Vapaa-aikajaoston pöytäkirja 25.6.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 14 1 kpl KULTTUURITOIMI / VASTIKKEELLISET AVUSTUKSET 15 1 kpl NUORISOTOIMI / VASTIKKEELLISET AVUSTUKSET 16 3 kpl TIEDOTUSASIAT 17 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 18 – VAPAA-AIKAJAOSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 19 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 30.6.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 50 1 kpl RIIHIMÄEN SEUDUN LASTEN JA NUORTEN HYVINVOINTISUUNNITELMA 51 2 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVION 2021 VALMISTELUPERUSTEET 52 – LAUSUNTO NEUVOLAPALVELUIDEN KESKITTÄMISESTÄ 53 – KOTISAIRAANHOITO OSAKSI KUNNAN KOTIHOITOA 54 – LAUSUNTO RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEOSASTON KUORMITUSASTEESTA JA SAIRAANSIJAMÄÄRISTÄ 55 – PERUSTURVALAUTAKUNNAN KOKOUKSET SYKSYLLÄ 2020 56 – … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 18.6.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 42 1 kpl SELVITYSTYÖ LOPEN YLÄKOULUN JA KIRKONKYLÄN KOULUN HALLINNOLLISESTÄ YHDISTÄMISESTÄ LOPEN YHTENÄISKOULUKSI 43 2 kpl YLÄKOULUN ERITYISOPETUSJÄRJESTELYT 2020-2021 44 – PERUSKOULUJEN TOIMINTAKERTOMUKSET LUKUVUODELTA 2019-2020 45 – ESIOPETUSRYHMIEN TOIMINTAKERTOMUKSET 2019-2020 46 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTAKERTOMUKSET LUKUVUODELTA 2019-2020 47 – SIVISTYSJOHTAJAN SIJAISTEN NIMEÄMINEN 48 – TIEDOTUSASIAT … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 17.6.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 26 – YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2020 LOPPUPUOLISKOLLA 27 – RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN 28 – MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS / NIEMISEN SORA OY 29 – MUUTOSHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAAN / SORAVUORI OY 30 – LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE RAKENNUSTARKASTAJAN VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA 31 – … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 15.6.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 113 – TIETOHALLINNON UUDELLEENJÄRJESTELYT 114 – LOPEN TIETOSUOJA- JA TIETOTURVAPOLITIIKAN SEKÄ TEKNISEN KÄYTÖNVALVONNAN PERIAATTEIDEN HYVÄKSYMINEN 115 2 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVION 2021 VALMISTELUPERUSTEET 116 – TYÖLLISYYSTILANNE 30.4.2020 JA VEROTULO- JA VALTIONOSUUSENNUSTEET VUODELLE 2020 117 1 kpl LOPEN KUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019 118 – LAUSUNTO NEUVOLAPALVELUIDEN KESKITTÄMISESTÄ 119 … Lue lisää

Valtuuston pöytäkirja 1.6.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 10 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 11 1 kpl LOPEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 12 1 kpl TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019 13 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2019 14 – RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2019 15 1 kpl SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2019 16 1 kpl LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2020 TALOUSARVIOON … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 26.5.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 37 1 kpl KEHITYSVAMMAHUOLLON PERHEHOIDON TOIMINTAOHJE 1.6.2020 38 2 kpl KANTA-HÄMEEN MAAKUNNAN IKÄIHMISTEN PERHEHOIDON TOIMINTAA KOSKEVA SOPIMUS SEKÄ UUSI TOIMINTAOHJE JA HOITOPALKKIOT JA KULUKORVAUKSET 39 – PERINTÖNÄ JA TESTAMENTTIEN KAUTTA SAATUJEN VAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2020 40 1 kpl YMPÄRIVUOROKAUTISEN HOIVAN KRITEERIT 1.6.2020 ALKAEN LOPEN KUNNASSA 41 3 … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 28.5.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 36 3 kpl PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN LISÄYS / TYÖSSÄOPPIMISVALINNAINEN 37 – TALOUSARVION 2020 TOTEUMA 1.1.-30.4.2020 38 – TIEDOTUSASIAT 39 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 40 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT 41 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 28.5.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 10 2 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2019 11 1 kpl TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.4.2020 12 1 kpl KUNNANAVUSTUSTEN MAKSAMINEN YKSITYISTEILLE 13 1 kpl TARJOUKSET KAAVATEIDEN TALVIKUNNOSSAPIDOSTA TALVIKAUSIKSI 2020-2023 14 – KUNTALAISALOITE NOPEUSRAJOITUKSEN SAAMISEKSI SAJATIELLE 15 – PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 16 – ILMOITUSASIAT 17 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 18 … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 25.5.2020

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 26 – TILINTARKASTUKSEN RAPORTOINTI 2019 27 1 kpl TILINTARKASTUSKERTOMUS 2019 28 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS 2019 29 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku