Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 15.5.2019

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
23 1 kpl PÄÄTÖS HAKEMUKSESTA MAA-AINESTEN OTTAMISEEN/ SORAVUORI OY
24 2 kpl LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSAN PÄIVITYS
25 LAUSUNTO UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUKSELLE LAUTATIENSUON TURVETUOTANTOALUEEN VESISTÖTARKKAILUOHJELMASTA, KARKKILA
26 KUNNAN JÄRJESTÄMÄÄN JÄTEHUOLTOON LIITTYMINEN
27 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
28 ILMOITUSASIAT
29 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
30 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.