Kuulutus

Varsinais-Suomen ELY-keskus: Tieto julkisesta kuulutuksesta, maa- ja metsätalousministeriön päätös tulvariskien hallintasuunnitelmista vuosiksi 2022-2027

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt 16.12.2021 Kokemäenjoen tulvariskien hallintasuunnitelman ja siihen sisältyvän ympäristöselostuksen vuosiksi 2022−2027.
Tulvariskien hallintasuunnitelmien laatiminen merkittävän tulvariskialueen sisältäville vesistö- tai rannikkoalueille perustuu lakiin (620/2010) ja asetukseen (659/2010) tulvariskien hallinnasta. Suunnitelmaan sisältyy myös viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista annetun lain (200/2005) mukaisesti laadittu ympäristövaikutusten arviointi ja ympäristöselostus.

Kuulutus VARELY/5081/2020

Kuulutuksen julkaisupäivä

21.12.2021

Päätöksen tiedoksisaantipäivä

Hallintolain (434/2003) 62 a §:n 3 momentin mukaan päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2021

Nähtävillä pito

Tämä kuulutus ja kuulutettavat asiakirjat ovat nähtävillä 21.12.2021–27.1.2022 elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivuilla osoitteessa www.ely-keskus.fi/Kuulutukset (valitse alue).

Tieto kuulutuksesta lähetetään elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueen kunnille julkaistavaksi niiden verkkosivuilla.

Kaikki maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät tulvariskien hallintasuunnitelmat on julkaistu osoitteessa: https://www.vesi.fi/tulvariskienhallinta

Muutoksenhaku ja valitusaika

Päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhakua koskevat ohjeet ovat maa- ja metsätalousministeriön päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.
Valitusaika päättyy 27.1.2022.

 

Turussa 21. joulukuuta 2021
Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.