Ympäristölupapäätös / Suomen Rengaskierrätys Oy

KUULUTUS YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS / SUOMEN RENGASKIERRÄTYS OY Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 9.12.2020 (§ 66) myöntänyt Suomen Rengaskierrätys Oy:lle ympäristöluvan kiinteistöllä Silmänkanto, kiinteistötunnus 433-403-2-210, Lopen kunnan Kormun kylässä. Lupa koskee renkaankierrätyslaitoksen toimintaa. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 16.12.2020. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 15.12.2020–22.1.2021 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. … Lue lisää

Kuulutus: Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksa 2021

Jätelautakunta Kolmenkierto päätti kokouksessaan 3.12.2020 § 60 hyväksyä Kiertokapula Oy:n jätemaksutaksan siten, että se tulee voimaan 1.1.2021 kaikissa Kiertokapula Oy:n osakaskunnissa. Jätemaksutaksa ja ote jätelautakunnan pöytäkirjasta 3.12.2020 § 60 on julkisesti nähtävillä 11.12.2020-17.1.2021 kuntien verkkosivuilla sekä jätelautakunta Kolmenkierron verkkosivulla kolmenkierto.fi. Lisätiedot: jätehuoltokoordinaattori Satu Ala-Könni, p. 050 308 9345 Hämeenlinnassa 10.12.2020 jätelautakunta Kolmenkierto Kuulutus Kiertokapula Oyn … Lue lisää

Tieto julkisesta kuulutuksesta; Ehdotus Vantaanjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Riihimäen keskusta Vantaanjoen vesistöalueella on nimetty maa- ja metsätalousministeriön päätöksellä 18.12.2018 uudelleen valtakunnallisesti merkittäväksi tulvariskialueeksi. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on vuonna 2015 hyväksytyn vuosille 2016-2021 laaditun tulvariskien hallintasuunnitelman pohjalta laatinut ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi. Suunnitelmaehdotus on hyväksytty tulvariskialueelle nimetyssä yhteistyöelimessä eli Vantaanjoen vesistöalueen tulvaryhmässä. Suunnitelmassa on käsitelty mm. tulvariskien hallinnan … Lue lisää

Ehdotus Kokemäenjoen vesistöalueen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi vuosiksi 2022-2027

Tausta Kokemäenjoen vesistöalue on valtakunnallisesti merkittävä tulvariskialue. Tulvariskien estämiseksi ja vähentämiseksi Varsinais-Suomen Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) on päivittänyt vuonna 2015 laaditun ehdotuksen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi, jossa käsitellään mm. tulvariskialueelle nimetyn yhteistyöelimen eli Kokemäenjoen tulvaryhmän asettamat tulvariskien hallinnan tavoitteet ja niiden saavuttamiseksi tarvittavat toimenpiteet. Tulvariskien hallintasuunnitelmien ja tulvakarttojen laatiminen nimetyille merkittäville tulvariskialueille perustuvat lakiin (620/2010) ja … Lue lisää

Ajoneuvon siirto

Kunnossapitoa haittaavana on valkoinen Mitsubishi Galant STW ha. rek.nro JHR-80 siirretty osoitteesta Korpikuja 8, 12700 Loppi, Lopen kunnan teknisen toimen varikolle osoitteeseen Ojajoenkaari 20, 12700 Loppi. Ajoneuvo on hylätty. Siirretty ajoneuvo on lunastettavissa siirtopäivän jälkeen 30 päivän kuluessa. Tämän jälkeen lunastamatta jäänyt ajoneuvo siirtyy kunnan omistukseen. Ajoneuvo luovutetaan, kun siirrosta aiheutuneet kulut on maksettu. Oikeus … Lue lisää

Koulutulokkaat, koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan ja esiopetukseen ilmoittautuminen sekä varhaiskasvatukseen haku

KOULUTULOKKAAT Syksyllä 2020 Lopen kunnan peruskoulun ensimmäiselle luokalle tulevien oppilaiden huoltajille postitetaan helmikuun aikana ilmoitus oppivelvollisuuden alkamisesta sekä päätös koulupaikasta. Oppilaan koulupaikka määritellään nk. lähikouluperiaatteella väestörekisteristä tammikuun 2020 alussa saadun osoitetiedon perusteella. Mikäli perheellä on Maistraatin myöntämä turvakielto, koulupaikkaa tulee hakea Lopen kunnan internet-sivuilta löytyvällä lomakkeella (http://loppi.fi/palvelut/asiointi/sivistyspalveluiden-lomakkeet/). Jos huoltaja hakee poikkeusta lapsensa koulunkäynnin aloittamiseen tai … Lue lisää