Yleinen

Tiedote huoltajille koulutyön alkamisesta 11.8.2020

Seuraamme uuden lukuvuoden kynnyksellä tarkasti Korona-tilannetta ja siihen liittyviä ohjeistuksia. Aloitamme koulutyön pääosin samoilla järjestelyillä kuin mitä jo toukokuussa ehdimme kaksi viikkoa harjoittelemaan. Jatkossakin tärkeintä on ehkäistä taudin tarttumista, huolehtia hyvästä hygieniasta, välttää tarpeettomia lähikontakteja sekä järjestää tilat tavallista väljemmin.

 1. Rajoituksia oppilaiden ja henkilöstön kouluun tulemisessa

 • Kouluun ei saa tulla hengitystieinfektio-oireisena ennen kuin mahdollinen koronavirustartunta on suljettu pois testeillä.
 • Kouluun ei myöskään saa palata ilman 14 vuorokauden omaehtoista karanteenia, jos oppilaalla on takanaan matka maahan, mihin matkustusrajoitukset ovat voimassa. THL:n tuoreen suosituksen mukaan omaehtoinen karanteeni on suositeltava silloinkin, kun paluumatka Suomeen kulkee sellaisen matalamman riskin maan kautta, jota matkustusrajoitukset eivät koske. Suosituksen ja matkustusrajoitteiden muutokset voi tarkistaa tämän linkin kautta >> 
 1. Koulutyötä koskevia linjauksia

 • Lopen kunnan koulutoimen johtoryhmä (sivistysjohtaja ja rehtorit) linjasi 6.8. 2020 perusopetuksen turvakäytänteitä lukuvuoden 2020-2021 alkaessa. Paikalliset linjaukset perustuvat Opetushallituksen >>, Opetus- ja kulttuuriministeriön >>  sekä Terveyden ja hyvinvointilaitoksen valtakunnallisiin suosituksiin:

Opetusryhmät pyritään edelleen pitäminen mahdollisimman paljon erillään

 • Alakoulut: Pääsääntöisesti oppitunnit pidetään oman opettajan johdolla. Vaihtotunnit ja kiertävien opettajien tunnit pidetään suunnitelman mukaisesti. Oppilas pysyy saman opetusryhmän kanssa koko päivän ajan. Ruokailuissa pääosin samat järjestelyt kuin toukokuun lopussa.
 • Yläkoulu: Vuosiluokilla 7–9 ja kaikilla vuosiluokilla silloin, kun opetusryhmä koostuu eri luokkien oppilaista, pyritään hygieniaohjeilla, tilaväljyydellä ja siivouksella vähentämään tartuntariskiä. Ruokailuissa pääsoin samat järjestelyt kuin toukokuun lopussa.

Henkilökunnan tarpeettomia kohtaamisia vältetään

 • Henkilöstön keskinäiset lähikontaktit tulee minimoida. Henkilöstön välisessä viestinnässä ja yhteydenpidossa hyödynnetään sähköisiä yhteydenottotapoja.
 • Siirtymiä yksiköiden välillä saman päivän aikana pyritään välttämään.

Välitunneilla omissa porukoissa

 • Alakouluissa välitunnit pidetään soluittain. Jokaisella solulla on oma välituntialue.
 • Yläkoulussa järjestetään luokka-asteille mahdollisuuksien mukaan erillisiä alueita.
 • Välituntivalvojien määrää lisätään, jotta voidaan varmistaa se, etteivät opetusryhmät tarpeettomasti sekoitu.

Koulukuljetukset toistaiseksi normaalisti

Tällä hetkellä koulukuljetukset toteutetaan normaalisti. Tilannetta seurataan maskisuositusten yms. lisäohjeistusten osalta.

Vanhempainillat

 • Toistaiseksi vanhempainillat pidetään pääsääntöisesti sähköisesti (Teams tai vastaava)
 • Vanhempainillat voidaan korvata tarvittaessa myös tehostetun viestinnän avulla.
 • Vanhempainilta voidaan järjestää erityisestä syystä fyysisesti turvaohjeistusta noudattaen.

Vanhempainvartit

Vanhempainvartit pidetään pääsääntöisesti sähköisesti. Vanhempainvartteja voidaan järjestää erityisestä syystä fyysisesti turvaohjeistusta noudattaen. Myös oppilashuolto- yms. palaverit, joihin huoltaja osallistuvat, pidetään pääsääntöisesti sähköisesti. Ulkopuolisten osallistujien osalta huomioidaan tietoturvakysymykset.

Koulutilojen ilta- ja viikonloppukäyttö

Toistaiseksi ilta- ja viikonloppukäyttö ulkopuolisille sallitaan poislukien ne liikuntatilat, jotka ovat päivittäin kouluruokailukäytössä. Ilta- ja viikonloppukäytössä olevat tilat siivotetaan aina kun mahdollista käytön ja seuraavan oppitunnin välissä.

Kerhotoiminta

Kerhojen pitämiseen vaadittava resurssi tarkistetaan.  Lähtökohtaisesti esim. luokka- tai solukohtaisia kerhoja voidaan järjestää resurssien puitteissa.

Vaihtotunnit

Vaihtotunnit ja integraatiot toteutetaan lukujärjestyksen mukaisesti, koska opetussuunnitelmaa ei voida muuten noudattaa.

Kilpailut

 • Oph / OKM /  Thl -ohjeistuksen perusteella ei toistaiseksi järjestetä.

Seurakunnan ja muut tilaisuudet

 • Oph / OKM /  Thl -ohjeistuksen perusteella ei toistaiseksi järjestetä. Muiden kuin lasten sekä koulun ja varhaiskasvatuksen henkilökunnan oleskelua koulun tai varhaiskasvatuksen alueella tulisi välttää.

Joulujuhlat ja juhla

 • Oph / OKM /  Thl -ohjeistuksen perusteella ei toistaiseksi järjestetä.

Oppilaskunta

 • Sähköiset kokoontumiset mahdollisia

Eskari – 1.lk yhteistyö

 • Oph / OKM /  Thl -ohjeistuksen perusteella ei toistaiseksi järjestetä.

Harjoittelijat

Kuukauden kestävä tai pidempi harjoittelujakso mahdollinen. Rinnastetaan henkilökuntaan.

Poistumisharjoitukset

Järjestetään soluittain tai luokittain turvaohjeistus huomioiden.

Koulukuvaus

Järjestetään luokkakohtaisesti turvaohjeistus huomioiden.

Leirikoulut, retket yms.

Voidaan järjestää opetusryhmäkohtaisesti kaikkia turvajärjestelyjä noudattaen.

Lisätietoja antaa

Mika Silvennoinen
sivistysjohtaja
019 758 6030
040 3306030
mika.silvennoinen@loppi.fi

 

 

 

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.