Muistikahvila Lopella

Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry:n muistikahvila on avoinna Lopella maanantaisin klo 16.00–17.30. Kokoontumiset Kuntalassa, Holvitie 4, Loppi. Kevään viimeinen tapaaminen: 16.4.2018 Arjen aktivoiminen, HYRIAn opiskelijat Tilaisuudet ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Tervetuloa!

Vertaistukiryhmät muistisairaiden omaisille

Vertaistukiryhmä kokoontuu Lopella kerran kuukaudessa Hoivakoti Eedilässä, päiväkeskus Pihlajan takkahuoneella klo 12.30-14.00. Kevään tapaamiset: tiistai 3.4.2018, tiistai 8.5.2018. Ryhmän tavoitteena on tukea arjessa jaksamista. Tule jakamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa ja esittämään sinua askarruttavia kysymyksiä. Järjestämme hoidettaville omaisille ohjattua toimintaa samanaikaisesti. Toiminta on maksutonta. Tervetuloa!

Nuoriso- ja kulttuuritoimen vastikkeelliset avustukset haettavana

Nuorisotoimen vastikkeelliset avustukset (3.500 euroa) nuorisotyötä tekeville järjestöille ja omaehtoisille nuorisoryhmille. Kulttuuritoimen vastikkeelliset avustukset (4.000 euroa) loppilaisille ja muille toimijatahoille. Avustuksia myönnetään esim. taajama-alueiden, uimarantojen ja leikkipaikkojen viihtyvyyden sekä siisteyden ylläpitoon ja erityisryhmien viriketoiminnan järjestämiseen ja tapahtumiin. Vapaamuotoiset hakemukset 30.4.2018 klo 16.00 mennessä osoitteeseen Lopen kunta, Yhdystie 5, 12700 Loppi. Kulttuuritoimen hakemuksiin viitteeksi Tuula Pirinen … Lue lisää

Maa-aines- ja ympäristölupapäätökset / Destia Oy

Lupalautakunta on päätöksillään 21.3.2018 myöntänyt Destia Oy:lle seuraavat luvat: 12 §: maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen tiloille Sorala RN:o 53:10 ja Anttila RN:o 1:105 Lopen kunnan Kormun kylässä. 13 §: ympäristölupa maa-ainesten murskaamiseen tilalle Sorala RN:o 53:10 Lopen kunnan Kormun kylässä. Päätökset annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 28.3.2018. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 27.3. – 27.4.2018 … Lue lisää

Ympäristölupapäätös / Eero Ukkola

Lopen lupalautakunta on päätöksellään 21.3.2018 (§ 14) myöntänyt Eero Ukkolalle ympäristöluvan eläinsuojalle (kuttula / vuohenmaidon tuotanto) tilalle Halmela RN:o 88:2, Lopen kunnan Lopenkylässä. Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 28.3.2018. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 27.3. – 27.4.2018 virka-aikana Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI. Loppi 27.3.2018 LUPALAUTAKUNTA

Kunnanavustusten hakeminen yksityisteille

Yksityisteiden kunnossapitoavustushakemukset on jätettävä tekniselle lautakunnalle, os. Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse tiina.ojanen@loppi.fi 30.4.2018 mennessä. Kunnanavustus maksetaan vuonna 2017 aiheutuneista kunnossapitokustannuksista. Hakemuslomakkeita saa Lopen kunnan palvelupiste Rosamundasta, (Kauppatie 3, kirjasto) sekä internetistä osoitteesta www.loppi.fi kohdasta Asiointi ja lomakkeet. Yksityistieasioita hoitaa Toni Myllynen, p. 040 330 6047, toni.myllynen@loppi.fi

Lopen kunta hakee henkilöitä opettajien sijaisuuksiin

Lopen kunta hakee sijaisia perusopetuksen ja lukion opettajien sijaisrekisteriin kesken lukuvuoden täytettäviä, lyhytaikaisia sijaisuuksia varten. Sijaisia tarvitaan mm. luokanopetukseen, erityisopetukseen sekä perusopetuksen ja lukion aineenopetukseen. Työhakemus tulee jättää Kuntarekry.fi -sivuston kautta työavaimella 171263.

Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnos / UPM-Kymmene Oyj / Ojajärvi

Insinööritoimisto Poutanen Oy on laatinut Lopen kylän tilan Sandvik 21:52 ja Tervakosken kylän tilan Tervaloppi 1:1571 alueilla tehtävän ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnoksen (15.12.2017). Ranta-asemakaavan ja ranta-asemakaavamuutoksen luonnos pidetään maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukaisesti nähtävillä Lopen kirjastossa Palvelupiste Rosamundassa 21.2.–23.3.2018. Päivitetty osallistumis- ja arviointisuunnitelma (15.12.2017) on nähtävillä Palvelupiste Rosamundassa koko kaavoituksen laatimisvaiheen ajan. Alueen maanomistajilla … Lue lisää