Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 26.8.2020

§ Liitteet Otsikko
37 4 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2020
38 2 kpl LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN
39 PÄÄTÖS RAKENNUSTARKASTAJAN SIJAISESTA
40 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / SUOMEN RENGASKIERRÄTYS OY
41 PÄÄLLYSTYS- JA KIVIAINESLIIKETOIMINNAN SIIRTO / PEAB INDUSTRI OY
42 ILMOITUS VASTUUHENKILÖN VAIHDOKSESTA / EINO KILPIÄINEN
43 YHTEISKÄYTTÖISTEN VIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖ LAAKASALON ALUEELLA
44 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
45 ILMOITUSASIAT
46 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
47 MUUT ASIAT
48 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / VALITUS VIEMÄRIN SIJOITUSPÄÄTÖKSESTÄ

,
Päivitetty: ,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.