Hämeen ELY-keskuksen tiedoksianto: Yleistiedoksianto vesilain mukaisesta ilmoituksesta haitan poistamiseksi yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueella

Kyseessä on ruoppaukset yhteisellä vesialueella 433-407-876-1, Torho, Loppi, kiinteistöjen 433-407-10-3 ja 433-407-10-8 edustalla. YleistiedoksiantoTorhoRuoppaukset Tämä tiedoksianto on yleisesti nähtävillä 17.9. – 25.10.2021. Tiedoksiannettavat asiakirjat saa pyydettäessä Hämeen ELY-keskuksen kirjaamosta.

Kuulutus: Esitys Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksoiksi

Jätehuoltoviranomainen asettaa Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksaluonnokset nähtäville ajalle 15.9.-19.10.2021. Esitys koskee Hattulan kuntaa, Hausjärven kuntaa, Hyvinkään kaupunkia, Hämeenlinnan kaupunkia, Janakkalan kuntaa, Järvenpään kaupunkia, Keravan kaupunkia, Lopen kuntaa, Mäntsälän kuntaa, Nurmijärven kuntaa, Riihimäen kaupunkia, Tuusulan kuntaa ja Valkeakosken kaupunkia. Nurmijärven kuntaa luonnokset eivät koske jäteastioiden tyhjennysmaksujen, niihin liittyvien lisäpalveluiden maksujen, aluekeräyspistemaksujen ja lähikeräyspistemaksujen osalta. Jätelain 79 §:n … Lue lisää

Valtuuston kokous 27.9.2021 klo 18.00

LOPEN KUNNAN VALTUUSTON KOKOUS pidetään maanantaina 27.9.2021 klo 18.00 Lopen kunnantalossa valtuuston kokoushuoneessa, osoite Yhdystie 5, toinen kerros. Kokous videoidaan ja yleisön on mahdollista seurata kokousta sähköisesti kunnan verkkosivujen etusivulla julkaistavan linkin kautta. Yleisölle järjestetään myös mahdollisuus tulla seuraamaan kokousta sähköisesti kirjaston Fallesmanni-saliin (osoitteessa Kauppatie 3). Yleisön tulee noudattaa koronapandemiaan liittyviä turvallisuusjärjestelyjä. Kokousta ei ole … Lue lisää

Päätös ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisesta ilmoituksesta

Lopen ympäristöpäällikkö on päätöksellään 27.8.2021 (15 §) hyväksynyt Riihimäen Urheiluautoilijat ry:n ilmoituksen melua tai tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Päätös koskee Patojan Nostalgia Seurakilpailua, autojen nopeuskilpailua, joka järjestetään Lopella lauantaina 4.9.2021 klo 13.30 – 18.00 välisenä aikana. Patojan -Koivistontien reitti Päätös – Riihimäen UA Patojan Nostalgia 2021 Tämä kuulutus ja päätös valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävillä 31.8. … Lue lisää

Kuntavaalien 2021 tulos

Lopen kunnan keskusvaalilautakunta on vahvistanut Lopen kunnassa 13.6.2021 toimitettujen kuntavaalien tuloksen. Lopen kunnan valtuustoon valtuustokaudeksi 1.8.2021–31.5.2025 on valittu seuraavat 27 valtuutettua ja 29 varavaltuutettua: Kansallinen Kokoomus r.p. Valtuutetut: Heinonen Timo, Mikkola Antti, Laukkanen Jarmo, Pyhälammi Eeva, Seppälä Tiina, Männistö Juhana, Mikkola Jarkko, Lehtinen Susa. Varavaltuutetut: Säkkinen Eerik, Hopearuoho Sirpa, Rautiainen Aleksi, Hervala Tiia, Maunula Kari, … Lue lisää

Kuntavaalien ehdokaslistojen yhdistelmä

Vaalilain 44 §:n mukaisesti Lopen kunnan äänioikeutettujen tiedoksi saatetaan, että Lopen kunnassa 13. kesäkuuta 2021 toimitettavissa kuntavaaleissa esiintyvät seuraavat ehdokaslistat: • Kansallinen Kokoomus r.p. • Perussuomalaiset r.p. • Suomen Kristillisdemokraatit (KD) r.p. • Suomen Keskusta r.p., jotka muodostavat vaaliliiton • Vasemmistoliitto r.p. • Suomen Sosialidemokraattinen Puolue r.p., jotka muodostavat vaaliliiton • Vihreä liitto r.p. • … Lue lisää

Ympäristölupapäätös / Suomen Rengaskierrätys Oy

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / SUOMEN RENGASKIERRÄTYS OY Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 9.12.2020 (§ 66) myöntänyt Suomen Rengaskierrätys Oy:lle ympäristöluvan kiinteistöllä Silmänkanto, kiinteistötunnus 433-403-2-210, Lopen kunnan Kormun kylässä. Lupa koskee renkaankierrätyslaitoksen toimintaa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 16.12.2020. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 15.12.2020–22.1.2021 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. … Lue lisää

Ajoneuvon siirto

Kunnossapitoa haittaavana on valkoinen Mitsubishi Galant STW ha. rek.nro JHR-80 siirretty osoitteesta Korpikuja 8, 12700 Loppi, Lopen kunnan teknisen toimen varikolle osoitteeseen Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi. Ajoneuvo on hylätty. Siirretty ajoneuvo on lunastettavissa siirtopäivän jälkeen 30 päivän kuluessa. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus … Lue lisää