Perusturvalautakunnan esityslista 15.12.2020

§ Liitteet Otsikko 108 – PERUSTURVAJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 109 3 kpl OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET 1.1.2021 LUKIEN JA OMAISHOIDON TUKI VUONNA 2021 110 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET ALKUVUODESTA 2021 111 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.11.2020 112 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1.-30.11.2020 113 – ILMOITUSASIAT 114 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 115 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 14.12.2020

§ Liitteet Otsikko 231 1 kpl ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖLLISYYSTILANNE 30.11.2020 JA TALOUSKATSAUS VUODELLE 2020 232 2 kpl MUUTOSPÄÄTÖKSET KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA VEROPERUSTEMUUTOKSESTA JOHTUVIEN VEROTULOMENETYSTEN KORVAUKSESTA VUONNA 2020 233 1 kpl TALOUSARVION 2020 MUUTOSESITYKSET 234 – TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUJEN PALVELUNTUOTTAJAN VALINTA 235 – TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUSOPIMUKSEN IRTISANOMINEN / SARASTIA OY 236 1 … Lue lisää

Teknisen lautakunnan esityslista 17.12.2020

§ Liitteet Otsikko 40 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN INVESTOINNIT VUODELLE 2021 41 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVAROIDEN JA PALVELUIDEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 42 – ILMOITUSASIAT 43 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 44 – MUUT ASIAT

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 9.12.2020

§ Liitteet Otsikko 64 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2021 65 – YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2021 ALKUPUOLISKOLLA 66 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / SUOMEN RENGASKIERRÄTYS OY 67 – PÄÄTÖS LEIRINTÄALUEILMOITUKSESTA / CAMPING LAAKASALO 68 – YHTEISKÄYTTÖISTEN VIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖ LAAKASALON ALUEELLA 69 – RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN 70 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 71 – … Lue lisää

Valtuuston esityslista 7.12.2020

§ Liitteet Otsikko 44 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 45 1 kpl VASTAUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2019 46 1 kpl TALOUSARVION 2020 MUUTOSESITYKSET 47 – SELVITYSTYÖ LOPEN YLÄKOULUN JA KIRKONKYLÄN KOULUN HALLINNOLLISESTA YHDISTÄMISESTÄ LOPEN YHTENÄISKOULUKSI 48 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2021 49 1 kpl ALUEELLINEN MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2021-2024 50 – ERO SIVISTYSLAUTAKUNNAN VARAJÄSENYYDESTÄ / AHONEN TIMO 51 – … Lue lisää

Vapaa-aikajaoston esityslista 1.12.2020

§ Liitteet Otsikko 36 – AVUSTUKSET TAAJAMIEN ULKOPUOLELLA OLEVIEN JÄÄALUEIDEN HOITOON 37 1 kpl VUODEN 2020 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA MUIDEN MUISTETTAVIEN PALKITSEMINEN SEKÄ KUNNON KUNTALAISEN JA VUODEN NUOREN VALINTA 38 – REITISTÖSOPIMUKSET 39 3 kpl TIEDOTUSASIAT 40 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 41 – JAOSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 42 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 25.11.2020

§ Liitteet Otsikko 228 – LAUSUNTO ESITYKSESTÄ KIERTOKAPULA OY:N JÄTEMAKSUTAKSAKSI 1.1.2021 ALKAEN 229 – KUNNANHALLITUKSEN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 230 – MUUT ASIAT

Kunnanhallituksen esityslista 23.11.2020

§ Liitteet Otsikko 211 3 kpl POISTOJEN KORJAAMINEN JA LISÄPOISTOT VUODELLE 2020 SEKÄ HYÖDYKEKOHTAISET POISTOAJAT VUODESTA 2020 ALKAEN 212 1 kpl ASUKASLUVUN KEHITYS JA TYÖLLISYYSTILANNE 31.10.2020 JA TALOUSKATSAUS VUODELLE 2020 213 1 kpl VASTAUKSET ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2019 214 1 kpl TALOUSARVION 2020 MUUTOSESITYKSET 215 – SELVITYSTYÖ LOPEN YLÄKOULUN JA KIRKONKYLÄN KOULUN HALLINNOLLISESTA YHDISTÄMISESTÄ LOPEN YHTENÄISKOULUKSI 216 … Lue lisää

Sivistyslautakunnan esityslista 26.11.2020

§ Liitteet Otsikko 82 – MAKSUHYVITYS VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUISTA TARTUNTATAUTILAIN MUKAISEN KARANTEENIN AIKANA TOIMINTAKAUDELLE 2020-2021 83 4 kpl ARVIOINTIA KOSKEVAT MUUTOKSET PAIKALLISEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN 84 4 kpl PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN KOSKIEN JOUSTAVAA PERUSOPETUSTA 85 1 kpl LISÄYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN / ESPANJAN VALINNAINEN B2-KIELI 86 3 kpl LUKION UUSI OPETUSSUUNNITELMA 87 – HANKINTAOIKAISUPYYNTÖ 88 – TIEDOTUSASIAT 89 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan esityslista 24.11.2020

§ Liitteet Otsikko 98 – PERUSTURVAJOHTAJAN AJANKOHTAISET ASIAT 99 1 kpl KANTA-HÄMEEN MAAKUNNALLINEN PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALLAN HAITTOJEN EHKÄISYTYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 100 – SIJOITETTUJEN LASTEN ELATUSAPUKANTEIDEN HOITAMISEN DELEGOINTI HÄMEENLINNAN KAUPUNGINLAKIMIEHELLE 101 – MÄÄRÄAIKAINEN PAIKALLINEN SOPIMUS YLIMÄÄRÄISIIN TYÖVUOROIHIN JA BONUSRAHAN MAKSAMISEEN ASUMISPALVELUISSA JA KOTIHOIDOSSA 102 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.10.2020 103 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 1.-31.10.2020 104 … Lue lisää