Päätöksenteko

Ympäristö- ja rakennuslautakunnan pöytäkirja 19.6.2019

§ Liitteet Otsikko
-1 Pöytäkirjan kansilehti (läsnäolijat)
31 YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNNAN KOKOONTUMINEN JA ESITYSLISTOJEN JAKELU VUODEN 2019 LOPPUPUOLISKOLLA
32 TARKASTUSINSINÖÖRIN TOIMENKUVA
33 1 kpl PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESTA/ AIMO ALHO
34 1 kpl PÄÄTÖS VESILAIN 5-LUVUN 5 §:N MUKAISESTA HAKEMUKSESTA /LOPEN KUNNAN TEKNINEN TOIMI
35 PÄÄTÖS LUONNONMUISTOMERKIN RAUHOITUKSEN LAKKAUTTAMISESTA, PÄIVÄRINNE, SAJANIEMI
36 VIRANHALTIJOIDEN PÄÄTÖKSET
37 ILMOITUSASIAT
38 LAUTAKUNNAN JÄSENTEN ESITTÄMÄT ASIAT
39 MUUT ASIAT
40 JÄTEVESIVIEMÄRIN LIITTYMÄKOHDAN SIIRTO
9998 Muutoksenhaku

,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 1 Kyllä 1 Ei 1

Kommentit on suljettu.