Ympäristö

Tietoa Loppijärven jäällä ajamisesta

Loppijärven jäällä ajaminen

 Loppijärven Kirkonkylän uimarantaan on marraskuussa pystytetty kyltti, jolla Lopen kunta tiedottaa jääradan tekemisen olevan luvanvaraista. Jääradan tekemistä varten tarvitaan lupa sekä kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselta että vesialueen omistajalta.

Mitä tämä tarkoittaa

Jääradan tekeminen esim. auraamalla vaatii luvan. Tällä hetkellä lupaa ei ole haettu, joten radan tekeminen on kielletty. Siitä huolimatta satunnainen liikkuminen jäällä moottoriajoneuvolla on sallittu. Vesilain toisen luvun 3 pykälässä sanotaan, että jokaisella on oikeus tarpeetonta vahinkoa, haittaa tai häiriötä aiheuttamatta kulkea vesistössä ja sen jäällä. Ajaa siis saa, mutta täytyy ottaa huomioon muut jäällä liikkuvat ja rantakiinteistöjen omistajat siten, ettei aiheuta kohtuutonta häiriötä tai vaaraa. Samoin tulee huolehtia siitä, ettei jäälle jätetä roskia ja mikäli autosta vuotaa esim. öljyä, on sen puhdistamisesta huolehdittava asianmukaisesti.

Miksi kyltti on pystytetty Loppijärven rantaan

Viime talvina ajaminen Loppijärven jäällä on lisääntynyt vuosi vuodelta. Talvella 2017 – 2018 rantakiinteistöjen omistajat ja muut jäällä liikkuja kokivat jäärata-ajosta häiriötä toiminnan laajuuden, ajamisen myöhäisen ajankohdan ja ajonopeuksien vuoksi. Lisäksi jäältä löytyi ajamisen seurauksena runsaasti jätettä, jota aktiiviset kuntalaiset keräsivät useita jätesäkillisiä. Jäältä löytyi myös ajoneuvosta vuotanutta öljyä, joka kunnan ympäristötoimen toimesta ja rahoittamana siivottiin pois. Keväällä jäiden sulaessa kaikki jäälle jäänyt jäte ja öljy päätyvät Loppijärveen.

Mikäli jääratatoiminta Loppijärvellä koetaan tärkeäksi ja sitä halutaan jatkaa, voi vastuullinen taho hakea sille lupaa. Tällöin toiminta saataisiin järjestettyä hallitusti ja varmistettaisiin, ettei siitä aiheudu kohtuutonta häiriötä tai haittaa alueen asukkaille, mökkiläisille tai ympäristölle.

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0

Kommentit on suljettu.