Sosiaalipalvelut Vanhuspalvelut

Vierailujen toteuttaminen asumisyksiköissä

Hallitus on tarkastellut koronaepidemiaan liittyviä rajoituksia.  Tarkastelussa ovat olleet myös asumisyksiköissä tapahtuvat vierailut.  Vierailuja ei enää säännönmukaisesti kielletä. Ympärivuorokautisen hoidon yksiköissä on hallituksen mukaan ensisijaista, että niissä voidaan toteuttaa turvallisia vierailuja. Kanta-Hämeessä epidemiatilanne on rauhallinen. Mikäli tilanne muuttuu, ohjetta päivitetään. 

Kohtaamisia turvallisesti ulkona ja soveltuvin osin yksikössä

Kuntien toimintayksiköissä mahdollistetaan asukkaiden ja omaisten ja läheisten tapaaminen sekä ulkoileminen jatkossa seuraavin ehdoin:

  • Asukkaalla tai hänen vierailijoillaan ei saa olla hengitystie- tai vatsainfektioiden oireita vierailuiden aikana, eikä hän saa olla omaehtoisessa tai asetetussa karanteenissa
  • Asukkaiden ja omaisten tapaamisaikoja porrastetaan ja turvallisesti toteutetusta vierailusta sovitaan etukäteen yksikön henkilökunnan kanssa
  • Tapaaminen tapahtuu ensisijaisesti yksikön piha-alueella
  • Tapaamisen voi tarvittaessa toteuttaa yksikössä asukkaan huoneessa (yhden hengen huone), mikäli asukkaan tilanne sitä vaatii (vaikeasti liikuntarajoitteiset ja saattohoidossa olevat asukkaat). Yksikössä asukkaan huoneessa voi olla korkeintaan 2 vierasta kerrallaan. Vierailijoilta edellytetään kirurgisen suu-nenäsuojuksen käyttöä.
  • Asukkaan ja vierailijoiden fyysinen kontakti ei ole sallittua ja on pyrittävä noudattamaan kahden metrin turvaväliä
  • Ennen tapaamista tulee käyttää käsidesiä
  • Omainen tai läheinen voi halutessaan ulkoilla asukkaan kanssa vapaasti, kun noudattaa edellä mainittuja turvallisuuteen liittyviä ohjeita (käsidesi ja tarvittaessa suu-nenäsuojain)

 

 


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.