Teknisen lautakunnan pöytäkirja 19.3.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 16 2 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 17 – ILMOITUSASIAT 18 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 19 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.3.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 11 – LÄYLIÄISTEN KOULUN ESITTELY 12 – ARVIOINTIKERTOMUKSEN SUUNNITTELU 13 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 14 – SIDONNAISUUSILMOITUKSET 15 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 19.3.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 22 1 kpl KIRJASTON KÄYTTÖSÄÄNNÖT 23 1 kpl KOULU- JA ESIOPETUSKULJETUSTEN SÄÄNNÖT JA PERIAATTEET 24 2 kpl PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN TUNTIJAKO 25 1 kpl LISÄYS PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAAN 26 1 kpl YLÄKOULUN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2019-2020 27 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUDELLINEN TOTEUMA JA TOIMINTAKERTOMUS 2018 28 – SIVISTYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 13.3.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 50 1 kpl RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 51 – KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN / NURMIJÄRVEN LINJA OY 52 1 kpl PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 53 – YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA VUONNA 2018 54 2 kpl VUOKRASOPIMUS LOPEN KUNTA – LOPEN SYRJÄ-SEURA RY 55 – KUNNANTALON KESÄAIKA 2019 56 – TÄYTTÖLUPA VIRKOJEN JA … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 28.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 7 2 kpl TEKNISEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019 8 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVARAN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 9 1 kpl TARJOUKSET KIRKONKYLÄN VEDENOTTAMON SANEERAUKSESTA 10 1 kpl TEKNISEN TOIMIALAN SÄÄSTÖKOHTEIDEN ALUSTAVA SELVITTÄMINEN 11 1 kpl VALTUUSTOALOITE KUNTALAISKYSELYN JÄRJESTÄMISESTÄ / PÄIVÄRINTA TEEMU … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 26.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 20 – PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 21 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.12.2018 22 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.7.-31.12.2018 23 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2019 24 – LASTENSUOJELUN EDUNVALVOJIEN PALKKIOT 25 2 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 26 … Lue lisää

Valtuuston pöytäkirja 25.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 2 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 3 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 4 3 kpl MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELU KANTA-HÄMEESSÄ / KYSELY KANTA-HÄMEEN KUNTIEN VALTUUSTOILLE KOSKIEN MAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISEN TARVETTA JA MALLEJA 5 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 6 – ALOITE KUNTALAIN 43 §:N MUKAISEN … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 6 – VARHAISKASVATUKSEN ESITTELY 7 – SIDONNAISUUSILMOITUKSET 8 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN RAKENNE 9 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUT 10 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Vapaa-aikajaoston pöytäkirja 12.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – VAPAA-AIKAJAOSTON KOKOUKSET VUONNA 2019 2 – PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 3 – TIEDOTTAMINEN 4 – TALOUSARVION 2019 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 5 – VUODEN 2018 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA MUIDEN MUISTETTAVIEN PALKITSEMINEN SEKÄ KUNNON KUNTALAISEN JA VUODEN NUOREN VALINTA 6 – VAPAA-AIKATOIMEN … Lue lisää