Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 25.9.2019

§ Liitteet Otsikko
50 6 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2020 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2021-2022
51 ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2018
52 RAKENNETUN YMPÄRISTÖN TARKASTUSKIERROS
53 1 kpl JÄTEVESIVIEMÄRIN LIITTYMÄKOHDAN SIIRTO
54 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
55 ILMOITUSASIAT
56 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
57 MUUT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.