Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut

Tietoa hygieniaohjeistuksista kotihoidon asiakkaille, omaisille ja läheisille

Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut kunnille ja kuntayhtymille ohjeen koskien kotiin annettavia palveluja koronavirustilanteessa. Lopen kunnassa on sosiaali- ja terveyspalveluissa annettu ajantasaista tietoa koronavirusepidemiaan liittyen ja kiinnitetty erityistä huomiota hygienia-asioihin ja virukselta suojautumiseen terveysviranomaisten ohjeistusten pohjalta.

Ministeriön uusimman ohjeistuksen mukaan kotihoidon työntekijöiden pitää antaa asiakkaille ohjausta hygienia-asioissa ja viruksilta suojautumisessa. Lopen kunta tarkentaa omia ohjeistuksiaan tältä osin. Myös omaisille ja läheisille annetaan ohjeet ja tiedotetaan hygieniasta ja toimenpiteiden sisällöistä ja syistä.

Kunnasta toimintaohjeet omaishoitajille ja henkilökohtaista apua saaville

Kunta laatii toimintaohjeet omaishoitajille ja henkilökohtaista apua saaville ja varmistaa, että omaishoidon ja henkilökohtaisen avun varassa olevien henkilöiden hoito ja apu jatkuvat, vaikka omaishoitaja, omaishoidossa oleva henkilö, avustettava tai avustavat henkilöt sairastuisivat koronavirusinfektioon.

Ministeriön tiistaina 31. maaliskuuta 2020 antamaa ohjeistusta pitää noudattaa erityisesti yli 70-vuotiaan, vammaisen, pitkäaikaissairaan tai muuhun riskiryhmään kuuluvan henkilön kotona toteutettavissa palveluissa. Se koskee soveltuvin osin myös riskiryhmiin kuuluvien lasten ja nuorten kotiin annettavia palveluja.

Ministeriön ohjeistuksessa kiinnitetään huomiota myös kunnan velvollisuuksiin antaa omalle henkilökunnalleen selkeää ja tarkoituksenmukaista ohjeistusta tartunnan torjumiseksi tehtäviin toimenpiteisiin. Ohjeistuksen mukaan kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta asiakkaan suojaamiseksi mahdolliselta henkilökunnan kantamalta taudilta. Terveiden ja oireettomien asiakkaiden kanssa voidaan käyttää kertakäyttöistä kirurgista suu-nenäsuojusta tai kertakäyttöistä/ pestävää kankaista suojainta. Hengitystieinfektioon sairastunutta hoidettaessa tai avustettaessa on suojuksen lisäksi käytettävä suojakäsineitä sekä suojatakkia tai esiliinaa.

Ministeriön ohjeistuksen mukainen suojautuminen tuo haasteita

Lopen kunnassa on noudatettu tähän asti kotihoidossa Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sekä Työterveyslaitoksen ohjeistusta, jonka mukaan suojausta ei tarvita terveiden asiakkaiden luona. Ministeriön uuden ohjeen mukaan toimintaa tullaan muuttamaan, mutta suojaimien saamisessa on ongelmia ja tästä saattaa aiheutua viivettä.  Ministeriön ohjeistuksen toteuttaminen tarkoittaa sitä, että pelkästään kotihoito tarvitsee kuukaudessa käyttöönsä tuhansia nenä-suusuojia. Kuukaudessa Lopen kotihoidon tarve on 7000 suojainta. Tällä aikataululla niiden saaminen haasteellista, kun suojaimista on valtakunnallisestikin pulaa.

Lopen kunnan sosiaali- ja terveyspalveluihin on saapumassa suu-nenäsuojia lähipäivinä. Tilauksessa on sekä kankaisia, että kertakäyttöisiä suojia.  Kun suojia on saatu riittävästi jatkuvaan käyttöön, otetaan sosiaali- ja terveysministeriön ohjeistus käytäntöön.  Jo aikaisemmin on mm. kotihoidon toimistolla työtekijöiden asiointi pidetty tartuntavaaran ehkäisemiseksi.

Hygieniaohjeistuksiin suhtaudutaan suurella vakavuudella ja  ohjeistuksia noudatetaan huolellisesti vallitsevan suojaintilanteen mukaan. Ammattitaitoinen hoitohenkilökunta toimii yhteistyössä esimiestensä kanssa asiakkaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

 

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.