Kunnanhallituksen esityslista 25.3.2019

§ Liitteet Otsikko 64 – VEROTILITYKSET 2019 65 4 kpl HÄMEEN MAAKUNTALIITON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN / HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 66 2 kpl AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KESÄYLIOPISTOTOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI 67 – EDUSKUNTAVAALIT 2019 / VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA 68 – ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI / ASUNTO OY LOPEN SAIRAALANMÄKI 69 1 kpl VALTUUSTOALOITE KUNTALAISKYSELYN JÄRJESTÄMISESTÄ / PÄIVÄRINTA TEEMU 70 1 kpl LOPEN … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 20.3.2019

§ Liitteet Otsikko 10 1 kpl OIKAISUVAATIMUS/ POIKKEAMISPÄÄTÖS 20190001 §1 11 – ALUSTAVA SELVITYS SÄÄSTÖKOHTEISTA 12 – HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LAKAN BETONI OY 13 – HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LOPEN AMPUMARATAYHDISTYS RY 14 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ADVEN OY 15 – MAA-AINESHAKEMUS / AJOMÄKI OY 16 – MAA-AINESHAKEMUS / SORAVUORI OY 17 – … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 19.3.2019

§ Liitteet Otsikko 16 2 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 17 – ILMOITUSASIAT 18 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 19 – MUUT ASIAT

Perusturvalautakunnan esityslista 19.3.2019

§ Liitteet Otsikko 32 – PERUSTURVATOIMEN TALOUDEN TOTEUMA 31.12.2018 JA TOIMINTAKERTOMUS 33 1 kpl SOSIAALITOIMEN ASIAKASMAKSUT VUONNA 2019 34 – OMAISHOIDON TUEN MÄÄRÄRAHAN RIITTÄVYYS VUODELLE 2019 35 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 36 – ILMOITUSASIAT 37 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 38 – MUUT ASIAT

Sivistyslautakunnan esityslista 19.3.2019

§ Liitteet Otsikko 22 1 kpl KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT 23 1 kpl KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 24 2 kpl PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TUNTIJAKO 25 1 kpl LISÄYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN 26 1 kpl YLÄKOULUN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2019-2020 27 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDELLINEN TOTEUMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2018 28 – SIVISTYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 29 – TALOUSARVION 2019 TOTEUMA … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 11.3.2019

§ Liitteet Otsikko 50 1 kpl RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 51 – KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / NURMIJÄRVEN LINJA OY 52 1 kpl PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 53 – YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA VUONNA 2018 54 2 kpl VUOKRASOPIMUS LOPEN KUNTA – LOPEN SYRJÄ-SEURA RY 55 – KUNNANTALON KESÄAIKA 2019 56 – TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI 57 – VASTAUS … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 28.2.2019

§ Liitteet Otsikko 7 2 kpl TEKNISEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019 8 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVARAN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 9 1 kpl TARJOUKSET KIRKONKYLÄN VEDENOTTAMON SANEERAUKSESTA 10 1 kpl TEKNISEN TOIMIALAN SÄÄSTÖKOHTEIDEN ALUSTAVA SELVITTÄMINEN 11 1 kpl VALTUUSTOALOITE KUNTALAISKYSELYN JÄRJESTÄMISESTÄ / PÄIVÄRINTA TEEMU 12 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 26.2.2019

§ Liitteet Otsikko 20 – PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 21 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.12.2018 22 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.7.-31.12.2018 23 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2019 24 – LASTENSUOJELUN EDUNVALVOJIEN PALKKIOT 25 2 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 26 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.1.2019 … Lue lisää

Valtuuston esityslista 25.2.2019

§ Liitteet Otsikko 1 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 2 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 3 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 4 3 kpl MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELU KANTA-HÄMEESSÄ / KYSELY KANTA-HÄMEEN KUNTIEN VALTUUSTOILLE KOSKIEN MAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISEN TARVETTA JA MALLEJA 5 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 6 – ALOITE KUNTALAIN 43 §:N MUKAISEN MENETTELYN ALOITTAMISESTA KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI 7 … Lue lisää