Perusturvalautakunnan pöytäkirja 29.10.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 93 1 kpl LOPEN KOTIHOIDON JA TUKIPALVELUJEN KRITEERIT 1.12.2019 ALKAEN 94 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 95 1 kpl MÄNTYKODIN YHTEISÖLLISEN ASUMISEN VUOKRIEN MÄÄRITTÄMINEN 96 – SIJAISREKRYTOINNIN TOIMINTASUUNNITELMA 97 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.9.2019 98 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 99 – ILMOITUSASIAT 100 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 28.10.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 190 – TULOVEROPROSENTTI VUODELLE 2020 191 – KIINTEISTÖVEROPROSENTIT VUODELLE 2020 192 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2020 193 2 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / UPM-KYMMENE OYJ, OJAJÄRVI, LOPPI, TILAT SANDVIK 21:58 JA OJAJÄRVENRANTA 21:61 194 1 kpl JÄRVENTAUSTAN KYLÄKUITUOSUUSKUNNAN JA LOPEN KUNNAN VÄLINEN YHTEISTOIMINTASOPIMUS 195 2 kpl HANKINTAKAUPPAA KOSKEVA … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 22.10.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 54 4 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 55 – TARJOUKSET LAUNOSTEN PALLOKENTÄN MUUTTAMISESTA TEKONURMEKSI 56 – ILMOITUSASIAT 57 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 58 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 10.10.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 47 – TEKNISEN TOIMEN ESITTELY 48 – YMPÄRISTÖTOIMEN ESITTELY 49 – ARVIOINTISUUNNITELMAN TOTEUTTAMINEN 50 – TILINTARKASTUKSEN TYÖOHJELMA 51 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Kunnanhallituksen pöytäkirja 7.10.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 174 1 kpl SOPIMUS ICT-TOIMINNAN YHTEISTOIMINNALLISESTA JÄRJESTÄMISESTÄ 175 – TIETOHALLINTOPÄÄLLIKÖN PALKKAAMINEN / ICT-ERITYISASIANTUNTIJAN PALKKAAMINEN 176 – LOPEN KUNNAN TALOUSARVIO 2020 177 3 kpl VEROTILITYKSET 2019 178 3 kpl ASEMAKAAVAN LAATIMINEN / JYLHÄKUMMUN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS 179 3 kpl RANTA-ASEMAKAAVAN MUUTOS / HIEKKARANTA 180 2 kpl METSÄNMYYNTI / HARVENNUS- … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 26.9.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 84 1 kpl LUKION OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS 85 1 kpl SIVISTYSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 86 – PERUSKOULUJEN YHTEINEN VANHEMPAINTOIMIKUNTA 87 – ESIOPETUSRYHMIEN VUOSISUUNNITELMAT LUKUVUODELLE 2019-2020 88 – KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN YKSIKKÖKOHTAISET TOIMINTASUUNNITELMAT 2019-2020 89 – TALOUSARVION 2019 TOTEUMA 1.1.-31.8.2019 90 – KAIKUKORTIN KÄYTTÖÖNOTTO LOPEN OPISTOSSA 91 – … Lue lisää

Teknisen lautakunnan pöytäkirja 26.9.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 48 5 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2019 49 1 kpl KUNTALAISALOITE / LEIKKIPUISTOJEN KUNNOSTAMINEN JA PÄIVITTÄMINEN SEKÄ SÄÄNNÖLLINEN HUOLTAMINEN 50 1 kpl SISÄILMATYÖRYHMÄN MUISTIO 20.8.2019 51 – ILMOITUSASIAT 52 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 53 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Vapaa-aikajaoston pöytäkirja 23.9.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 21 1 kpl ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 22 – TALOUSARVION TOTEUTUMA 1.1.-17.9.2019 23 2 kpl LOPEN KUNNAN TALOUSARVION 2020 VALMISTELUPERUSTEET 24 4 kpl TIEDOTUSASIAT 25 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 26 – JAOSTON JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 27 – MUUT ASIAT 28 – HANKEKUULUMISIA 29 – RIIHIMÄEN NUORISOTEATTERIN TAITEEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 24.9.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 85 – MÄNTYKODIN KÄYTTÖÖNOTTAMINEN VANHUSTEN YHTEISÖLLISEEN ASUMISEEN 86 – PALVELUKESKUS EEDILÄN TOIMINNAN UUDELLEEN ORGANISOINTI 87 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-31.8.2019 88 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVIOESITYS VUODELLE 2020 JA ESITYS SUUNNITELMAVUOSILLE 2021-2022 89 – VIRAN- JA TOIMENHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT 90 – ILMOITUSASIAT 91 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 92 – … Lue lisää

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 25.9.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 50 6 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022 51 – ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018 52 – RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTUSKIERROS 53 1 kpl JÄTEVESIVIEMÄRIN LIITTYMÄKOHDAN SIIRTO 54 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 55 – ILMOITUSASIAT 56 – LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT 57 – MUUT ASIAT 58 … Lue lisää