Yleinen

Ympäristölupahakemus / Lopen Ampumaratayhdistys ry

Lopen Ampumaratayhdistys ry. on toimittanut Lopen lupalautakunnalle ympäristönsuojelulain 27 §:n mukaisen ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee ampumaratatoimintaa ja sen kehittämistä Lopen ampumaurheilu-keskuksessa, tilalla Ruutila RN:o 12:20, Lopen kunnan Topenon kylässä, osoite Nummenrannantie 769, 12920 TOPENO. Hakemus sisältää Lopen ampumaurheilukeskus 2021-hankkeen hankesuunnitelman, jossa esitetään uudet ampumaradat, nykyisten ratojen kehittäminen ja huoltopalvelujen rakenteet. Nykyiset radat jäävät käyttöön lupahakemuksessa kuvatuin muutoksin.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 13.2.–15.3.2019 Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston auki-oloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 15.3.2019 klo 15.00 mennessä Lopen lupalautakunnalle joko sähköpostitse, osoite: lopen.ymparisto@loppi.fi tai kirjeitse, osoite: Yhdystie 5, 12700 LOPPI.

Loppi 13.2.2019

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.