Kuulutus

Valtuuston kokous 29.11.2021 klo 18.00

LOPEN KUNNAN VALTUUSTON KOKOUS
pidetään maanantaina 29.11.2021 klo 18.00 Lopen kunnantalon valtuustosalissa, osoite Yhdystie 5, toinen kerros.

Kokous videoidaan ja yleisön on mahdollista seurata kokousta sähköisesti kunnan verkkosivujen etusivulla julkaistavan linkin kautta.

Yleisölle järjestetään myös mahdollisuus tulla seuraamaan kokousta sähköisesti kirjaston Fallesmanni-saliin (osoitteessa Kauppatie 3). Yleisön tulee noudattaa koronapandemiaan liittyviä turvallisuusjärjestelyjä. Kokousta ei ole mahdollista tulla seuraamaan kunnantalon valtuustosaliin.

Kokouksen esityslista on nähtävänä Lopen kunnan verkkosivuilla vähintään neljä päivää ennen kokousta. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja on nähtävänä Lopen kunnan verkkosivuilla 1.12.2021 alkaen.

 

Loppi 16.11.2021

 

Suvi Louhelainen
valtuuston puheenjohtaja


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.