Kuulutus

Ympäristölupahakemus / Suomen Rengaskierrätys Oy

Ympäristönsuojelulain 44 §:n mukaisesti ilmoitetaan, että Suomen Rengaskierrätys Oy on toimittanut Lopen kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle 16.6.2020 päivätyn ympäristölupahakemuksen. Hakemus koskee Lopen kunnan Silmänkannon teollisuusalueelle suunniteltua renkaankierrätyslaitosta, kiinteistötunnus 433-403-2-210, osoitteessa Kantotie, 12520 Kormu. Noin 3,5 ha alueelle suunnitellun renkaankierrätyslaitoksen on tarkoitus ottaa vastaan ja jalostaa käytöstä poistettuja ajoneuvojen renkaita noin 15 000 – 20 000 t/vuosi. Renkaankierrätyslaitoksella valmistetaan teollisuudelle ja kaupalle raaka-aineita ja tuotteita käytetyistä ajoneuvo-renkaista mekaanisten prosessien kuten leikkauksen ja jauhatuksen avulla.

Lupahakemus liitteineen on nähtävänä 2.9. – 2.10.2020 Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Hakemuksen johdosta on asianosaisilla, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, oikeus tehdä muistutuksia hakemuksesta. Myös muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksesta.

Mahdolliset kirjalliset muistutukset ja mielipiteet tulee toimittaa nähtävilläoloaikana, viimeistään 2.10.2020 klo 15.00 mennessä, Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunnalle osoitteeseen Yhdystie 5, 12700 LOPPI tai sähköpostitse osoitteeseen lopen.ymparisto@loppi.fi.

 

Loppi 2.9.2020

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.