Teknisen lautakunnan pöytäkirja 28.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 7 2 kpl TEKNISEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019 8 1 kpl TEKNISEN LAUTAKUNNAN LASKUJEN HYVÄKSYMINEN, TAVARAN JA PALVELUJEN VASTAANOTTAMINEN SEKÄ SÄHKÖISTEN LASKUJEN ASIATARKASTUS 9 1 kpl TARJOUKSET KIRKONKYLÄN VEDENOTTAMON SANEERAUKSESTA 10 1 kpl TEKNISEN TOIMIALAN SÄÄSTÖKOHTEIDEN ALUSTAVA SELVITTÄMINEN 11 1 kpl VALTUUSTOALOITE KUNTALAISKYSELYN JÄRJESTÄMISESTÄ / PÄIVÄRINTA TEEMU … Lue lisää

Perusturvalautakunnan pöytäkirja 26.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 20 – PERINTÖVAROJEN KÄYTTÖ VUONNA 2018 21 – PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 31.12.2018 22 – VANHUSPALVELUJEN ODOTUSAJAT 1.7.-31.12.2018 23 1 kpl PÄÄTÖS KUNNAN PERUSPALVELUJEN VALTIONOSUUDESTA JA PÄÄTÖS KUNNAN VEROTULOIHIN PERUSTUVAN VALTIONOSUUKSIEN TASAUKSEN VAHVISTAMISESTA VUONNA 2019 24 – LASTENSUOJELUN EDUNVALVOJIEN PALKKIOT 25 2 kpl PERUSTURVATOIMEN TALOUSARVION KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019 26 … Lue lisää

Valtuuston pöytäkirja 25.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – KUNNANJOHTAJAN AJANKOHTAISKATSAUS 2 3 kpl LÄYLIÄINEN-MAAKYLÄ-OSAYLEISKAAVA 2035 3 1 kpl LOPEN KUNNAN HALLINTOSÄÄNNÖN PÄIVITTÄMINEN 4 3 kpl MAAKUNTA- JA SOTE-UUDISTUKSEN VALMISTELU KANTA-HÄMEESSÄ / KYSELY KANTA-HÄMEEN KUNTIEN VALTUUSTOILLE KOSKIEN MAAKUNNALLISEN YHTEISTYÖN TIIVISTÄMISEN TARVETTA JA MALLEJA 5 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 6 – ALOITE KUNTALAIN 43 §:N MUKAISEN … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 13.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 6 – VARHAISKASVATUKSEN ESITTELY 7 – SIDONNAISUUSILMOITUKSET 8 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUKSEN RAKENNE 9 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN KEVÄÄN 2019 KOKOUSAIKATAULUT 10 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku

Vapaa-aikajaoston pöytäkirja 12.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – VAPAA-AIKAJAOSTON KOKOUKSET VUONNA 2019 2 – PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 3 – TIEDOTTAMINEN 4 – TALOUSARVION 2019 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE / KULTTUURI- JA VAPAA-AIKATOIMEN KÄYTTÖSUUNNITELMA JA LASKUJEN HYVÄKSYJÄT 5 – VUODEN 2018 MENESTYNEIDEN URHEILIJOIDEN JA MUIDEN MUISTETTAVIEN PALKITSEMINEN SEKÄ KUNNON KUNTALAISEN JA VUODEN NUOREN VALINTA 6 – VAPAA-AIKATOIMEN … Lue lisää

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 31.1.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 2 – TALOUSARVION 2018 TOTEUMA 1.1.-30.11.2018 3 – VALTION ERITYISAVUSTUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEEN SEKÄ SIIHEN LIITTYVIIN KOKEILUIHIN VUOSILLE 2019-2020 4 – PERUSKOULUJEN YHTEINEN VANHEMPAINTOIMIKUNTA 5 – OPPILASKULJETUKSET SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE LUKUVUONNA 2019-2020 6 – SIVISTYSTOIMIALAN … Lue lisää

Kunnanhallituksen pöytäkirja 11.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 21 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 22 1 kpl SIVUTOIMILUVAN MYÖNTÄMINEN / OTTO-OIKEUS / OIKAISUVAATIMUS 23 2 kpl KAARTJÄRVEN SUOJELUYHDISTYKSEN TUKIHAKEMUS / OIKAISUVAATIMUS 24 – VASTAUS VALTUUSTOALOITTEESEEN 16.4.2018 / VUORINEN SAKARI / KIERTOKAPULA OY:STÄ JA JÄTELAUTAKUNTA KOLMENKIERROSTA EROAMINEN / OIKAISUVAATIMUS 25 – KESKUSVAALILAUTAKUNTA 2017-2021 … Lue lisää

Lupalautakunnan pöytäkirja 6.2.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 1 kpl LUPALAUTAKUNNAN KÄYTTÖSUUNNITELMA VUODELLE 2019 2 1 kpl LUPALAUTAKUNNAN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018 3 – LUPALAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN, NÄHTÄVILLÄPITO JA PÄÄTÖKSENANTO 4 1 kpl RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUSIMINEN 5 – LAUSUNTO MAAKYLÄN – RÄYSKÄLÄN NATURA 2000 – ALUEEN HOITO- JA KÄYTTÖSUUNNITELMALUONNOKSESTA 6 – VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET 7 – ILMOITUSASIAT … Lue lisää

Tarkastuslautakunnan pöytäkirja 15.1.2019

§ Liitteet Otsikko -1 – Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat) 1 – SIVISTYSTOIMEN ESITTELY 2 – VAMMAISPALVELULAIN MUKAISET KULJETUSPALVELUT 3 – SIDONNAISUUSREKISTERIN AJANTASAISUUS 4 – TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTISUUNNITELMA 5 – MUUT ASIAT 9998 – Muutoksenhaku