Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 20.3.2019

§ Liitteet Otsikko
10 1 kpl OIKAISUVAATIMUS/ POIKKEAMISPÄÄTÖS 20190001 §1
11 ALUSTAVA SELVITYS SÄÄSTÖKOHTEISTA
12 HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LAKAN BETONI OY
13 HAKEMUS YMPÄRISTÖLUVAN OLENNAISESTA MUUTTAMISESTA / LOPEN AMPUMARATAYHDISTYS RY
14 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / ADVEN OY
15 MAA-AINESHAKEMUS / AJOMÄKI OY
16 MAA-AINESHAKEMUS / SORAVUORI OY
17 KUNNAN JÄRJESTÄMÄÄN JÄTEHUOLTOON LIITTYMINEN
18 MAALÄMPÖKAIVOJEN POHJAVESIVAIKUTUSTEN ARVIOINTI/SILMÄNKANTO
19 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
20 ILMOITUSASIAT
21 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
22 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.