Teknisen lautakunnan pöytäkirja 23.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 28 1 kpl KUNNANAVUSTUSTEN MAKSAMINEN YKSITYISTEILLE 29 1 kpl LIIKENNEMERKKIEN ASETTAMINEN HIRSMÄEN YKSITYISTIELLE 30 1 kpl LIIKENNEMERKKIEN ASETTAMINEN LIINAHARJANPOLUN YKSITYISTIELLE 31 – KUNTALAISALOITE / NUMMITIEN AJOHIDASTEET 32 – ILMOITUSASIAT 33 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 34 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 14.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 32 – ARVIOINTIKERTOMUKSEN TEKEMINEN 33 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 34 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 15.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 23 1 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN/ SORAVUORI OY 24 2 kpl LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PÄIVITYS 25 – LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LAUTATIENSUON TURVETUOTANTOALUEEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMASTA, KARKKILA 26 – KUNNAN JÄRJESTÄMÄÄN JÄTEHUOLTOON LIITTYMINEN 27 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 28 – ILMOITUSASIAT 29 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 20.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 52 2 kpl VALTUUSTOALOITE: KYLÄKOULUJEN JA LÄNSI-LOPEN KOLMANNEN OPETTAJAN JA KOLMANNEN OPETUSRYHMÄN SÄILYTTÄMISEKSI 9998 – Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 8.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 28 – SIDONNAISUUDET 29 – ARVIOINTIKERTOMUKSEN TEKEMINEN 30 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 31 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen pöytäkirja 6.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 96 1 kpl TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINNON PALVELUIDEN UUDELLEENJÄRJESTELYT 9998 – Muutoksenhaku

Valtuuston pöytäkirja 6.5.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 17 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 18 4 kpl HÄMEEN MAAKUNTALIITON KUNTAYHTYMÄN PERUSSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN / HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 19 – OMAKOTITALOTONTTIEN MYYNTI JA HINNOITTELU 20 1 kpl VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / PÄÄTÖKSEN POISTO JA ASIAN UUDELLEEN KÄSITTELY MUOTOVIRHEEN JOHDOSTA 21 – VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 25.4.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 37 – VERKOSTOMAINEN PERHEKESKUSTOIMINTA LOPELLA 38 – LOPEN KUNNAN VARHAISKASVATUKSEN VUOROHOIDON PERIAATTEET 39 – LOPEN OPISTON KURSSIMAKSUT LUKUVUONNA 2019-2020 40 – TALOUSARVION 2019 TOTEUMA 1.1.-31.3.2019 41 – KIRKONKYLÄN KOULUN LÄHIHOITAJAN JA KOULUNKÄYNNINOHJAAJIEN TOIMIEN PERUSTAMINEN 42 – VALTIONAVUSTUS PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-2 A1-KIELEN OPETUSTA KOSKEVAN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEEN 43 – … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 29.4.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 40 – VERKOSTOMAINEN PERHEKESKUSTOIMINTA LOPELLA 41 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.3.2019 42 – SOSIAALIASIAMIEHEN SELVITYS VUODELTA 2018 43 1 kpl KEHITYSVAMMAISTEN PALVELUIDEN ASIAKASTYYTYVÄISYYSKYSELY (PAJUKOTI, KUUSELA) 44 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 45 – ILMOITUSASIAT 46 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 47 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Vammaisneuvoston pöytäkirja 9.4.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 5 – ESTEETTÖMYYS 6 – VAMMAISOHJELMA LOPELLE 7 – EU:N VAMMAISKORTTI 8 – KYSELY KUNNAN ALUEEN ERI PALVELUIDEN TOIMINNASTA 9 – SYYSKAUDEN TOIMINNAN SUUNNITTELU 10 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku Kokousmateriaali: