHJAUTUVAN PAIKALLISEN VARHAISKASVATUS-SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 54 – SIVISTYSJOHTAJAN SIJAISTEN NIMEÄMINEN 55 – TALOUSARVION 2019 TOTEUMA 1.1.-30.4.2019 56 1 kpl LOPEN YLÄKOULUN JA LUKION STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2019 57 – OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET YKSIKKÖHINNOISTA VUODELLE 2019 58 – VALTION ERITYISAVUSTUKSET VAPAALLE SIVISTYSTYÖLLE VUOSILLE 2019-2020 59 – … Lue lisää

Valtuuston esityslista 3.6.2019

§ Liitteet Otsikko 25 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 26 1 kpl LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 27 1 kpl TILINTARKASTUSKERTOMUS 2018 28 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2018 29 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 30 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2019 31 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEN JÄSENET 1.6.2019-31.5.2021 32 1 kpl … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 27.5.2019

§ Liitteet Otsikko 97 2 kpl VALTUUSTOALOITE: KYLÄKOULUJEN JA LÄNSI-LOPEN KOLMANNEN OPETTAJAN JA KOLMANNEN OPETUSRYHMÄN SÄILYTTÄMISEKSI 98 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2019 99 4 kpl ASEMAKAAVAN LAATIMINEN / JYLHÄKUMMUN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS 100 – RAKENTAMATTOMAN TONTIN MYYNTI EDELLEEN 101 – SUOSTUMUS RAKENTEEN SIJOITTAMISEEN / TILA 433-405-57-150, VIERTOTIEN KIOSKI 102 – VEROTILITYKSET 2019 103 – KANTA … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 28.5.2019

  § Liitteet Otsikko 51 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2019 52 1 kpl OMAISHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 53 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2019 54 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 55 – ILMOITUSASIAT 56 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 57 – MUUT ASIAT

Teknisen lautakunnan esityslista 23.5.2019

§ Liitteet Otsikko 28 1 kpl KUNNANAVUSTUSTEN MAKSAMINEN YKSITYISTEILLE 29 1 kpl LIIKENNEMERKKIEN ASETTAMINEN HIRSMÄEN YKSITYISTIELLE 30 1 kpl LIIKENNEMERKKIEN ASETTAMINEN LIINAHARJANPOLUN YKSITYISTIELLE 31 – KUNTALAISALOITE / NUMMITIEN AJOHIDASTEET 32 – ILMOITUSASIAT 33 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 34 – MUUT ASIAT

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 15.5.2019

§ Liitteet Otsikko 23 1 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN/ SORAVUORI OY 24 2 kpl LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PÄIVITYS 25 – LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LAUTATIENSUON TURVETUOTANTOALUEEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMASTA, KARKKILA 26 – KUNNAN JÄRJESTÄMÄÄN JÄTEHUOLTOON LIITTYMINEN 27 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 28 – ILMOITUSASIAT 29 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 30 – MUUT ASIAT