Kuntavaalien 2021 tulos

Lopen kunnan keskusvaalilautakunta on vahvistanut Lopen kunnassa 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Lopen kunnan valtuustoon valtuustokaudeksi 1.8.2021–31.5.2025 on valittu seuraavat 27 valtuutettua ja 29 varavaltuutettua: Kansallinen Kokoomus r.p. Valtuutetut: Heinonen Timo, Mikkola Antti, Laukkanen Jarmo, Pyhälammi Eeva, Seppälä Tiina, Männistö Juhana, Mikkola Jarkko, Lehtinen Susa. Varavaltuutetut: Säkkinen Eerik, Hopearuoho Sirpa, Rautiainen Aleksi, Hervala Tiia, Maunula Kari, … Lue lisää

Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi

Markku Jokisaari hakee lupaa poiketa Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n kohdasta 13.1 tilalla Amalia, kiinteistötunnus 433-405-3-319, osoitteessa Amaliantie 2, 12700 Loppi. Kyseessä on käytöstä poistetun, tyhjennetyn ja puhdistetun, maanalaisen öljysäiliön jättäminen maahan. Öljysäiliö sijaitsee kasvihuoneen alla betonibunkkerissa. 433-405-3-319 TPL L6 Amaliantie 2 Maalämpö öljysäiliön käytöstäpoisto poikkeamahakemus 210517 Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 14.6. – 28.6.2021 Lopen kunnan … Lue lisää

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2021

Valtuuston 31.5.2021 (§ 27) hyväksymä vuoden 2021 kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma on nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa ajalla 8.6.–8.7.2021 sekä Lopen kunnan verkkosivuilla toistaiseksi. Kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa on saatavissa kopiointikustannuksia vastaan Palvelupiste Rosamundasta.   Loppi 8.6.2021 LOPEN KUNNANHALLITUS

Hakemus maa-ainesten ottamiseen / Rudus Oy

Maa-aineslain 13 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Rudus Oy on toimittanut Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle 10.2.2021 päivätyn lupahakemuksen maa-ainesten ottamiseksi tilalta Tehtaanportti, kiinteistötunnus 433-406-8-149 Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Hakemus koskee ottamistoiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella, jonka lupa päättyi 31.12.2020. Alueella on toistaiseksi voimassa oleva ympäristölupa kiviaineksen murskaustoiminnalle. Maa-aineslain mukaista lupaa haetaan kymmeneksi vuodeksi 14,9 ha:n ottamisalueelle … Lue lisää

Ympäristölupahakemus / Eino Kilpiäinen

Eino Kilpiäinen on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 17.1.2021 päivätyn ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee kiviaineksen murskaustoimintaa Lopen kunnan Lopen kylässä tilalla Metsola, kiinteistötunnus 433-405-57-246. Tilalla on ympäristö- ja rakennuslautakunnan myöntämä maa-aineslain mukainen ottamislupa (1.2.2017, § 7), joka on voimassa 28.2.2027 saakka. Kilpiäinen_Ympäristölupahakemus_Metsola_18.1.2021 Maanmittauslaitos – karttatuloste2 Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuvan seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Hakemus on nähtävillä 18.5. … Lue lisää

Kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä

Vaalilain 44 §:n mukaisesti Lopen kunnan äänioikeutettujen tiedoksi saatetaan, että Lopen kunnassa 13. kesäkuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa esiintyvät seuraavat ehdokaslistat: • Kansallinen Kokoomus r.p. • Perussuomalaiset r.p. • Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. • Suomen Keskusta r.p., jotka muodostavat vaaliliiton • Vasemmistoliitto r.p. • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., jotka muodostavat vaaliliiton • Vihreä liitto r.p. • … Lue lisää

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 13.6.2021.   Ennakkoäänestys Kuntavaalien ennakkoäänestys Lopen kunnassa on 26.5.–8.6.2021. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kunnantalon pääsisäänkäynti / aulatila, Yhdystie 5, 12700 LOPPI. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat: ke–pe 26.–28.5.2021 klo 9.00–18.00 la–su 29.–30.5.2021 klo 10.00–14.00 ma–pe 31.5.–4.6.2021 klo 9.00–18.00 la–su 5.–6.6.2021 klo 10.00–14.00 ma–ti 7.–8.6.2021 klo 9.00–18.00   Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Oikeusministeriö … Lue lisää

Ympäristölupapäätös / Suomen Rengaskierrätys Oy

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / SUOMEN RENGASKIERRÄTYS OY Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 9.12.2020 (§ 66) myöntänyt Suomen Rengaskierrätys Oy:lle ympäristöluvan kiinteistöllä Silmänkanto, kiinteistötunnus 433-403-2-210, Lopen kunnan Kormun kylässä. Lupa koskee renkaankierrätyslaitoksen toimintaa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 16.12.2020. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 15.12.2020–22.1.2021 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. … Lue lisää

Ajoneuvon siirto

Kunnossapitoa haittaavana on valkoinen Mitsubishi Galant STW ha. rek.nro JHR-80 siirretty osoitteesta Korpikuja 8, 12700 Loppi, Lopen kunnan teknisen toimen varikolle osoitteeseen Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi. Ajoneuvo on hylätty. Siirretty ajoneuvo on lunastettavissa siirtopäivän jälkeen 30 päivän kuluessa. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus … Lue lisää