Kuulutus

Ympäristölupahakemus / Räyskälä-Säätiö

Räyskälä-Säätiö on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 29.12.2014 päivätyn ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee olemassa olevaa lentopaikan toimintaa tiloilla Kenttä-Mattila RN:o 2:12, Kenttä-Pietilä RN:o 4:12 ja Kenttä-Jussila RN:o 3:14, Räyskälän kylässä (kiinteistötunnukset 433-409-2-12, 433-409-4-12 ja 433-409-3-14), osoitteessa Räyskäläntie 311, 12820 Räyskälä. Hakemuksen käsittely on viivästynyt, joten hakemuksen kuuluttaminen suoritetaan uudelleen ajantasaisten tietojen varmistamiseksi ja lupakäsittelyn jatkamiseksi.

2_Hakemus_toistaiseksi_voimassa_olevan_ympäristöluvan_tarkistamiseksi

3_toimintakuvaus_hakemuslomakkeen_liite_5

5_toimintakuvauksen_liite_E_melumallinnus

6_toimintakuvauksen_liite_F_ympäristölupaehtojen_mukainen_tarkkailu_2014_Ramboll

Muistio Räyskälä-Säätiö

Hakemuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Hakemus on nähtävillä 30.3. – 6.5.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla ja Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 6.5.2021 klo 15.00 mennessä, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteeseen Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse osoitteeseen lopen.ymparisto@loppi.fi.

 

Loppi 30.3.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 1 Ei 0 Kyllä 1 Ei 0

Kommentit on suljettu.