Sivistyslautakunnan esityslista 11.10.2018

§ Liitteet Otsikko 116 – VALTIONAVUSTUS AIKUISTEN PERUSTAITOJEN JA DIGITAALISTEN TAITOJEN VAHVISTAMISEEN 117 – ESIOPETUSRYHMIEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2018-2019 118 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT 2018 – 2019 119 – PERUSKOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2018-2019 120 – LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA 2018-2019 121 – TIEDOTUSASIAT 122 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 123 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT 124 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 8.10.2018

§ Liitteet Otsikko 171 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2019 172 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2017 173 – VEROTILITYKSET 2018 174 2 kpl YHTEISESTÄ JÄTELAUTAKUNNASTA TEHDYN SOPIMUKSEN PÄIVITTÄMINEN 175 1 kpl KANTA-HÄMEEN TYÖLLISTYMISTÄ EDISTÄVÄN MONIALAISEN YHTEISPALVELUN (MYP) YHTEISTYÖSOPIMUKSEN 2019-2021 HYVÄKSYMINEN 176 – LAPSI- JA PERHEPALVELUIDEN MUUTOSOHJELMAN (LAPE) MUUTOSAGENTTIEN VALTIONAVUSTUSTEN HAKEMINEN VUODELLE 2019 177 1 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 25.9.2018

§ Liitteet Otsikko -2 – Esityslistan kansilehti (sisällysluettelo) -1 – Esityslistan kansilehti (läsnäolijat) 83 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.8.2018 84 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 JA ESITYS SUUNNITELMAVUOSILLE 2020-2021 85 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 86 – ILMOITUSASIAT 87 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 88 – MUUT ASIAT

Sivistyslautakunnan esityslista 20.9.2018

§ Liitteet Otsikko 102 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 103 – VALTUUSTOALOITE 16.4.2018 / RIIHIMÄEN MUSIIKKIOPISTOON OPISKELEMAAN OTETTAVIEN LOPPILAISTEN LASTEN JA NUORTEN MÄÄRÄ 104 – ESIOPETUSRYHMIEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2018-2019 105 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT 2018 – 2019 106 – PERUSKOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2018-2019 107 – LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA 2018-2019 108 1 kpl PERUSOPETUKSEN SUUNNITELMA … Lue lisää

Lupalautakunnan esityslista 19.9.2018

§ Liitteet Otsikko 50 6 kpl LUPALAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2020-2021 51 – MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO / YIT INFRA OY 52 – MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTO / SORAVUORI OY 53 1 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN / YIT INFRA OY 54 2 kpl LAUNOSTEN VANHAN KAATOPAIKAN JATKOTUTKIMUSTEN TULOKSET 55 1 kpl … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 20.9.2018

§ Liitteet Otsikko 44 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 45 – SELVITYS KESKUSKEITTIÖN RAKENTAMISEKSI KOULUKESKUKSEN YHTEYTEEN 46 – SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 23.8.2018 47 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 48 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 10.9.2018

§ Liitteet Otsikko 154 1 kpl LOPEN KUNNAN TYÖTERVEYSPALVELUIDEN KILPAILUTUS 155 1 kpl HANKINTAPÄÄTÖS LOPEN KUNNAN VALOKUITUPOHJAISEN SEUTUVERKON SUUNNITTELUA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 156 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN LISÄMÄÄRÄRAHA VUODEN 2018 TALOUSARVIOON 157 1 kpl MÄÄRÄALAN MYYNTI / SAIRILA 433-406-25-85 158 1 kpl VASTINEET KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN 13.8.2018 ESITTÄMIIN SELVITYSPYYNTÖIHIN 159 – TIETOSUOJA-HANKE 2018-2019 160 – TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN … Lue lisää

Valtuuston esityslista 3.9.2018

§ Liitteet Otsikko 29 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 30 – KIRKONKYLÄN URHEILUKENTÄN PERUSPARANNUS 31 – VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / PIRTTILÄ SATU / KOTIMAISEN SEKÄ GEENIMUUNTELEMATTOMAN JA ANTIBIOOTTIVAPAAN LIHAN SUOSIMINEN KUNNAN RUOKAHANK 32 – VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / PIRTTILÄ SATU / LUOMUMAIDON TARJOAMINEN KOULUILLA JA PÄIVÄKODEISSA 33 – VALTUUSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 34 – MUUT ASIAT

Teknisen lautakunnan esityslista 29.8.2018

§ Liitteet Otsikko 37 – OSAVUOSIKATSAUS 2018 38 – TARJOUKSET KIRKONKYLÄN VEDENOTTAMON SANEERAUKSESTA 39 – SAKO- JA UMPIKAIVOLIETTEEN VASTAANOTTO 40 – VESI- JA VIEMÄRILIITTYMISSOPIMUKSET 1.1.-31.8.2018 41 – ILMOITUSASIAT 42 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 43 – MUUT ASIAT