Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 17.6.2020

§ Liitteet Otsikko
26 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2020 LOPPUPUOLISKOLLA
27 RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN
28 MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS / NIEMISEN SORA OY
29 MUUTOSHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAAN / SORAVUORI OY
30 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE RAKENNUSTARKASTAJAN VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA
31 LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN
32 YHTEISKÄYTTÖISTEN VIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖ LAAKASALON ALUEELLA
33 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
34 ILMOITUSASIAT
35 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
36 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.