Valtuuston pöytäkirja 24.2.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 2 1 kpl LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON 3 3 kpl ASEMAKAAVAN LAATIMINEN / JYLHÄKUMMUN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS / HYVÄKSYMISKÄSITTELY 4 2 kpl VANHUSPALVELULAIN MUKAISEN SEUDULLISEN SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 5 – MAAKUNNALLISTA KULJETUSPALVELUKESKUSTA JA LIIKENNÖINTIÄ KOSKEVA SELVITYS / VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 25.2.2019 6 – KYSELY LOPPILAISILLE YRITTÄJILLE … Lue lisää

Vammaisneuvoston pöytäkirja 17.2.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – ESTEETTÖMYYS LOPEN KUNNAN KIINTEISTÖISSÄ 2 1 kpl VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OSALLISTAMINEN KUNNALLISEEN PÄÄTÖKSENTEKOON 3 1 kpl EDUSKUNNAN OIKEUSASIAMIEHEN PÄÄTÖS 20.1.2020 / EUROPARLAMENTTIVAALIEN VAALIJÄRJESTELYT, LOPEN KUNTA 4 – KYSELY KUNNAN ALUEEN ERI PALVELUIDEN TOIMINNASTA 5 3 kpl ESTEETÖN YRITYS -KAMPANJA 6 1 kpl MUUT ASIAT 9998 – … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 10.2.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 5 – SIVISTYSTOIMIALAN ESITTELY 6 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS JA TALOUS 2019 7 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen pöytäkirja 10.2.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 15 1 kpl ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2020-2021 / ASIAN KÄSITTELY OTTO-OIKEUDEN PERUSTEELLA 16 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON 17 2 kpl VEROTILITYKSET 2020 18 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 19 – TULEVAISUUDEN SOSIAALI- JA TERVEYSKESKUS -OHJELMA 20 2 kpl VANHUSPALVELULAIN MUKAISEN SEUDULLISEN SUUNNITELMAN … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 5.2.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 1 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2020 2 1 kpl LUPALAUTAKUNNAN / YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 3 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA / ADVEN OY 4 – JATKOAIKAHAKEMUS / MILAD 5 4 kpl VESI- JA VIEMÄRILINJAN SIJOITTAMINEN 6 – VALITUS / SALIN 7 – … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 30.1.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2 – SIVISTYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2020 3 – LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON 4 1 kpl KOULULAISTEN AAMU – JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2020-2021 5 – KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET 2020 6 1 kpl SELVITYSTYÖ SEUDULLISESTA KANSALAISOPISTOSTA 7 1 kpl VALTION ERITYISAVUSTUKSET VAPAALLE SIVISTYSTYÖLLE … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 28.1.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 1 kpl PERUSTURVATOIMEN LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2020 2 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOOLLEKUTSUMISTAPA VUONNA 2020 3 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN NÄHTÄVILLÄPITO VUONNA 2020 4 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.7.2019-31.12.2019 5 2 kpl VANHUSPALVELULAIN MUKAISEN SEUDULLISEN SUUNNITELMAN PÄIVITTÄMINEN 6 – YKSITYISTEN SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTA VUONNA 2019 7 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.12.2019 … Lue lisää

Vanhusneuvoston pöytäkirja 22.1.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – VANHUSNEUVOSTO 2017-2021 / SIHTEERI 1.1.2020 ALKAEN 2 – YSTÄVÄNPÄIVÄJUHLA VUONNA 2020 3 – 90-VUOTIAIDEN JA YLI 90-VUOTIAIDEN JUHLAT VUONNA 2020 4 – SEURAAVA KOKOUS 5 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 27.1.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 2 – ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2018 VASTINEET 3 – ARVIOINTIKERTOMUKSEN 2019 VALMISTELU 4 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen pöytäkirja 13.1.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 3 kpl ASEMAKAAVAN LAATIMINEN / JYLHÄKUMMUN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS / HYVÄKSYMISKÄSITTELY 2 1 kpl VEROTILITYKSET 2019 3 1 kpl KUNNANHALLITUKSEN ALAISTEN TEHTÄVÄALUEIDEN KÄYTTÖVALTUUDET JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT VUONNA 2019 4 – SIVISTYSJOHTAJAN VIRKAVAALIN VAHVISTAMINEN 5 – MAAKUNNALLISTA KULJETUSPALVELUKESKUSTA JA LIIKENNÖINTIÄ KOSKEVA SELVITYS / VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 25.2.2019 6 – … Lue lisää