Sivistyspalvelut Varhaiskasvatus

Tiedote Lopen kunnan varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen osallistuvien lasten huoltajille

Suomen hallitus päätti 30. maaliskuuta jatkaa koronavirustartuntojen leviämisen hidastamiseksi  ja riskiryhmien suojelemiseksi aiemmin päätettyjä rajoitustoimia 13. toukokuuta 2020 saakka. Varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen rajoituksia tullaan jatkamaan kuukaudella 13. toukokuuta saakka eri kouluasteilla. Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varaudutaan samalla jatkamaan lukukauden loppuun asti, jos epidemian rajoittaminen sitä vaatii.

Varhaiskasvatuksen toimintayksiköt ja niiden yhteydessä järjestettävä esiopetus pidetään edelleen toiminnassa. Tällä turvataan yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten alojen henkilöstön lasten pääsy varhaiskasvatukseen ja mahdollistetaan vanhempien työssäkäynti. Valtioneuvosto kuitenkin suosittaa, että lasta hoidetaan kotona, jos siihen on mahdollisuus.  

Kunnassa on tehty aiemmin päätös varhaiskasvatusmaksujen vapauttamisesta, mikäli vanhemmat koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen aikana 18.3.–13.4.2020 päättävät ottaa lapsensa pois varhaiskasvatuksen piiristä. Vanhempien ilmoituksen perusteella heille on toimitettu päätös varhaiskasvatusmaksujen määräaikaisesta vapautuksesta lapsen poissaolon ajaksi.  Kunnanhallitus päätti 14.4.2020 kokouksessaan valtioneuvoston suositusten mukaisesti jatkaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen perimättä jättämistä ajalle 14.4 – 13.5.2020, mikäli huoltajat pitävät korona-tilanteesta johtuvista syistä lapsensa poissa varhaiskasvatuksesta yhtäjaksoisesti. Poikkeusajan jatkuessa jatketaan asiakasmaksujen perimättä jättämistä poikkeusajan päättymiseen asti. 

Huoltajien tulee ilmoittaa kirjallisesti yksikön toiminnasta vastaavalle päiväkodin johtajalle lapsen poissaolosta poikkeusajalla saadakseen asiakasmaksun määräaikaisen maksuttomuuden.  Huoltajilla on mahdollisuus ilmoittaa yhtäjaksoisesta lapsen poissaolosta ajalle 14.4. – 13.5.2020 tiistaihin 28.4.2020 asti, mikäli ilmoitusta ei ole jo aiemmin toimitettu.

Tiedot lapsen poissaolosta ilmoitetaan sähköpostitse seuraaville henkilöille

Huoltajilla on myös mahdollisuus irtisanoa lapsensa varhaiskasvatuspaikka ilman irtisanomisaikaa. Varhaiskasvatuspaikan irtisanominen-lomake löytyy tästä >> Täytetty lomake tulee toimittaa yksiköstä vastaavalle päiväkodin johtajalle. Tarvittaessa huoltajille varmistetaan hoitopaikkatakuun mukaisesti varhaiskasvatuspaikka samasta yksiköstä syksylle 2020. Huoltajien tulee hakea paikkaa syksylle 2020 huoltajan eAsioinnin kautta

Lisätietoja antaa
varhaiskasvatuspäällikkö Marianna Kokko
puh. 019 758 6015 marianna.kokko@loppi.fi


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.