Kuulutus

Ympäristölupapäätös / Eero Ukkola

Lopen lupalautakunta on päätöksellään 21.3.2018 (§ 14) myöntänyt Eero Ukkolalle ympäristöluvan eläinsuojalle (kuttula / vuohenmaidon tuotanto) tilalle Halmela RN:o 88:2, Lopen kunnan Lopenkylässä.

Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Antopäivä on 28.3.2018.

Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 27.3. – 27.4.2018 virka-aikana Lopen kirjastossa, palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

Loppi 27.3.2018

LUPALAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.