Valtuuston esityslista 6.5.2019

§ Liitteet Otsikko 17 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 18 4 kpl HÄMEEN MAAKUNTALIITON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN / HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 19 – OMAKOTITALOTONTTIEN MYYNTI JA HINNOITTELU 20 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / PÄÄTÖKSEN POISTO JA ASIAN UUDELLEEN KÄSITTELY MUOTOVIRHEEN JOHDOSTA 21 – VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN / LOPEN KUNNAN TYÖNTEKIJÖILLE MYÖNNETTÄVÄT … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 29.4.2019

Kokouksen PETULA:29.4.2019 18:00 esityslista: § Liitteet Otsikko 40 – VERKOSTOMAINEN PERHEKESKUSTOIMINTA LOPELLA 41 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2019 42 – SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2018 43 1 kpl KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN ASIAKASYYTYVÄISYYSKYSELY (PAJUKOTI, KUUSELA) 44 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 45 – ILMOITUSASIAT 46 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 47 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 29.4.2019

§ Liitteet Otsikko 91 1 kpl TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTELYT 92 – VALOKUIDUN RUNKOKAAPELI MAANTIEN 132 VARTEEN / YHTEISHANKE ELISA OYJ:N KANSSA 93 2 kpl MUUTOS MAANVUOKRASOPIMUKSEEN / LOPEN KUNTA – LOPEN AMPUMARATAYHDISTYS RY 94 – EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 / VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA 95 – TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI

Sivistyslautakunnan esityslista 25.4.2019

§ Liitteet Otsikko 37 – VERKOSTOMAINEN PERHEKESKUSTOIMINTA LOPELLA 38 – LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN VUOROHOIDON PERIAATTEET 39 – LOPEN OPISTON KURSSIMAKSUT LUKUVUONNA 2019-2020 40 – TALOUSARVION 2019 TOTEUMA 1.1.-31.3.2019 41 – KIRKONKYLÄN KOULUN LÄHIHOITAJAN JA KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN TOIMIEN PERUSTAMINEN 42 – VALTIONAVUSTUS PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-2 A1-KIELEN OPETUSTA KOSKEVAN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEEN 43 – YLEISSIVISTÄVÄN KOULUTUKSEN JA VARHAISKASVATUKSEN VALTIONAVUSTUSKOKONAISUUS … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 15.4.2019

§ Liitteet Otsikko 76 – SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / VALITUS 77 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / ITSEOIKAISU MUOTOVIRHEEN JOHDOSTA 78 – LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 79 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILA 21:52 JA TERVAKOSKI, TILA 1:1571 80 – … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 16.4.2019

§ Liitteet Otsikko 20 1 kpl TALOUSARVION 2019 TOTEUTUMINEN 1.1.2019-28.2.2019 21 2 kpl TARVESELVITYKSEN LAATIMINEN LÄYLIÄISTEN PALOASEMASTA 22 – SÄHKÖNTOIMITTAJAN VALINTA AJANJAKSOLLE 1.1.2018 – 31.12.2021 23 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 7.3.2019 24 1 kpl TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 25 – ILMOITUSASIAT 26 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 27 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 25.3.2019

§ Liitteet Otsikko 64 – VEROTILITYKSET 2019 65 4 kpl HÄMEEN MAAKUNTALIITON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN / HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 66 2 kpl AIESOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ KESÄYLIOPISTOTOIMINTOJEN JÄRJESTÄMISEKSI 67 – EDUSKUNTAVAALIT 2019 / VAALILAUTAKUNNAT JA VAALITOIMIKUNTA 68 – ASUNTO-OSAKEHUONEISTON MYYNTI / ASUNTO OY LOPEN SAIRAALANMÄKI 69 1 kpl VALTUUSTOALOITE KUNTALAISKYSELYN JÄRJESTÄMISESTÄ / PÄIVÄRINTA TEEMU 70 1 kpl LOPEN … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 20.3.2019

§ Liitteet Otsikko 10 1 kpl OIKAISUVAATIMUS/ POIKKEAMISPÄÄTÖS 20190001 §1 11 – ALUSTAVA SELVITYS SÄÄSTÖKOHTEISTA 12 – HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LAKAN BETONI OY 13 – HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LOPEN AMPUMARATAYHDISTYS RY 14 – YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ADVEN OY 15 – MAA-AINESHAKEMUS / AJOMÄKI OY 16 – MAA-AINESHAKEMUS / SORAVUORI OY 17 – … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 19.3.2019

§ Liitteet Otsikko 16 2 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 17 – ILMOITUSASIAT 18 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 19 – MUUT ASIAT