Kunnanhallituksen esityslista 4.5.2020

§ Liitteet Otsikko 85 – KORONAAN VARAUTUMINEN LOPEN KUNNASSA / TILANNEKATSAUS 86 4 kpl LOPEN KUNNAN EHDOTUKSET SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOON 2021 JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2021-2024 87 1 kpl LOPEN VUOKRATALOT OY:N ESITYS / VALOKUITULIITTYMÄT YHTIÖN VUOKRAYKSIKÖIHIN SEKÄ SISÄVERKKOJEN SANEERAUS 88 1 kpl VUOKRASOPIMUS LOPEN KUNTA – KESKI-LOPEN ERÄVEIKOT RY:N HEVOSOJAN PEURAPORUKKA 89 – KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 23.4.2020

§ Liitteet Otsikko 25 5 kpl SEUDULLISEN KANSALAISOPISTON PERUSTAMINEN ETELÄ-HÄMEEN ALUEELLE 26 – OPPILASKULJETUSTEN HANKINTA 27 1 kpl LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON / KIRKONKYLÄN KOULUN 1. LUOKAN MÄÄRÄAIKAISEN PÄÄTOIMISEN TUNTIOPETTAJAN PALKKAAMINEN 28 – KOULULAISTEN AAMU – JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN 1.8.2020 ALKAEN 29 – MUILLE KUNNILLE MYYTÄVIEN VARHAISKASVATUSPALVELUIDEN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN HINNAT … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 20.4.2020

§ Liitteet Otsikko 72 2 kpl VEROTILITYKSET 2020 73 – KUOLINPESÄN OMAISUUDEN HAKEMINEN KUNNALLE / KUNNALLE LUOVUTETUN VARALLISUUDEN KOHDENTAMINEN 74 1 kpl SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2019 75 – RIIHIMÄEN SUUNNISTAJAT RY:N ESITYS KUNNAN MAA-ALUEIDEN KÄYTTÄMISESTÄ SUUNNISTUSTOIMINTAAN 76 – ASEMAKAAVATYÖN LOPETTAMINEN / VANHANKIRKON-UIMARANNAN ALUE 77 – TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI 78 – LAUTA-, JOHTO- JA … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 14.4.2020

§ Liitteet Otsikko 68 – KORONAAN VARAUTUMINEN LOPEN KUNNASSA / TILANNEKATSAUS 69 – VARHAISKASVATUKSEN SEKÄ KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN PALVELUISTA PERITTÄVIEN ASIAKASMAKSUJEN ALENTAMINEN KORONAVIRUKSEN AIHEUTTAMASTA PANDEMIASTA JOHTUVAN POISSAOLON AJALLE 14.4.-13.5.2020 70 – TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA TOIMIEN TÄYTTÄMISEKSI 71 – MUUT ASIAT

Perusturvalautakunnan esityslista

§ Liitteet Otsikko 28 – PERUSTURVATOIMEN TILINPÄÄTÖS JA TOIMINTAKERTOMUS 2019 29 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-29.2.2020 30 – LAUSUNTOPYYNTÖ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSULAISTA 31 – SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2019 32 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 33 – ILMOITUSASIAT 34 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 35 – MUUT ASIAT

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 8.4.2020

§ Liitteet Otsikko 11 – OIKAISUVAATIMUS RAKENNUSTARKASTAJAN VALINNASTA 12 1 kpl POIKKEAMINEN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSISTÄ 13 5 kpl NESTEMÄISTEN POLTTOAINEIDEN JAKELUASEMIEN REKISTERÖINTI 14 – LAUSUNTO UPM-KYMMENE OYJ:N PIENTEN VESISTÖJEN 2019 RANTA-ASEMAKAAVAN JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN EHDOTUKSESTA 15 – ILMOITUSASIAT 16 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 17 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 18 – MUUT ASIAT 19 1 kpl YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAINEN … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 30.3.2020

§ Liitteet Otsikko 53 1 kpl LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 54 2 kpl VEROTILITYKSET 2020 55 – LOPEN KUNNANTALON TEHTÄVIEN UUDELLEENJÄRJESTELYT JA ORGANISAATION VAHVISTAMINEN 56 – LOPPI-RIIHIMÄKI-LIIKENTEEN OSTO 57 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOTE-KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA LOPEN KUNNAN OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN / LAUSUNTO VAPAAEHTOISEN MAAKUNNALLISEN SOTE-KUNTAYHTYMÄN JATKOVALMISTELUSTA 58 1 kpl KANNANOTTO SAIRAANHOITOPIIRIN ERIKOISSAIRAANHOIDON PALVELUSOPIMUSMALLISTA VUODELLE … Lue lisää

Kunnanhallituksen esityslista 2.3.2020

§ Liitteet Otsikko 32 – LOPEN VUOKRATALOT OY:N ESITYS JA HAKEMUS ARAVARAJOITUKSISTA VAPAUTTAMISEKSI 33 – PÄÄTÖKSET VUODEN 2020 VALTIONOSUUKSISTA JA MUUSTA RAHOITUKSESTA 34 1 kpl SITOUTUMINEN VALTIONAVUSTUSHAKUUN KOSKIEN SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAA ALUEELLISTA VALMISTELUA 35 3 kpl HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDEN LAUSUNTOPYYNTÖ KOSKIEN LOPEN KUNNAN VALTUUSTON PÄÄTÖKSESTÄ 11.11.2019 (§ 51), RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILAT SANDVIK … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 27.2.2020

§ Liitteet Otsikko 1 1 kpl TEKNISEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020 2 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVAROIDEN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 3 – TARJOUKSET LAUNOSTEN TEKONURMIKENTÄSTÄ 4 – PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 5 2 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIOT 17.12.2019 JA 10.2.2020 6 1 kpl LIIKENNEMERKKIEN SIIRTO / SAJATIE (MT 132) 7 – ILMOITUSASIAT 8 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 25.2.2020

§ Liitteet Otsikko 16 – VAKITUISEN VARAHENKILÖN TOIMEN MUUTTAMINEN PALVELUKESKUS EEDILÄN/ TOIMELAN VAKITUISEKSI TOIMEKSI 17 – HANKINTAPÄÄTÖS VANHUSTEN PALVELUASUMISESTA 18 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2020 19 1 kpl PERUSTURVAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020 20 – SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN VIRANHALTIJOILLE ANNETUN TOIMIVALTUUDEN LAAJENTAMINEN 21 1 kpl SITOUTUMINEN VALTIONAVUSTUSHAKUUN KOSKIEN SOTE-RAKENNEUUDISTUSTA TUKEVAA ALUEELLISTA VALMISTELUA 22 – … Lue lisää