Kunnanhallituksen esityslista 2.3.2020

§ Liitteet Otsikko 32 – LOPEN VUOKRATALOT OY:N ESITYS JA HAKEMUS ARAVARAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI 33 – PÄÄTÖKSET VUODEN 2020 VALTIONOSUUKSISTA JA MUUSTA RAHOITUKSESTA 34 1 kpl SITOUTUMINEN VALTIONAVUSTUSHAKUUN KOSKIEN SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAA ALUEELLISTA VALMISTELUA 35 3 kpl HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN LOPEN KUNNAN VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 11.11.2019 (§ 51), RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILAT SANDVIK … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 27.2.2020

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl TEKNISEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020 2 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVAROIDEN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 3 – TARJOUKSET LAUNOSTEN TEKONURMIKENTÄSTÄ 4 – PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 5 2 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIOT 17.12.2019 JA 10.2.2020 6 1 kpl LIIKENNEMERKKIEN SIIRTO / SAJATIE (MT 132) 7 – ILMOITUSASIAT 8 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 25.2.2020

§ Liitteet Otsikko 16 – VAKITUISEN VARAHENKILÖN TOIMEN MUUTTAMINEN PALVELUKESKUS EEDILÄN/ TOIMELAN VAKITUISEKSI TOIMEKSI 17 – HANKINTAPÄÄTÖS VANHUSTEN PALVELUASUMISESTA 18 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2020 19 1 kpl PERUSTURVAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020 20 – SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VIRANHALTIJOILLE ANNETUN TOIMIVALTUUDEN LAAJENTAMINEN 21 1 kpl SITOUTUMINEN VALTIONAVUSTUSHAKUUN KOSKIEN SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAA ALUEELLISTA VALMISTELUA 22 – … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 27.2.2020

§ Liitteet Otsikko 17 – LOPEN OPISTON KURSSIMAKSUT LUKUVUONNA 2020-2021 18 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDELLINEN TOTEUMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2019 19 1 kpl KOULULAISTEN AAMU – JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2020-2021 20 1 kpl VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT 1.8.2020 ALKAEN 21 – TIEDOTUSASIAT 22 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 23 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT 24 – MUUT ASIAT

Vapaa-aikajaoston esityslista 25.2.2020

§ Liitteet Otsikko 1 – VAPAA-AIKAJAOSTON KOKOUKSET VUONNA 2020 2 – PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 3 – TIEDOTTAMINEN 4 3 kpl TALOUSARVION 2020 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 5 – VUODEN 2019 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA MUIDEN MUISTETTAVIEN PALKITSEMINEN SEKÄ KUNNON KUNTALAISEN JA VUODEN NUOREN VALINTA 6 – VAPAA-AIKATOIMEN TILOJEN KÄYTTÖTILASTOT 2019 7 … Lue lisää

Valtuuston esityslista 24.2.2020

§ Liitteet Otsikko 1 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 2 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON 3 3 kpl ASEMAKAAVAN LAATIMINEN / JYLHÄKUMMUN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS / HYVÄKSYMISKÄSITTELY 4 2 kpl VANHUSPALVELULAIN MUKAISEN SEUDULLISEN SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 5 – MAAKUNNALLISTA KULJETUSPALVELUKESKUSTA JA LIIKENNÖINTIÄ KOSKEVA SELVITYS / VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 25.2.2019 6 1 kpl KYSELY LOPPILAISILLE YRITTÄJILLE 2019 7 1 kpl VALTUUSTO- … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 10.2.2020

§ Liitteet Otsikko 15 1 kpl ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2020-2021 / ASIAN KÄSITTELY OTTO-OIKEUDEN PERUSTEELLA 16 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON 17 2 kpl VEROTILITYKSET 2020 18 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 19 – TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA 20 2 kpl VANHUSPALVELULAIN MUKAISEN SEUDULLISEN SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 21 – LOPEN VUOKRATALOT … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 5.2.2020

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020 2 1 kpl LUPALAUTAKUNNAN / YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 3 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / ADVEN OY 4 – JATKOAIKAHAKEMUS / MILAD 5 4 kpl VESI- JA VIEMÄRILINJAN SIJOITTAMINEN 6 – VALITUS / SALIN 7 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 8 – ILMOITUSASIAT … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 30.1.2020

§ Liitteet Otsikko 1 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2 – SIVISTYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020 3 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON 4 1 kpl KOULULAISTEN AAMU – JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2020-2021 5 – KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET 2020 6 1 kpl SELVITYSTYÖ SEUDULLISESTA KANSALAISOPISTOSTA 7 1 kpl VALTION ERITYISAVUSTUKSET VAPAALLE SIVISTYSTYÖLLE VUOSILLE 2020-2021 8 – PÄÄTÖS … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 28.1.2020

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2020 2 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2020 3 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2020 4 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.7.2019-31.12.2019 5 2 kpl VANHUSPALVELULAIN MUKAISEN SEUDULLISEN SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 6 – YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA VUONNA 2019 7 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019 8 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN … Lue lisää