Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 5.9.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 42 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOULUTUKSET 43 – ARVIOINTISUUNNITELMA VUODELLE 2019 44 – TOIMIELINTEN SEURANTA 45 – ARVIOINTIKERTOMUKSEN VAIKUTUKSET 46 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen pöytäkirja 9.9.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 159 – VIRANHALTIJOIDEN VIRKASIIRROT ORGANISAATION SISÄLLÄ 160 – TIETOHALLINNON UUDELLEENJÄRJESTELYT 161 – TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN 162 – KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – VÄISÄNEN ELINA 163 – KAUPPAKIRJA LOPEN KUNTA – HATAKKA JARNO PERUSTETTAVAN KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN LUKUUN 164 3 kpl KANTA- JA PÄIJÄT-HÄMEEN LUONTOMATKAILUN KÄRKIHANKKEIDEN JA REITISTÖJEN KEHITTÄMISHANKE 165 – SOSIAALI- … Lue lisää

Vammaisneuvoston pöytäkirja 29.8.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 16 – ESTEETTÖMYYS 17 – KYSELY KUNNAN ALUEEN ERI PALVELUIDEN TOIMINNASTA 18 – VANHUSNEUVOSTON JA VAMMAISNEUVOSTON YHTEISKOKOUS 19 – ESTEETÖN YRITYS -KAMPANJA 20 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 29.8.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 71 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 72 – OSAVUOSIKATSAUS 2019 73 – OTTO-OIKEUDEN KÄYTTÄMINEN / VIRANHALTIJAPÄÄTÖS / ERITYISLUOKANOPETTAJAN VALINTA 74 – PERUSKOULUJEN LUKUVUOSISUUNNITELMAT 2019-2020 75 – LUKION LUKUVUOSISUUNNITELMA 2019-2020 76 1 kpl LUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 77 – TIEDOTUSASIAT 78 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 79 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 28.8.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 41 3 kpl LUPALAUTAKUNNAN/ YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2019 42 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LAKAN BETONI OY 43 – MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTO / RTA-YHTIÖT OY 44 1 kpl MAA-AINESLUPIEN JA YMPÄRISTÖLUVAN SIIRTO / YIT TEOLLISUUS OY 45 – KESIJÄRVEN SUOJELUYHDISTYS RY:N AVUSTUSHAKEMUS 46 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 27.8.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 71 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.1.2019-30.6.2019 72 – KATSAUS VANHUSPALVELUIDEN KEHITTÄMISEEN 73 – PERUSTURVATOIMEN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2019 74 2 kpl SOPIMUS YHTEISTYÖSTÄ SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON ASIAKAS- JA POTILASTIETOJÄRJESTELMÄN HANKINNASSA 75 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2019 76 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.7.2019 77 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 78 – … Lue lisää

Vanhusneuvoston pöytäkirja 23.8.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 16 1 kpl VANHUSTENVIIKKO 6.-13.10.2019 17 – VANHUSNEUVOSTOJEN SEUDULLINEN TAPAAMINEN 23.10.2019 RIIHIMÄELLÄ 18 – VAMMAISNEUVOSTON JA VANHUSNEUVOSTON YHTEISKOKOUS 19 – EHDOTUS NUORTEN PALKKAAMISEKSI IKÄIHMISTEN VIRIKETOIMINTAAN 20 1 kpl ESITYS LOPEN PUUTARHAPUISTON PERUSTAMISEKSI 21 – SEURAAVA KOKOUS 22 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 22.8.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 42 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 43 2 kpl OSAVUOSIKATSAUS 2019 44 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 21.5.2019 45 – ILMOITUSASIAT 46 2 kpl LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 47 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen pöytäkirja 12.8.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 143 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE 144 – VEROTILITYKSET 2019 145 4 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / HIEKKARANTA 146 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVA JA RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / PIENTEN VESISTÖJEN RANTA-ASEMAKAAVA 2019 / UPM-KYMMENE OYJ / LOPEN KUNTA 147 … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 25.6.2019

Kokouksen PETULA:25.6.2019 18:00 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 59 1 kpl ESITYS PERHEHOIDON PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN KOROTUKSISTA PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN KUNNISSA VUODELLE 2020 60 1 kpl KANTA-HÄMEEN YHTEINEN SOTE-KEHITTÄMISRAKENNE 61 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RESURSOINTI JA TOIMINNALLINEN KOKONAISUUS 62 1 kpl SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2019-2022 63 1 kpl KANTA-HÄMEEN LASTEN, NUORTEN JA … Lue lisää