Perusturvalautakunnan pöytäkirja 15.1.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2019 2 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2019 3 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2019 4 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2019 5 – PERHENEUVOLA SEKÄ NUORTEN PALVELUPISTE NUPIN PALVELUIDEN OSTO RIIHIMÄEN SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNALTA VUONNA 2019 6 1 kpl ETEVAN KUNTAYHTYMÄN … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 14.1.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 2 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 3 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 4 – VEROTILITYKSET 2018 5 – LOPEN KUNNAN TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN 6 3 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 7 – EDUSKUNTAVAALIT 2019 / ENNAKKOÄÄNESTYSPAIKAT, VAALIPÄIVÄN … Lue lisää

Vammaisneuvoston pöytäkirja 5.12.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 28 – KIRJASTON PALVELUT VAMMAISTEN NÄKÖKULMASTA 29 4 kpl MAAKUNNALLINEN VAMMAISNEUVOSTO 30 – ESTEETTÖMYYSKARTOITUKSEN KORJAUSKEHOTUSTEN SEURANTA 31 – LOPEN KUNNAN ERI HALLINNONALOJEN TARJOAMAT PALVELUT VAMMAISTEN ERITYISRYHMILLE 32 – VAMMAISNEUVOSTON KOKOUKSET KEVÄTKAUDELLA 2019 33 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 18.12.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 67 – TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUKSET VUONNA 2019 68 1 kpl KOMPONENTTITARJOILU KOULURUOKAILUSSA 69 – ILMOITUSASIAT 70 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 71 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 13.12.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 135 – SIVISTYSJOHTAJAN KATSAUS 136 1 kpl OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS YKSIKKÖHINNOISTA VUODELLE 2019 137 – TALOUSARVION TOTEUMA 1.1.-31.10.2018 138 – SITOVA TAVOITE 2018: YHTEISTYÖ SIVISTYKSEN ERI TEHTÄVÄALUEIDEN VÄLILLÄ 139 – VALTION ERITYISAVUSTUS TUTOROPETTAJIEN TOIMINTAAN JA OSAAMISEN KEHITTÄMISEEN 140 – VALTIONAVUSTUS AIKUISTEN PERUSTAITOJEN JA DIGITAALISTEN TAITOJEN VAHVISTAMISEEN … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 17.12.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 238 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUDEN JA TOIMINNAN VUOSIKELLO 2019 239 1 kpl TALOUSARVION 2019 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE 240 – VEROTILITYKSET 2018 241 1 kpl ELINKEINOYHTEISTYÖSOPIMUS RIIHIMÄEN TILAT JA KEHITYS OY:N KANSSA 242 1 kpl HANKINTAKAUPPAA KOSKEVA HANKINTAVUODEN 2018-2019 METSÄNMYYNTI / HANKINTAOIKAISU 243 2 kpl METSÄNMYYNTI / HARVENNUSHAKKUU / … Lue lisää

Lupalautakunnan pöytäkirja 12.12.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 78 1 kpl OIKAISUVAATIMUS/ POIKKEAMISPÄÄTÖS 20180013 §12 79 – LUPALAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2019 ALKUPUOLISKOLLA 80 1 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTASUUNNITELMAN VUOSILLE 2018 – 2021 PÄIVITTÄMINEN 81 2 kpl YMPÄRISTÖNSUOJELUN VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2019 82 – MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPIEN SIIRTO / AJOMÄKI OY 83 4 kpl PÄÄTÖS … Lue lisää

Valtuuston pöytäkirja 10.12.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 46 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 47 1 kpl VASTAUS ARVIOINTIKERTOMUKSEEN 2017 48 – TALOUSARVION 2018 MUUTOS / YLITYSOIKEUS KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TEHTÄVÄALUEELLA 49 – TEKONURMIKENTÄN RAKENTAMINEN 50 1 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2019 51 – VALTUUSTOALOITE / ÄSSÄPELIKENTTIEN VALAISEMISESTA 52 – VALTUUSTOALOITE / KARTANONTIEN KEVYTLIIKENNEVÄYLÄ 53 – … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 29.11.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 36 – TILINTARKASTAJAN TYÖOHJELMA 2018 37 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 38 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUKSET KEVÄÄLLÄ 2019 39 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 27.11.2018

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 101 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.10.2018 102 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 103 – ILMOITUSASIAT 104 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 105 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku