Kunnanhallituksen esityslista 29.3.2021

§ Liitteet Otsikko 53 1 kpl LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2020 54 – IKÄLUOKKIEN PIENENTYMISEEN VARAUTUMINEN / SUUNNITTELUTYÖN OHJAUSRYHMÄN PERUSTAMINEN 55 – TALOUDEN ORGANISAATIOHIERARKIAN MUUTTAMINEN PERUSOPETUKSEN OSALTA 56 – KAUPPAKIRJA KILPIÄINEN EETU, KILPIÄINEN JORMA, KILPIÄINEN RAIMO JA KILPIÄINEN SIRPA – LOPEN KUNTA 57 2 kpl SITOUMUS LIFECARE-YHTEISKANNAN (E1-KANTA) ORGANISAATIOIDEN TIETO-KUMPPANUUSMALLIN ALUEELLISEEN SOPIMUKSEEN 58 2 kpl … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 24.3.2021

§ Liitteet Otsikko 14 – TOIMIVALLAN SIIRTÄMINEN VIRANHALTIJALLE YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 202 §:N MUKAISESTA YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ POIKKEAMISESTA 15 – PÄÄTÖS MAA-AINESMITTAUSKONSULTIN VALINNASTA 16 1 kpl PÄÄTÖS MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUKSESTA / NIEMISEN SORA OY 17 1 kpl PÄÄTÖS LUPAHAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / AIMO ALHO 18 – MAA-AINESHAKEMUS / RUDUS OY 19 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / RÄYSKÄLÄ-SÄÄTIÖ 20 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS … Lue lisää

Valtuuston esityslista 22.3.2021

§ Liitteet Otsikko 9 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 10 1 kpl TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN 11 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN / PERUSKOULUN ETÄOPETUKSESSA JÄLKEENJÄÄNEIDEN TUKEMINEN 12 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN / METSÄSTÄJÄTUTKINTO LOPEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN 13 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN / LUKUTAIDON EDISTÄMINEN 14 – VALTUUSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 15 – MUUT ASIAT

Sivistyslautakunnan esityslista 18.3.2021

§ Liitteet Otsikko 27 – LOPEN OPISTON KURSSIMAKSUT LUKUVUONNA 2021-2022 28 1 kpl VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2021 ALKAEN 29 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDELLINEN TOTEUMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2020 30 – YHTENÄISKOULUN VIRALLINEN NIMI 31 1 kpl KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 32 – TALOUSARVION 2021 TOTEUMA 1.-31.1.2021 33 – TIEDOTUSASIAT 34 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 35 – LAUTAKUNNAN … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 8.3.2021

§ Liitteet Otsikko 34 1 kpl ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖLLISYYSTILANNE 28.2.2021 JA TALOUSKATSAUS VUODELLE 2021 35 – OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS / OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDEN 2020 TARKISTAMINEN 36 – PÄÄTÖKSET VUODEN 2021 VALTIONOSUUKSISTA JA MUUSTA RAHOITUKSESTA 37 2 kpl KUNNANHALLITUKSEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021 38 – SOTE-UUDISTUKSEEN LIITTYVÄN ESIVALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN KANTA-HÄMEESSÄ SEKÄ ALUEELLISEN VALMISTELUTYÖRYHMÄN JÄSENEN JA … Lue lisää

Valtuuston esityslista 1.3.2021

§ Liitteet Otsikko 1 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 2 1 kpl TALOUSARVION 2020 MUUTOSESITYKSET 3 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA 2019 / UPM-KYMMENE OYJ / LOPEN KUNTA / HYVÄKSYMISKÄSITTELY 4 – KESKUSVAALILAUTAKUNNAN KOKOONPANO / MUUTOKSET 5 1 kpl VALTUUSTO- JA KUNTALAISALOITTEET 2020 6 – MUUTOSESITYS VUODEN 2021 TALOUSARVIOON / HENKILÖKUNNAN MUISTAMINEN … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 23.2.2021

§ Liitteet Otsikko 11 – PERUSTURVAJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 12 – SOSIAALITOIMEN PELASTUSSUUNNITELMA 13 2 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VEROPERUSTEMUUTOKSISTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2021 14 1 kpl IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 1.1.2021 LUKIEN 15 1 kpl VAMMAISPALVELUJEN PERHEHOIDON PALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 1.1.2021 ALKAEN 16 1 kpl LASTENSUOJELUN PERHEHOIDON HOITOPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET VUONNA … Lue lisää

Vapaa-aikajaoston esityslista 16.2.2021

§ Liitteet Otsikko 1 – VAPAA-AIKAJAOSTON KOKOUKSET VUONNA 2021 2 – PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 3 – TIEDOTTAMINEN 4 3 kpl TALOUSARVION 2021 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 5 – KULTTUURITOIMEN VASTIKKEELLISTEN AVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2021 6 – NUORISOTOIMEN VASTIKKEELLISTEN AVUSTUSTEN JAKAMINEN VUONNA 2021 7 1 kpl VUODEN 2020 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA … Lue lisää