Kuulutus

Ympäristölupahakemus/ Adven Oy

Adven Oy on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 18.2.2019 päivätyn ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee Adven Oy:n Lopen kaukolämpölaitosta, joka sijaitsee tilalla Lämpölaitos, kiinteistötunnus 433-405-3-405, osoitteessa Opintie 5, 12700 Loppi. Kyseessä on olemassa oleva laitos, joka toimii kaukolämpöverkon varalaitoksena. Laitos koostuu kahdesta kevyellä polttoöljyllä toimivasta kattilasta, joiden yhteenlaskettu polttoaineteho on 5 MW. Pohjavesialueen rajauksen muutoksen myötä laitos sijaitsee vedenhankintaa varten tärkeällä pohjavesialueella, joten laitokselle tulee hakea ympäristölupaa.

Hakemus on nähtävillä 25.9. – 25.10.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 Loppi.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 25.10.2019 klo 15.00 mennessä, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle joko osoitteella Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköisesti lopen.ymparisto@loppi.fi.

 

Loppi 25.9.2019

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.