Varhaiskasvatus

Tiedote varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten huoltajille 14.3.2020

 Useista yhteysdenotoista johtuen tiedotamme varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun liittyvistä ohjeistuksista poikkeusolosuhteiden vuoksi.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain (1506/2016) mukaisesti. Maksun periminen poissaolon ajalta (9 §) määräytyy siten, että laissa säädetty kuukausittainen maksu peritään myös lapsen tilapäisen poissaolon ajalta.  Jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta yli kymmenen päivää kalenterikuukauden aikana, kyseiseltä kuukaudelta peritään puolet tässä laissa säädetystä kuukausimaksusta. Sairaudesta johtuvan poissaolon kestäessä koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Jos lapsi on muusta syystä poissa varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Tärkeitä ohjeita

Poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi pyydämme teitä seuraamaan viestintää mieluiten reaaliajassa tai vähintään useamman kerran päivässä. Esioppilaille toimitetaan viestit ensisijaisesti Wilman kautta.  Päiväkodissa olevien lasten huoltajille viestit toimitetaan ensisijaisesti sähköpostin kautta. Osa viesteistä on huoltajan välttämätöntä tietää ennen seuraavaa päivää. Mikäli esiopetus-, päiväkoti-  tai perhepäivähoitopäivään sekä muihin järjestelyihin tulee muutoksia, tiedotetaan niistä huoltajia edellä mainittujen viestintäkanavien kautta.

Lapsen tulee jäädä matalalla kynnyksellä kotiin, mikäli hänellä tunnistetaan flunssan oireita. Päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai esiopetukseen ei saa tulla kuumeisena eikä flunssaoireisena.

Kaikkea tarpeetonta vierailua koulun / päiväkodin / perhepäivähoitajan tiloissa tulee välttää. Kyseisiin tiloihin ei myöskään saa tulla, mikäli tuntee flunssaoireita.

Valtioneuvoston ohjeen mukaisesti epidemia-alueelta ulkomailta palaavan päiväkoti- tai kouluikäisen lapsen tai työntekijän kohdalla tulee 12.3.2020 saatujen uusien valtakunnallisten ohjeiden perusteella noudattaa kahden viikon varoaikaa. Kyseisen ajan aikana lapsi tai työntekijä ei saa saapua päiväkotiin, perhepäivähoitoon tai kouluun.

Jos varhaiskasvatuksen / esiopetuksen työntekijöitä tai lapsia on poissa suuria määriä yhtä aikaa, tällöin kyseessä olisi poikkeustilanne. Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen sisällöt ja työtavat harkitaan silloin tilanteen mukaan. 

Jos ohjeisiin tulee muutoksia, tiedotamme teitä niistä aina mahdollisimman pian! 

Lasten käsihygienia hoituu saippualla ja vedellä

Terveydenhuollon ammattilaisten mukaan paras keino suojautua pöpöiltä on hyvä käsihygienia ja “oikea” yskimistapa. Ne ovat parhaat keinot kaiken ikäisille suojautua kausi-influenssalta, korona- tai vatsatautiviruksilta sekä muilta hengitystieinfektioilta.

Kädet on hyvä pestä aina, kun tulee ulkoa sisälle, ennen ruokailua, wc-käynnin jälkeen sekä niistämisen, yskimisen tai aivastamisen jälkeen. Kouluissa, päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa kiinnitetään erityistä huomiota lasten käsienpesuun ja yskimiskäytänteisiin. Lapsia opastetaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ohjeiden mukaisesti pesemään käsiä saippualla ja vedellä ainakin 20 sekunnin ajan. Tämän jälkeen kädet kuivataan huolellisesti.

Lasten kanssa käydään läpi myös “oikeita” yskimiskäytänteitä. Yskitään hihaan, ei käsiin.

Ohjeita käsienpesuun ja yskimiseen löytyy THL:n sivuilta https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/infektioiden-ehkaisy-ja-torjuntaohjeita/kasienpesu-ja-yskiminen.

THL:n sivulle https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/ajankohtaista/ajankohtaista-koronaviruksesta-covid-19/usein-kysyttya-koronaviruksesta-covid-19 päivittyy myös koko ajan koronaviruksesta lisätietoa kansalaisten koronaviruksesta esittämiin kysymyksiin.

Lisätietoja antaa
Varhaiskasvatuspäällikkö tai päiväkodin johtaja

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen informaatio koronaviruksesta: https://thl.fi/fi/web/infektiotaudit-ja-rokotukset/taudit-ja-torjunta/taudit-ja-taudinaiheuttajat-a-o/koronavirus-covid-19

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.