Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 17.6.2020

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
26 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2020 LOPPUPUOLISKOLLA
27 RAKENNUSTYÖN KESKEYTTÄMINEN
28 MAA-AINESLUVAN JA YMPÄRISTÖLUVAN YHTEISKÄSITTELYHAKEMUS / NIEMISEN SORA OY
29 MUUTOSHAKEMUS MAA-AINESTEN OTTAMISLUPAAN / SORAVUORI OY
30 LAUSUNNON ANTAMINEN HÄMEENLINNAN HALLINTO-OIKEUDELLE RAKENNUSTARKASTAJAN VALINTAPÄÄTÖKSESTÄ TEHDYN VALITUKSEN JOHDOSTA
31 LOPEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYSTEN PÄIVITTÄMINEN
32 YHTEISKÄYTTÖISTEN VIRKISTYSALUEIDEN KÄYTTÖ LAAKASALON ALUEELLA
33 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
34 ILMOITUSASIAT
35 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
36 MUUT ASIAT
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.