Perusturvalautakunnan esityslista 26.1.2021

§ Liitteet Otsikko 1 – PERUSTURVAJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 2 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2021 3 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2021 4 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.7.2020-31.12.2020 5 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2020 6 – YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA VUONNA 2020 7 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1.-31.12.2020 8 – ILMOITUSASIAT 9 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 21.1.2021

§ Liitteet Otsikko 1 2 kpl LUKUVUODEN 2021-2022 TYÖ- JA LOMA-AJAT 2 1 kpl OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS YKSIKKÖHINNOISTA VUODELLE 2021 3 – LOPEN YLÄKOULUN JA KIRKONKYLÄN KOULUN HALLINNOLLINEN YHDISTÄMINEN LOPEN YHTENÄISKOULUKSI / VALTUUSTON PÄÄTÖKSEN TOIMEENPANO 4 1 kpl KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2021-2022 5 – TIEDOTUSASIAT 6 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 7 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 18.1.2021

§ Liitteet Otsikko 1 – ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖLLISYYSTILANNE 31.12.2020 JA TALOUSKATSAUS VUODELLE 2020 2 1 kpl KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖVALTUUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2021 3 – LOPEN KUNNAN KÄTEISKASSOJEN TARKASTUKSET 2020 4 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA 2019 / UPM-KYMMENE OYJ / LOPEN KUNTA / HYVÄKSYMISKÄSITTELY 5 3 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 15.12.2020

§ Liitteet Otsikko 108 – PERUSTURVAJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 109 3 kpl OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2021 LUKIEN JA OMAISHOIDON TUKI VUONNA 2021 110 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET ALKUVUODESTA 2021 111 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.11.2020 112 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1.-30.11.2020 113 – ILMOITUSASIAT 114 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 115 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 14.12.2020

§ Liitteet Otsikko 231 1 kpl ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖLLISYYSTILANNE 30.11.2020 JA TALOUSKATSAUS VUODELLE 2020 232 2 kpl MUUTOSPÄÄTÖKSET KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VEROPERUSTEMUUTOKSESTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2020 233 1 kpl TALOUSARVION 2020 MUUTOSESITYKSET 234 – TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN PALVELUNTUOTTAJAN VALINTA 235 – TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / SARASTIA OY 236 1 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 17.12.2020

§ Liitteet Otsikko 40 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT VUODELLE 2021 41 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 42 – ILMOITUSASIAT 43 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 44 – MUUT ASIAT

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 9.12.2020

§ Liitteet Otsikko 64 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2021 65 – YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2021 ALKUPUOLISKOLLA 66 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / SUOMEN RENGASKIERRÄTYS OY 67 – PÄÄTÖS LEIRINTÄALUEILMOITUKSESTA / CAMPING LAAKASALO 68 – YHTEISKÄYTTÖISTEN VIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖ LAAKASALON ALUEELLA 69 – RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN 70 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 71 – … Lue lisää

Valtuuston esityslista 7.12.2020

§ Liitteet Otsikko 44 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 45 1 kpl VASTAUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2019 46 1 kpl TALOUSARVION 2020 MUUTOSESITYKSET 47 – SELVITYSTYÖ LOPEN YLÄKOULUN JA KIRKONKYLÄN KOULUN HALLINNOLLISESTA YHDISTÄMISESTÄ LOPEN YHTENÄISKOULUKSI 48 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2021 49 1 kpl ALUEELLINEN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2021-2024 50 – ERO SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / AHONEN TIMO 51 – … Lue lisää

Vapaa-aikajaoston esityslista 1.12.2020

§ Liitteet Otsikko 36 – AVUSTUKSET TAAJAMIEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN JÄÄALUEIDEN HOITOON 37 1 kpl VUODEN 2020 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA MUIDEN MUISTETTAVIEN PALKITSEMINEN SEKÄ KUNNON KUNTALAISEN JA VUODEN NUOREN VALINTA 38 – REITISTÖSOPIMUKSET 39 3 kpl TIEDOTUSASIAT 40 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 41 – JAOSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 42 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 25.11.2020

§ Liitteet Otsikko 228 – LAUSUNTO ESITYKSESTÄ KIERTOKAPULA OY:N JÄTEMAKSUTAKSAKSI 1.1.2021 ALKAEN 229 – KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 230 – MUUT ASIAT