Yleinen Ympäristö

Ympäristölupahakemus / Alho Aimo

KUULUTUS

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS / AIMO ALHO

Aimo Alho on toimittanut Lopen lupalautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee maa-ainesten murskaamista tilalla Ojala-Hannula RN:o 15:10, Lopen kunnan Sajaniemen kylässä. Murskaaminen on tarkoitus suorittaa tilalla sijaitsevalla maa-ainesalueella, jota koskeva maa-aineslain mukainen ottamislupa on voimassa 26.11.2020 saakka.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 7.11.–7.12.2018 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 7.12.2018 klo 15.00 mennessä Lopen lupalautakunnalle joko sähköpostitse, osoite: lopen.ymparisto@loppi.fi tai kirjeitse, osoite: Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 7.11.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.