Valtuuston esityslista 1.6.2020

§ Liitteet Otsikko 10 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 11 1 kpl LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 12 1 kpl TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019 13 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2019 14 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 15 1 kpl SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2019 16 1 kpl LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON / KIRKONKYLÄN KOULUN 1. LUOKAN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 28.5.2020

§ Liitteet Otsikko 36 3 kpl PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN LISÄYS / TYÖSSÄOPPIMISVALINNAINEN 37 – TALOUSARVION 2020 TOTEUMA 1.1.-30.4.2020 38 – TIEDOTUSASIAT 39 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 40 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT 41 – MUUT ASIAT

Perusturvalautakunnan esityslista 26.5.2020

§ Liitteet Otsikko 37 1 kpl KEHITYSVAMMAHUOLLON PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.6.2020 38 2 kpl KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS SEKÄ UUSI TOIMINTAOHJE JA HOITOPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 39 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2020 40 1 kpl YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN KRITEERIT 1.6.2020 ALKAEN LOPEN KUNNASSA 41 3 kpl MONNI – LASTENSUOJELUN MONIALAINEN … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 28.5.2020

§ Liitteet Otsikko 10 2 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 11 1 kpl TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2020 12 1 kpl KUNNANAVUSTUSTEN MAKSAMINEN YKSITYISTEILLE 13 1 kpl TARJOUKSET KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA TALVIKAUSIKSI 2020-2023 14 – KUNTALAISALOITE NOPEUSRAJOITUKSEN SAAMISEKSI SAJATIELLE 15 – PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 16 – ILMOITUSASIAT 17 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 18 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 18.5.2020

§ Liitteet Otsikko 93 2 kpl VEROTILITYKSET 2020 94 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 95 1 kpl LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON / KIRKONKYLÄN KOULUN 1. LUOKAN MÄÄRÄAIKAISEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMINEN 96 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2020 97 – OMAKOTITALOTONTTIEN MYYNTI JA HINNOITTELU / KAMPANJAN JATKAMINEN 98 – VALOKUITULIITTYMIEN HANKINTA … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 6.5.2020

§ Liitteet Otsikko 20 – YMPÄRISTÖPÄÄLLIKÖN VIRAN TÄYTTÄMINEN 21 – OIKAISUVAATIMUS / POIKKEAMISPÄÄTÖS 22 – ILMOITUSASIAT 23 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 24 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 25 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 4.5.2020

§ Liitteet Otsikko 85 – KORONAAN VARAUTUMINEN LOPEN KUNNASSA / TILANNEKATSAUS 86 4 kpl LOPEN KUNNAN EHDOTUKSET SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOON 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2021-2024 87 1 kpl LOPEN VUOKRATALOT OY:N ESITYS / VALOKUITULIITTYMÄT YHTIÖN VUOKRAYKSIKÖIHIN SEKÄ SISÄVERKKOJEN SANEERAUS 88 1 kpl VUOKRASOPIMUS LOPEN KUNTA – KESKI-LOPEN ERÄVEIKOT RY:N HEVOSOJAN PEURAPORUKKA 89 – KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 23.4.2020

§ Liitteet Otsikko 25 5 kpl SEUDULLISEN KANSALAISOPISTON PERUSTAMINEN ETELÄ-HÄMEEN ALUEELLE 26 – OPPILASKULJETUSTEN HANKINTA 27 1 kpl LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON / KIRKONKYLÄN KOULUN 1. LUOKAN MÄÄRÄAIKAISEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMINEN 28 – KOULULAISTEN AAMU – JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 1.8.2020 ALKAEN 29 – MUILLE KUNNILLE MYYTÄVIEN VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN HINNAT … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 20.4.2020

§ Liitteet Otsikko 72 2 kpl VEROTILITYKSET 2020 73 – KUOLINPESÄN OMAISUUDEN HAKEMINEN KUNNALLE / KUNNALLE LUOVUTETUN VARALLISUUDEN KOHDENTAMINEN 74 1 kpl SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2019 75 – RIIHIMÄEN SUUNNISTAJAT RY:N ESITYS KUNNAN MAA-ALUEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ SUUNNISTUSTOIMINTAAN 76 – ASEMAKAAVATYÖN LOPETTAMINEN / VANHANKIRKON-UIMARANNAN ALUE 77 – TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI 78 – LAUTA-, JOHTO- JA … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 14.4.2020

§ Liitteet Otsikko 68 – KORONAAN VARAUTUMINEN LOPEN KUNNASSA / TILANNEKATSAUS 69 – VARHAISKASVATUKSEN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PALVELUISTA PERITTÄVIEN ASIAKASMAKSUJEN ALENTAMINEN KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMASTA PANDEMIASTA JOHTUVAN POISSAOLON AJALLE 14.4.-13.5.2020 70 – TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI 71 – MUUT ASIAT