Kuulutus

Ympäristölupapäätös / Eino Kilpiäinen

Lopen ympäristö- ja rakennuslautakunta on päätöksellään 2.11.2021 (§ 70) myöntänyt Eino Kilpiäiselle ympäristöluvan tilalle Metsola RN:o 57:246, Lopen kunnan Lopen kylässä. Lupa koskee maa-ainesten murskaamista tilalla sijaitsevalla maa-ainesalueella, jolla on voimassa oleva maa-aineslain mukainen ottamislupa.

Metsolan tila ympäristölupa 2021
Metsola karttaote 10452
Muutoksenhaku

Päätökseen tyytymätön voi hakea muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 17.12.2021.

Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä (7) päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta. Päätösasiakirjat valitusosoituksineen ovat nähtävillä 9.11. – 17.12.2021 Lopen kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.loppi.fi ja Lopen kirjastossa, Palvelupiste Rosamundassa, kirjaston aukioloaikoina, osoite Kauppatie 3, 12700 LOPPI.

 

Loppi 9.11.2021

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA


,


OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.