Elinkeinopalvelut Yleinen

Yksinyrittäjille myönnetyt avustukset

Kunta julkaisee viikoittain tiedot siitä, kuinka paljon yksinyrittäjien tukihakemuksia on saapunut ja kuinka monta niistä on hyväksytty. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä.

Ohjeet ja hakemuslomake yksinyrittäjien tukeen löytyy tästä >>

Viikko 23

Viikolla 23 on tullut kolme tukihakemusta. Osaan on jouduttu pyytämään lisäselvityksiä.

Hakemusten käsittely on tauolla heinäkuun ajan. Kesäkuun hakemukset kannattaa toimittaa hyvissä ajoin, viimeinen maksupäivä on 30.6.2020. Hakemusten määrät ilmoitetaan jatkossa kerran kuukaudessa, kuukauden viimeinen päivä.

Viikko 22

Viikolla 22 tuli viisi uutta hakemusta, päätöksiä tehtiin kuusi. Osaan hakemuksista on pyydetty lisäselvityksiä.

Viikko 21

Viikolla 21 hakemuksia on saapunut kuusi kappaletta, joihin myönteisiä päätöksiä on tehty neljä. Lisäselvityksiä odottaa kolme hakemusta. Tähän mennessä on käsitelty yhteensä  52 hakemusta.  Maksatus tapahtuu poikkeuksellisesti maanantaina 25.5.2020

Viikko 20

Viikolla 20 on tullut kahdeksan hakemuksta, joista viiteen on annettu myöntävä päätös. Osaan on pyydetty lisäselvityksiä.

Viikko 19

Viikolla 19 on tullut seitsemän hakemusta, joihin kaikkiin on tehty  myöntävä päätös.  Yhteensä hakemuksia on tähän mennessä käsitelty 43. Niiden yrittäjien, joilta on pyydetty lisäselvityksiä pyydetään toimittaamaan selvitykset annettuun määräaikaan mennessä.

Viikko 18

Viikolla 18 on tullut 19 hakemusta, joihin on tehty 18 myöntävää päätöstä. Osa viime viikolla tulleista hakemuksista odottaa vielä lisäselvityksiä. Yhteensä hakemuksia on tähän mennessä käsitelty 36. Viikon 18 avustukset lähtevät maksuun 30.04.2020

Viikko 17

Kunta on vastaanottanut viikkojen 16-17 aikana 25 yksinyrittäjien koronatukihakemusta. Myönteisiä päätöksiä tuen myöntämisestä on tähän mennessä tehty 17, osaan hakemuksista on jouduttu pyytämään lisäselvityksiä. Lopen kunnan ensimmäiset maksut lähtevät maksatukseen 24.4.2020.​

Suomen hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen kuntien kautta myönnetään 250 miljoonaa euroa. Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020–31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki koskee yksinyrittäjiä, sekä kevytyrittäjiä kuten freelancereita.OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.