Maisematyölupahakemus / Karjalainen Anna

KUULUTUS MAISEMATYÖLUPAHAKEMUS / ANNA KARJALAINEN Anna Karjalainen, asianhoitajanaan Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme/Jarmo Ravantti, hakee maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaista lupaa puiden kaatamiselle omistamillaan tiloilla Päivänrinne RN:o 3:19 ja Kalliopelto RN:o 3:24, Sajaniemen kylässä. Maisematyöluvan hakemiseen velvoittaa ilmoitetun hakkuualueen sijaitseminen osittain osayleiskaava-alueen MA-alueella, jolle on kaavassa asetettu maisematyölupavelvoite. Kyseessä on harvennushakkuu kolmella hakkuukuviolla, joista kaksi sijaitsee Loppijärven … Lue lisää

Muistikahvila

on avoinna Kuntalassa (Holvitie 4, Loppi) maanantaina 15.10.2018 klo 16.00–17.30. Aiheena on ”Ikäihmisten ajokyky / CAP-autokoulu”. (HUOM! Paikka vaihtunut kirjaston Fallesmanni-saliin Kuntalassa alkavan remontin vuoksi.)

Maa-aineslupapäätös / YIT Infra Oy

KUULUTUS MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS / YIT INFRA OY Lupalautakunta on päätöksellään 19.9.2018 (54 §) myöntänyt YIT Infra Oy:lle (ent. Lemminkäinen Infra Oy) maa-aineslain mukaisen luvan maa-ainesten ottamiseen tilalle Raiskio RN:o 58:10, Lopen kunnan Läyliäisten kylässä. Lupa koskee olemassa olevan maa-ainesalueen ottamistoiminnan jatkamista. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 26.9.2018. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 25.9.–26.10.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste … Lue lisää

Muistikahvila Lopella

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n muistikahvila on avoinna Lopella maanantaisin alla mainittuina päivinä klo 16.00–17.30. Kokoontumiset Kuntalassa, Holvitie 4, Loppi. 17.9.2018 Kunnan palvelut ikäihmisille / Lopen kunta Anne Eve 15.10.2018 Ikäihmisen ajokyky/ CAP-autokoulu 19.11.2018 Aivoterveyttä / Tavastian opiskelijat Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Ajoneuvon siirto

Lopen kunta on siirtänyt ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain (Laki ajoneuvojen siirtämisestä 828/2008) perusteella seuraavan ajoneuvon varastoalueelleen: Rek.n:o: —–  Merkki: Seat Ibiza Farmari  Sijaintipaikka: Koulurinne 5, 12700 Loppi  Siirtopäivä: 6.7.2018    Ajoneuvo on lunastettavissa virka-aikana 30 päivän kuluessa kuuluttamispäivästä lukien. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus … Lue lisää

Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2018

Valtuuston 4.6.2018 (§ 21) hyväksymä vuoden 2018 Kaavoituskatsaus ja kaavoitusohjelma 2018 on nähtävillä Lopen kirjastossa palvelupiste Rosamundassa ajalla 13.6.–13.7.2018 sekä Lopen kunnan kotisivuilla toistaiseksi. Kaavoituskatsausta ja kaavoitusohjelmaa on saatavissa kopiointikustannuksia vastaan palvelupiste Rosamundasta.

Ilmoittautuminen Lopen opiston kursseille

Ilmoittautuminen lukuvuodelle 2018–2019 alkaa 12.6.2018 klo 9. Ilmoittautua voi joko verkkopalvelussa https://www.opistopalvelut.fi/loppi/ tai puhelimitse p. 019 758 6032. Opinto-ohjelma jaetaan loppilaisiin kotitalouksiin 6.6.2018.

Matonpesupaikka käytössä 15.5.2018 alkaen

Matonpesupaikka sijaitsee kunnan varikolla, os. Ojajoenkaari 20 ja on avoinna ma–su klo 8.00–20.00. Pesupoletteja voi ostaa kirjastosta Rosamundan palvelupisteestä. Poletin hinta on 7,00 €/tunti.