Perusturvalautakunnan pöytäkirja 25.6.2019

Kokouksen PETULA:25.6.2019 18:00 pöytäkirja: § Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 59 1 kpl ESITYS PERHEHOIDON PALKKIOIDEN JA KUSTANNUSTEN KORVAUSTEN KOROTUKSISTA PERHEHOITOYKSIKKÖ KANERVAN KUNNISSA VUODELLE 2020 60 1 kpl KANTA-HÄMEEN YHTEINEN SOTE-KEHITTÄMISRAKENNE 61 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOSIAALIPÄIVYSTYKSEN RESURSOINTI JA TOIMINNALLINEN KOKONAISUUS 62 1 kpl SOSIAALIPALVELUJEN VALVONTASUUNNITELMA 2019-2022 63 1 kpl KANTA-HÄMEEN LASTEN, NUORTEN JA … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 19.6.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 31 – YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2019 LOPPUPUOLISKOLLA 32 – TARKASTUSINSINÖÖRIN TOIMENKUVA 33 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA/ AIMO ALHO 34 1 kpl PÄÄTÖS VESILAIN 5-LUVUN 5 §:N MUKAISESTA HAKEMUKSESTA /LOPEN KUNNAN TEKNINEN TOIMI 35 – PÄÄTÖS LUONNONMUISTOMERKIN RAUHOITUKSEN LAKKAUTTAMISESTA, PÄIVÄRINNE, SAJANIEMI 36 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 17.6.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 123 – VEROTILITYKSET 2019 124 1 kpl SARASTIA OY:N OSAKASSOPIMUKSEN HYVÄKSYMINEN 125 1 kpl MAAKUNNALLISEN SOTE-KUNTAYHTYMÄN VALMISTELUN KÄYNNISTÄMINEN JA LOPEN KUNNAN OSALLISTUMINEN HANKKEESEEN 126 – OSALLISTUMINEN RIIHIMÄEN VAIHTOEHTOISSELVITYSTEN LAAJENNETTUUN OHJAUSRYHMÄÄN 127 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2019 128 – JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN ANOMUS KUNNAN … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 13.6.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 35 1 kpl TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.2019-31.5.2019 36 1 kpl TARJOUKSET LAUNOSTEN PALLOKENTÄN HIEKKATEKONURMESTA 37 – RATKAISUVALLAN SIIRTÄMINEN TEKNISELLE JOHTAJALLE LIIKENTEEN OHJAUSLAITTEIDEN OSALTA 38 – TEKNISEN JOHTAJAN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 39 – ILMOITUSASIAT 40 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 41 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 6.6.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 53 1 kpl OPETUSHALLITUKSEN LAATIMIIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAN PERUSTEISIIN 2018 POHJAUTUVAN PAIKALLISEN VARHAISKASVATUS-SUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN 54 – SIVISTYSJOHTAJAN SIJAISTEN NIMEÄMINEN 55 – TALOUSARVION 2019 TOTEUMA 1.1.-30.4.2019 56 1 kpl LOPEN YLÄKOULUN JA LUKION STIPENDIRAHASTON STIPENDIT 2019 57 – OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET YKSIKKÖHINNOISTA VUODELLE 2019 58 – VALTION ERITYISAVUSTUKSET VAPAALLE … Lue lisää

Vanhusneuvoston pöytäkirja 17.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 8 – TUTUSTUMINEN ATTENDO POMMERI HOIVAKOTIIN 9 – LOPEN ILTATORI 13.6.2019 10 – VARMAN VIRKISTYSPÄIVÄ 2019 11 – VANHUSNEUVOSTOJEN SEUDULLINEN TAPAAMINEN 6.9.2019 RIIHIMÄELLÄ 12 – VANHUSTENVIIKKO 6.-13.10.2019 13 – VAMMAISNEUVOSTON JA VANHUSNEUVOSTON YHDISTÄMINEN 14 – SEURAAVA KOKOUS 15 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 29.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 39 – TILINTARKASTUKSEN RAPORTOINTI 2018 40 1 kpl TILINTARKASTUSKERTOMUS 2018 41 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 28.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 51 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2019 52 1 kpl OMAISHOIDON ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY 53 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2019 54 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 55 – ILMOITUSASIAT 56 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 57 – MUUT ASIAT 58 1 kpl ALUSTAVA YHTEISTYÖSOPIMUS GERY … Lue lisää

Valtuuston pöytäkirja 3.6.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 25 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 26 1 kpl LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 27 1 kpl TILINTARKASTUSKERTOMUS 2018 28 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2018 29 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2018 30 1 kpl KAAVOITUSKATSAUS JA KAAVOITUSOHJELMA 2019 31 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN YHTYMÄHALLITUKSEN … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 24.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 35 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUKSEN TEKEMINEN 36 – TILINTARKASTUKSEN RAPORTOINTI 2018 37 – TILINTARKASTUSKERTOMUS 2018 38 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku