Päätöksenteko Yleinen

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan esityslista 23.9.2020

§ Liitteet Otsikko
49 5 kpl YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2021 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2022 – 2023
50 1 kpl TARKASTUSLAUTAKUNNAN ARVIOINTIKERTOMUS VUODELTA 2019
51 1 kpl MUUTOSHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAAN / SORAVUORI OY
52 LAUSUNTO HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE / VALITUS VIEMÄRIN SIJOITUSPÄÄTÖKSESTÄ
53 LOPPIJÄRVEN YSTÄVÄT RY:N AVUSTUSHAKEMUS
54 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
55 ILMOITUSASIAT
56 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.