Perusturvalautakunnan esityslista 26.2.2019

§ Liitteet Otsikko 20 – PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 21 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.12.2018 22 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.7.-31.12.2018 23 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2019 24 – LASTENSUOJELUN EDUNVALVOJIEN PALKKIOT 25 2 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 26 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.1.2019 … Lue lisää

Valtuuston esityslista 25.2.2019

§ Liitteet Otsikko 1 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 2 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 3 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 4 3 kpl MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELU KANTA-HÄMEESSÄ / KYSELY KANTA-HÄMEEN KUNTIEN VALTUUSTOILLE KOSKIEN MAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISEN TARVETTA JA MALLEJA 5 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 6 – ALOITE KUNTALAIN 43 §:N MUKAISEN MENETTELYN ALOITTAMISESTA KUNNANJOHTAJAN IRTISANOMISEKSI 7 … Lue lisää

Vapaa-aikajaoston esityslista 12.2.2019

§ Liitteet Otsikko 1 – VAPAA-AIKAJAOSTON KOKOUKSET VUONNA 2019 2 – PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 3 – TIEDOTTAMINEN 4 – TALOUSARVION 2019 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 5 – VUODEN 2018 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA MUIDEN MUISTETTAVIEN PALKITSEMINEN SEKÄ KUNNON KUNTALAISEN JA VUODEN NUOREN VALINTA 6 – VAPAA-AIKATOIMEN TILOJEN KÄYTTÖTILASTOT 2018 7 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 11.2.2019

§ Liitteet Otsikko 21 – SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 22 – SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 23 1 kpl KAARTJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TUKIHAKEMUS / OIKAISUVAATIMUS 24 – VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / VUORINEN SAKARI / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / OIKAISUVAATIMUS 25 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 26 – EUROPARLAMENTTIVAALIT 2019 / ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT, VAALIPÄIVÄN … Lue lisää

Lupalautakunnan esityslista 6.2.2019

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl LUPALAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019 2 1 kpl LUPALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 3 – LUPALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, NÄHTÄVILLÄPITO JA PÄÄTÖKSENANTO 4 1 kpl RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 5 – LAUSUNTO MAAKYLÄN – RÄYSKÄLÄN NATURA 2000 – ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMALUONNOKSESTA 6 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 7 – ILMOITUSASIAT 8 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 31.1.2019

§ Liitteet Otsikko 1 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2 – TALOUSARVION 2018 TOTEUMA 1.1.-30.11.2018 3 – VALTION ERITYISAVUSTUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEEN SEKÄ SIIHEN LIITTYVIIN KOKEILUIHIN VUOSILLE 2019-2020 4 – PERUSKOULUJEN YHTEINEN VANHEMPAINTOIMIKUNTA 5 – OPPILASKULJETUKSET SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE LUKUVUONNA 2019-2020 6 – SIVISTYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 7 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 14.1.2019

§ Liitteet Otsikko 1 – SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 2 – SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 3 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 4 – VEROTILITYKSET 2018 5 – LOPEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 6 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 7 – EDUSKUNTAVAALIT 2019 / ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT, VAALIPÄIVÄN ÄÄNESTYSPAIKAT JA ULKOMAINONTA 8 – EDUSKUNTAVAALIT 2019 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 17.1.2019

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl LOPEN VESILAITOKSEN TAKSA 2 – KUNTALAISALOITE / NUMMITIEN AJOHIDASTEET 3 1 kpl KOULUTUSILTA UUDESTA YKSITYISTIELAISTA 4 – ILMOITUSASIAT 5 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 6 – MUUT ASIAT

Perusturvalautakunnan esityslista 15.1.2019

1 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2019 2 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2019 3 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2019 4 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2019 5 – PERHENEUVOLA SEKÄ NUORTEN PALVELUPISTE NUPIN PALVELUIDEN OSTO RIIHIMÄEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALTA VUONNA 2019 6 1 kpl ETEVAN KUNTAYHTYMÄN PALVELUSOPIMUS VUODELLE 2019 7 1 kpl OMAISHOIDON PALKKIOT … Lue lisää