Päätös maa-aineslain 16 §:n mukaisesta hakemuksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 23.3.2020 (2 §) hyväksynyt Rudus Oy:n hakemuksen maa-ainesluvassa hyväksytyn ottamissuunnitelman vähäisestä muutoksesta. Päätös koskee lupalautakunnan (25.4.2018, § 22) myöntämää maa-aineslupaa tiloilla Tehtaanportti, RN:o 8:149 (kiinteistötunnus 433-406-8-149), Heikkilä, RN:o 8:66 (kiinteistötunnus 433-406-8-66) ja Aitanmäki RN:o 8:163 (kiinteistötunnus 433-406-8-163), Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Kyseessä on ottamissuunnitelman muuttaminen siten, että alueen länsi- ja lounaisosien … Lue lisää

Ajoneuvon siirto

Kunnossapitoa haittaavana on valkoinen Mitsubishi Galant STW ha. rek.nro JHR-80 siirretty osoitteesta Korpikuja 8, 12700 Loppi, Lopen kunnan teknisen toimen varikolle osoitteeseen Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi. Ajoneuvo on hylätty. Siirretty ajoneuvo on lunastettavissa siirtopäivän jälkeen 30 päivän kuluessa. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus … Lue lisää

Jätehuoltomääräykset jätelautakunta Kolmenkierron alueella 1.4.2020 alkaen

Jätelautakunta Kolmenkierto on hyväksynyt 12.3.2020 § 16 jätehuoltomääräykset, jotka tulevat 1.4.2020 voimaan Kiertokapula Oy:n alueella Hattulassa, Hausjärvellä, Hyvinkäällä, Hämeenlinnassa, Janakkalassa, Järvenpäässä, Keravalla, Lopella, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Riihimäellä, Tuusulassa ja Valkeakoskella. Jätela 12 3 2020 § 16 Päätös ja jätehuoltomääräykset ovat nähtävillä jätelautakunnan verkkosivulla www.kolmenkierto.fi 23.3.–29.4.2020. Muutoksia on tullut muun muassa jäteastioiden tyhjennysväleihin ja jätteiden erilliskeräysvelvoitteisiin. Jätehuoltomääräykset … Lue lisää

Maisematyölupapäätös / Petri Levonius

Ympäristöpäällikkö on päätöksellään 16.3.2020 (1 §) myöntänyt Petri Levoniukselle puiden kaatoa koskevan maisematyöluvan tilalla Maantie-Soukki RN:o 9:70 Sajaniemen kylässä. Kyseessä on harvennushakkuu 2,8 ha:n alueella. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 18.3.2020. Päätösasiakirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 17.3. – 1.4.2020 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.   Loppi 17.3.2020 YMPÄRISTÖ- JA … Lue lisää

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Pienten vesistöjen ranta-asemakaava 2019 / UPM-Kymmene Oyj / Lopen kunta / Kaavaehdotus

Karttaako Oy on laatinut nähtäville panoa varten Pienten vesistöjen 2019 ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen ehdotuksen (4.2.2020). Suunnittelualue muodostuu tilojen Antintalo 433-401-19-51, Salkoperä 433-401-19-52, Metsäpirtti 433-411-1-963, Salmio 433-411-1-1321, Kyminreuna 433-412-1-30, Metsola 433-412-1-33 ja Kalamaja 433-413-5-24 tilojen ranta-alueista (osittain). Kaavan ehdotusaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 11.3.–10.4.2020 Palvelupiste Rosamundassa ja … Lue lisää

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus / Pitkäjärven eteläosa / Kaavaehdotus

Maanmittari Öhman / Sten Öhman on laatinut Joentaan kylän tiloja Kiveliö 433-402-14-39 ja Vehkajärvi 433-402-14-40 koskevan ranta-asemakaavamuutosehdotuksen (20.2.2020). Tilan Kiveliö osalta kyseessä on ranta-asemakaavan laajennus. Kaavan ehdotusaineisto pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti nähtävillä 11.3.–10.4.2020 Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla. Kunnan jäsenillä ja osallisilla on oikeus tehdä muistutus ranta-asemakaavamuutosehdotuksesta. … Lue lisää

Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esiopetukseen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatukseen haku

KOULUTULOKKAAT Syksyllä 2020 Lopen kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille postitetaan helmikuun aikana ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta sekä päätös koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2020 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on Maistraatin myöntämä turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea Lopen kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella (http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/). Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai … Lue lisää

Ranta-asemakaavan muutos ja laajennus / Pitkäjärven eteläosa

Maanmittari Öhman / Sten Öhman on toimittanut Lopen kunnalle ranta-asemakaava-muutoksen ja laajennuksen käynnistämiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja sen liitteenä olevan luonnoksen koskien tiloja Kiveliö 433-402-14-39 ja Vehkajärvi 433 402-14-40 Joentaan kylässä Pitkäjärven etelärannalla. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (23.10.2019) liitteineen on nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa ja Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 25.11.2019 / pykälän … Lue lisää

Myytävänä kerrostaloyksiö kirkonkylällä

Lopen kunta myy tarjousten perusteella Holvitie 3 as 13, 1h+kk, 27,5 m². Esittely Oikotie.fi kohdenumero 15064809. Oletko kiinnostunut? Varaa esittelyaikasi puh. 019 758 6013 ja jätä tarjous! Lopen kunnanhallitus pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä tehdyt tarjoukset. Lisätietoja antaa