Elinkeinopalvelut

Yksinyrittäjien koronatukea voi hakea 30.9.2020 asti

Muokattu 18.8.2020: Tukea voi hakea 30.9. asti 16.3.2020–31.8.2020 välillä toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin

Muokattu 4.5.: Ohjeita on tarkennettu 30.4. alkaen

Muokattu 5.6.: Hakemusten käsittely on tauolla heinäkuun ajan.

Suomen hallitus on kehysriihessään 8.4.2020 linjannut, että yksinyrittäjien tukemiseen kuntien kautta myönnetään 250 miljoonaa euroa. Avustusta voidaan myöntää 16.3.2020–31.8.2020 välillä yksinyrittäjän toiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin yksinyrittäjän toiminnan vakauttamiseksi. Avustusta voi hakea 30.9. asti. Avustuksessa kyse on 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yrittäjän laskennallisiin, yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Tuki koskee yksinyrittäjiä, sekä kevytyrittäjiä kuten freelancereita.

Hakemus koostuu hakulomakkeesta sekä seuraavista liitteistä:

  • LIITE 1: Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai veroilmoitus vuodelta 2019/viimeisin veroilmoitus.
  • LIITE 2: Jäljennökset kuukausikohtaisesta kirjanpitoraportista alkuvuodelta 2020 sekä laskelma 16.3.2020 jälkeisestä liikevaihdosta/laskutuksesta tiliotteilla tai taloushallinnon järjestelmän raportilla todennettuna sen selvittämiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet kyseisen ajankohdan jälkeen.
  • LIITE 3: Todistus veroveloista. Tämän voi hakea osoitteesta tietopalvelu.ytj.fi. Mikäli yrityksellä on verovelkaa, tulee hakemukseen liittää mukaan myös Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi.

Hakemuksen täyttäminen ja tuen edellytykset

Tarkista yrityksesi tiedot internetistä osoitteesta tietopalvelu.ytj.fi. Samalla voit hakea sieltä verovelkatodistuksen. Täytä yrityksesi tiedot samassa muodossa kuin ne ytj:stä löytyvät. Jos ytj:ssä yrityksesi kotipaikka on muu kuin Loppi, älä osoita hakemustasi Lopen kunnalle. Hakemus osoitetaan  yrityksen kotipaikan mukaiseen kuntaan vaikka asuisit Lopella.

Tuen saamiseksi yritykselläsi on oltava tilinpäätöksestä tai veroilmoituksesta ilmenevä yli 20 000 euron laskutus vuodelta 2019 tai yrittäjällä YEL-vakuutus.

Hakemuksen liitteenä tulee olla joko verovelkatodistus, jonka mukaan verovelkoja ei ole tai verohallinnon hyväksymä suunnitelma verojen maksamisesta. Jos näistä kumpaakaan ei ole, tukea ei voi saada.

Koronan vaikutuksen liikevaihtoon tai laskutukseen tulee 16.3.2020 jälkeen olla vähintään 30 prosenttia. Liikevaihtoa verrataan tammi-helmikuun tasoon. Jos yrityksellä on kausiluonteista toimintaa, voi liitteenä toimittaa kuukausiliikevaihdot keväältä 2019 ja verrata 16.3.2020 jälkeisiä lukuja niihin. Jos koronan vaikutuksia ei vielä näy kirjanpidossa tai taloushallinnon raportissa, voi tukihakemuksen jättää myöhemmin, aina 31.8.2020 saakka.

Tuen saamisen edellytyksenä on myös yrityksen kyky kannattavaan toimintaan. Kannattavuus arvioidaan ensisijaisesti vuonna 2019 päättyneeltä tilikaudelta, joko yrityksen toimittamalla ko. tilikauden tilinpäätöksellä tai veroilmoituksella. Jos yrityksen tilikausi on päättynyt 30.11.2019 tai aiemmin, on siltä pitänyt jättää jo veroilmoitus, eli silloin edellytämme että liitteenä on 2019 päättyneen tilikauden tilinpäätös tai veroilmoitus. Jos tilikausi on päättynyt 31.12.2019, ja veroilmoituksen ja tilinpäätöksen teko on vielä kesken, voi toimittaa myös sitä edellisen tilinpäätöksen kannattavuuden arvioimiseksi. Mikäli viimeisen tilinpäätöksen tulos on negatiivinen, voi mukaan liittää aiempien vuosien tilinpäätöksiä. Jos yrittäjä pystyy toimittamaan edeltävien kahden vuoden positiiviset tilinpäätökset, niillä voi korvata 2019 negatiivisen tilinpäätöksen.

Ollakseen tukikelpoinen, hakemuksessa tulee olla ruksit kaikissa 2-kohdan ruuduissa ja uskottava selvitys siitä miten korona on vaikuttanut liikevaihtoon. Tuki koskee vain yrityksiä, jotka aikovat jatkaa toimintaansa koronan jälkeen. Kohdassa 4 tulee kuvata miten tuki käytetään yrityksen toiminnan vakauttamiseen.

Hakemus on allekirjoitettava samalla vakuuttaen että hakemuksen tiedot pitävät paikkansa.

Yksityiskohtaisia ohjeita hakemuksen täyttöön löytyy hakemuslomakkeen alaviitteistä.

Ohjeita on tarkennettu 30.4. alkaen

Työ- ja elinkeinoministeriö on tarkentanut yksinyrittäjien koronatukeen liittyvää ohjeistusta 30.4. Kunnat voivat myöntää tukea myös eläkeläisille. Eläketulot eivät vaikuta yrittäjän päätoimisuuteen eivätkä ole este tuen myöntämiselle, jos muut ehdot täyttyvät.

Yksinyrittäjän tulee hakiessa esittää verovelkatodistus. Mikäli verovelkoja on, hakijan tulee esittää tieto Verohallinnon hyväksymästä suunnitelmasta verovelan maksamiseksi, ulosoton vastaavasta suunnitelmasta tai tehdystä maksujärjestelyhakemuksesta. Kunta ei voi tarkistaa yrityksen verovelkatilannetta, toisin kuin Business Finland ja ELY-keskukset koronatukia myöntäessään, minkä vuoksi asia jää yrityksen tehtäväksi.

Tarkennetun ohjeistuksen myötä niiden kielteisen tukipäätöksen saaneiden yksinyrittäjien, joita tarkentunut ohjeistus koskee, kannattaa olla yhteydessä kuntaansa ja hakea tarvittaessa muutosta tukipäätökseensä.

Hakemuksen jättäminen

Hakemus jätetään tietoturvallisesti turvapostipalvelun kautta.
• Mene osoitteeseen https://turvaposti.rhlseutu.fi/
• Anna oma sähköpostiosoitteesi, paina jatka.
• Kirjoita vastaanottajaksi koronatuki@loppi.fi
• Kirjoita aiheeksi Yksinyrittäjän korona-avustus.
• Viestikentän voi jättää tyhjäksi.
• Paina valitse tiedostot, hae täytetty hakemuslomaketiedosto.
• Paina liitä.
• Valitse liitetiedostot yksi kerrallaan. Paina jokaisen jälkeen liitä.
• Kun kaikki liitteet on lisätty, paina lähetä.
• Hakemus on nyt jätetty ja se käsitellään mahdollisimman nopeasti.

Lisätietoja voi kysyä

  • sähköpostilla koronatuki@loppi.fi
  • puhelimitse työllisyyskoordinaattori Sirkku Jabang p. 019 758 6151

Lue myös

Yksinyrittäjän avustus koronaepidemian aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin – ohje yrittäjille

 


,
Päivitetty: ,

Asiasanat: korona tuki yrittäjät

OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 3 Ei 0 Kyllä 3 Ei 0

Kommentit on suljettu.