Hakemus ympäristönsuojelumääräyksistä poikkeamiseksi

Evon Luonto Oy hakee lupaa poiketa Lopen kunnan ympäristönsuojelumääräysten 13 §:n kohdasta 13.1 tilalla Suuri huvila, kiinteistötunnus 433-409-4-23, osoitteessa Räyskäläntie 670, 12820 Räyskälä. Kyseessä on käytöstä poistetun, tyhjennetyn ja puhdistetun, maanalaisen öljysäiliön jättäminen maahan Räyskälän 1-luokan vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella. RSH öljysäiliö_poikkeaminen_290321 Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 13.4. – 27.4.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla, osoitteessa www.loppi.fi. Asianosaisilla, joiden … Lue lisää

Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristösuunnittelun opiskelijoiden projekti Ollinjoella

Hämeen ammattikorkeakoulun ympäristösuunnittelun opiskelijoiden projekti Ollinjoella Hämeen ammattikorkeakoulun Kestävän kehityksen koulutusvastuun ympäristösuunnittelun opiskelijat tekevät ”Suositus Ollinjoen alueen kestävälle vesistökäytölle” –projektia ja pyytävät alueen kiinteistön omistajia vastaamaan lyhyeen kyselyyn aiheeseen liittyen. Alueen kiinteistön omistajia on erikseen tiedotettu asiasta 29.3.2021 postitetulla kirjeellä. Ollinjoki_karttakuva Tevännön Ollinjokelaiset huomio: HAMKin ympäristösuunnittelun opiskelijat tekevät ”Suositus Ollinjoen alueen kestävälle vesistökäytölle”- projektia ja … Lue lisää

Maa-aines- ja ympäristölupapäätös / Niemisen Sora Oy

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 24.3.2021 (§ 16) myöntänyt Niemisen Sora Oy:lle maa-aines- ja ympäristöluvan maa-ainesten ottamiseen tiloille Ilkkola RN:o 11:172 ja Hiekkamäki RN:o 11:154 sekä murskaustoiminnalle tilalle Ilkkola RN:o 11:172 Lopen kylässä (kiinteistötunnukset 433-405-11-172 ja 433-405-11-154). Lupa koskee ottamistoiminnan jatkamista tilalla Hiekkamäki ja laajentamista tilan Ilkkola puolelle. Päätös_maa-aines- ja ympäristöluvan_yhteiskäsittelyhakemuksesta_Niemisen_Sora_Oy Niemisen Sora_kartta Tämä … Lue lisää

Maa-aineslupapäätös / Alho Aimo

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 24.3.2021 (§ 17) myöntänyt Aimo Alholle maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseksi tilalle Ojala-Hannula RN:o 15:10 Sajaniemen kylässä (kiinteistötunnus 433-410-15-10). Lupa koskee toiminnan jatkamista olemassa olevalla maa-ainesalueella. Päätös_lupahakemusesta_maa-ainesten_ottamiseen_Aimo_Alho Aimo Alho_kartta Tämä kuulutus ja päätös valitusosoituksineen pidetään yleisesti nähtävillä 30.3. – 6.5.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla ja Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston … Lue lisää

Ympäristölupahakemus / Räyskälä-Säätiö

Räyskälä-Säätiö on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 29.12.2014 päivätyn ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee olemassa olevaa lentopaikan toimintaa tiloilla Kenttä-Mattila RN:o 2:12, Kenttä-Pietilä RN:o 4:12 ja Kenttä-Jussila RN:o 3:14, Räyskälän kylässä (kiinteistötunnukset 433-409-2-12, 433-409-4-12 ja 433-409-3-14), osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. Hakemuksen käsittely on viivästynyt, joten hakemuksen kuuluttaminen suoritetaan uudelleen ajantasaisten tietojen varmistamiseksi ja lupakäsittelyn jatkamiseksi. 2_Hakemus_toistaiseksi_voimassa_olevan_ympäristöluvan_tarkistamiseksi 3_toimintakuvaus_hakemuslomakkeen_liite_5 … Lue lisää

Kuntavaalit 2021

Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 18.4.2021.   Ennakkoäänestys Kuntavaalien ennakkoäänestys Lopen kunnassa on 7.–13.4.2021. Ennakkoäänestyspaikkana toimii Lopen kunnantalon pääsisäänkäynti / aulatila, Yhdystie 5, 12700 LOPPI. Ennakkoäänestyspaikan aukioloajat: ke–pe 7.–9.4.2021 klo 9.00–18.00 la–su 10.–11.4.2021 klo 10.00–14.00 ma–ti 12.–13.4.2021 klo 9.00–18.00   Jokainen äänioikeutettu saa äänestää ennakolta kotimaan yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa. Oikeusministeriö julkaisee yleisten ennakkoäänestyspaikkojen osoitteet ja äänestysajat niissä vaalisivuillaan … Lue lisää

Ympäristölupapäätös / Suomen Rengaskierrätys Oy

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / SUOMEN RENGASKIERRÄTYS OY Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 9.12.2020 (§ 66) myöntänyt Suomen Rengaskierrätys Oy:lle ympäristöluvan kiinteistöllä Silmänkanto, kiinteistötunnus 433-403-2-210, Lopen kunnan Kormun kylässä. Lupa koskee renkaankierrätyslaitoksen toimintaa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 16.12.2020. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 15.12.2020–22.1.2021 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. … Lue lisää

Tieto julkisesta kuulutuksesta; Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Riihimäen keskusta Vantaanjoen vesistöalueella on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 18.12.2018 uudelleen valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on vuonna 2015 hyväksytyn vuosille 2016-2021 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelman pohjalta laatinut ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Suunnitelmaehdotus on hyväksytty tulvariskialueelle nimetyssä yhteistyöelimessä eli Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmässä. Suunnitelmassa on käsitelty mm. tulvariskien hallinnan … Lue lisää