Ajoneuvon siirto

Kunnossapitoa haittaavana on vihreä Volkswagen Passat ha rek.nro LIB-627 siirretty osoitteesta Yhdystie 1, 12700 Loppi, Lopen kunnan teknisen toimen varikolle osoitteeseen Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi. Ajoneuvo on hylätty. Siirretty ajoneuvo on lunastettavissa siirtopäivän jälkeen 30 päivän kuluessa. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus ajoneuvoon … Lue lisää

Ranta-asemakaavan muutos / Hiekkaranta

Insinööritoimisto Poutanen Oy on toimittanut Lopen kunnalle ranta-asemakaavamuutoksen käynnistämiseksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnosaineiston (1.7.2019) koskien tilaa Hiekkaranta 433-410-5-28 Sajaniemessä Loppijärven rannalla. Kaavaluonnosaineisto (1.7.2019) pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 62 §:n mukaisesti nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa 21.8.–21.9.2019 sekä Lopen kunnan verkkosivuilla www.loppi.fi kohdassa Päätöksenteko / Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.8.2019 / pykälän 145 liitteet. Osallistumis- ja … Lue lisää

Ranta-asemakaava ja ranta-asemakaavan muutos / Pienten vesistöjen ranta-asemakaava 2019 / UPM-Kymmene Oyj / Lopen kunta

Karttaako Oy on toimittanut kunnanhallituksen käsiteltäväksi ja vireilletulokuuluttamista sekä nähtäville panoa varten ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä ranta-asemakaava- ja ranta-asemakaavamuutosluonnoksen (4.6.2019). Suunnittelualue muodostuu tilojen Antintalo 433-401-19-51, Salkoperä 433-401-19-52, Metsäpirtti 433-411-1-963, Salmio 433-411-1-1321, Kyminreuna 433-412-1-30, Metsola 433-412-1-33 ja Kalamaja 433-413-5-24 tilojen ranta-alueista (osittain). Kaavasta ja kaavamuutoksesta yhdessä käytetään nimeä Pienten vesistöjen ranta-asemakaava. Kaavaluonnosaineisto … Lue lisää

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Maatalousyhtymä Männistö Joonatan ja Männistö Juhana on tehnyt ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta. Kyseessä on maa-ainesten kotitarveottoon liittyvä maa-ainesten murskaus tilalla Lehtorinne, kiinteistötunnus 433-412-3-169, osoite Saarenoja 58, 12750 Pilpala. Murskaaminen on ilmoitettu suoritettavaksi siirrettävällä laitteistolla 1.10. – 30.11.2019 välisenä aikana. Ilmoitusmenettelyllä voidaan murskausta suorittaa enintään 49 työpäivää. Murskausta on … Lue lisää

Lopen kunnan rakennusjärjestyksen uusiminen

Lopen kunnan nykyinen rakennusjärjestys on tullut voimaan 1.3.2011. Rakennusvalvonnassa on käytännön työssä huomattu, että rakennus-järjestyksen uusiminen on tarpeen. Rakennusvalvonnassa on laadittu rakennusjärjestyksen uusimisen käynnistämiseksi asiaa koskeva osallistumis- ja arviointisuunnitelma, jossa määritellään mm. rakennusjärjestyksen uudistamiseen liittyvät toimenpiteet, aikataulu ja osalliset. Lopen kunnanhallitus on 11.3.2019 (§ 50) päättänyt aloittaa rakennus-järjestyksen uusimistyön ja asettaa sen johdosta osallistumis- ja … Lue lisää