Yleinen

Sivistyslautakunnan pöytäkirja 31.1.2019

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
1 SIVISTYSLAUTAKUNNAN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN
2 TALOUSARVION 2018 TOTEUMA 1.1.-30.11.2018
3 VALTION ERITYISAVUSTUS ESI- JA PERUSOPETUKSEN SEKÄ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUKSELLISEN TASA-ARVON EDISTÄMISEEN SEKÄ SIIHEN LIITTYVIIN KOKEILUIHIN VUOSILLE 2019-2020
4 PERUSKOULUJEN YHTEINEN VANHEMPAINTOIMIKUNTA
5 OPPILASKULJETUKSET SEKÄ PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE LUKUVUONNA 2019-2020
6 SIVISTYSTOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019
7 LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS VUODEN 2019 TALOUSARVIOON
8 1 kpl SIVISTYSTOIMIALAN SÄÄSTÖKOHTEIDEN ALUSTAVA SELVITTÄMINEN
9 PÄÄTÖS KUNTIEN KOTIKUNTAKORVAUKSEN PERUSOSASTA VUODELLE 2019
10 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖKSET YKSIKKÖHINNOISTA VUODELLE 2019
11 OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN PÄÄTÖS / OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN VALTIONOSUUDEN 2018 TARKISTAMINEN
12 KUNNALLISEN PERHEPÄIVÄHOIDON KUSTANNUSKORVAUKSET 2019
13 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2019-2020
14 KOULULAISTEN AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN ASIAKASMAKSUN PERIMÄTTÄ JÄTTÄMINEN
15 1 kpl VALTIONAVUSTUS PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-2 A1-KIELEN OPETUSTA KOSKEVAN TÄYDENNYSKOULUTUKSEN JÄRJESTÄMISEEN
16 1 kpl ALAKOULUJEN TUNTIRESURSSIN JAKOPERIAATTEET LUKUVUONNA 2019-2020
17 1 kpl LOPEN KUNNAN ALAKOULUJEN HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019-2025
18 TIEDOTUSASIAT
19 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖSPÖYTÄKIRJAT
20 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN SUULLISESTI ESITTÄMÄT ASIAT
21 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.