Kunnanhallituksen esityslista 28.10.2019

§ Liitteet Otsikko 190 – TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2020 191 – KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2020 192 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2020 193 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILAT SANDVIK 21:58 JA OJAJÄRVENRANTA 21:61 194 1 kpl JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN JA LOPEN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 195 2 kpl HANKINTAKAUPPAA KOSKEVA HANKINTAVUODEN 2019-2020 METSÄNMYYNTI 196 – … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 29.10.2019

§ Liitteet Otsikko 93 1 kpl LOPEN KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUJEN KRITEERIT 1.12.2019 ALKAEN 94 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 95 1 kpl MÄNTYKODIN YHTEISÖLLISEN ASUMISEN VUOKRIEN MÄÄRITTÄMINEN 96 – SIJAISREKRYTOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 97 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2019 98 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 99 – ILMOITUSASIAT 100 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 101 – MUUT … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 22.10.2019

§ Liitteet Otsikko 54 3 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 55 – TARJOUKSET LAUNOSTEN PALLOKENTÄN MUUTTAMISESTA TEKONURMEKSI 56 – ILMOITUSASIAT 57 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 58 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 7.10.2019

§ Liitteet Otsikko 174 1 kpl SOPIMUS ICT-TOIMINNAN YHTEISTOIMINNALLISESTA JÄRJESTÄMISESTÄ 175 – TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN / ICT-ERITYISASIANTUNTIJAN PALKKAAMINEN 176 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2020 177 3 kpl VEROTILITYKSET 2019 178 3 kpl ASEMAKAAVAN LAATIMINEN / JYLHÄKUMMUN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS 179 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / HIEKKARANTA 180 2 kpl METSÄNMYYNTI / HARVENNUS- JA UUDISTUSHAKKUU / HEIKKILÄ 181 … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 26.9.2019

§ Liitteet Otsikko 84 1 kpl LUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 85 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 86 – PERUSKOULUJEN YHTEINEN VANHEMPAINTOIMIKUNTA 87 – ESIOPETUSRYHMIEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2019-2020 88 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT 2019-2020 89 – TALOUSARVION 2019 TOTEUMA 1.1.-31.8.2019 90 – KAIKUKORTIN KÄYTTÖÖNOTTO LOPEN OPISTOSSA 91 – TIEDOTUSASIAT 92 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 93 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 26.9.2019

48 5 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 49 1 kpl KUNTALAISALOITE / LEIKKIPUISTOJEN KUNNOSTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN SEKÄ SÄÄNNÖLLINEN HUOLTAMINEN 50 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 20.8.2019 51 – ILMOITUSASIAT 52 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 53 – MUUT ASIAT

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 25.9.2019

§ Liitteet Otsikko 50 6 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022 51 – ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 52 – RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTUSKIERROS 53 1 kpl JÄTEVESIVIEMÄRIN LIITTYMÄKOHDAN SIIRTO 54 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 55 – ILMOITUSASIAT 56 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 57 – MUUT ASIAT

Perusturvalautakunnan esityslista 24.9.2019

§ Liitteet Otsikko 85 – MÄNTYKODIN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN VANHUSTEN YHTEISÖLLISEEN ASUMISEEN 86 – PALVELUKESKUS EEDILÄN TOIMINNAN UUDELLEEN ORGANISOINTI 87 1 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2019 88 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 JA ESITYS SUUNNITELMAVUOSILLE 2021-2022 89 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 90 – ILMOITUSASIAT 91 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 92 – MUUT ASIAT

Valtuuston esityslista 16.9.2019

§ Liitteet Otsikko 38 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 39 1 kpl OSAVUOSIKATSAUS 2019 40 – TIETOHALLINNON UUDELLEENJÄRJESTELYT 41 – JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN ANOMUS KUNNAN TAKAUKSEN MYÖNTÄMISEKSI VALOKUITUVERKON RAKENTAMISEN AIKAISTA VÄLIRAHOITUSTA VARTEN 42 – TARJOUKSET LAUNOSTEN PALLOKENTÄN HIEKKATEKONURMESTA / OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN TEKNISEN LAUTAKUNNAN PÄÄTÖKSEEN 43 – VIRANHALTIJOIDEN VIRKASIIRROT ORGANISAATION SISÄLLÄ 44 – ERO LUOTTAMUSTEHTÄVISTÄ / LILJA KARI 45 … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 9.9.2019

§ Liitteet Otsikko 159 – VIRANHALTIJOIDEN VIRKASIIRROT ORGANISAATION SISÄLLÄ 160 – TIETOHALLINNON UUDELLEENJÄRJESTELYT 161 – TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN 162 – KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – VÄISÄNEN ELINA 163 – KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – HATAKKA JARNO PERUSTETTAVAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN LUKUUN 164 3 kpl KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN LUONTOMATKAILUN KÄRKIHANKKEIDEN JA REITISTÖJEN KEHITTÄMISHANKE 165 – SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUIDEN TUOTTAJAROOLIA KOSKEVA … Lue lisää