Elinkeinopalvelut Työllisyydenhoito

Yrittäjä – hae nuorten kesätyöllistämisen tukea

Lopen kunnassa käytössä ollut nuorten kesätyöllistämisen tukeminen saa jatkoa tulevanakin kesänä. Kunnan budjetissa on varattu 10.000 euron määräraha tarkoitusta varten.
Kunta tukee nuorten kesätyöllistämistä myöntämällä Lopella toimiville yrittäjille nuorten työllistämiseen tulevana kesänä palkkatukea 400 euroa/nuori. Aiempina vuosina Lopen Yrittäjät, Lions Club Loppi, Lions Club Loppi/Marski ja Lions Club Loppi/MaijaStiinat sekä MTK-Loppi ovat olleet mukana tukemassa nuorten kesätyöllistämistä. Yhdistyksiä haastetaan mukaan toimintaan myös tänä vuonna 400 euron tukisummalla. Mikäli yhdistykset osallistuvat, riittää tukea useamman nuoren työllistämisen tukemiseen.

Joka vuosi nuoret ovat palkan lisäksi saaneet erittäin arvokasta työkokemusta tulevaisuuden varalle. Lämmin kiitos kaikille nuoria työllistäneille työnantajille!

Käytännön asioita on täsmennetty seuraavasti:
Kunta maksaa vuosina 2000–2004 syntyneen nuoren vähintään 3 viikon ajaksi ajanjaksolla 1.5.–31.8.2020 työllistävälle Lopella toimivalle yrittäjälle työllistämistukea 400 euroa/nuori. Yhdellä yrittäjällä on mahdollisuus saada tuki enintään kahden nuoren työllistämiseen. Oman perheenjäsenen työllistämiseen tukea ei myönnetä.

Työnantajan edellytetään ilmoittavan tarjoamansa työpaikka nuoren avoimesti haettavaksi esim. Hämeen TE-toimistoon (työ- ja elinkeino-toimisto), Kuntarekryyn, Lopen kunnan sivuille, sosiaaliseen mediaan (Facebook, Twitter) tai johonkin oppilaitokseen (oppilaitosten sivut, lehdet, ilmoitustaulut). Työpaikan tulee olla avoinna vähintään viikon ajan. Avoimen työpaikan voi ilmoittaa 5.2.–25.5.2020.

Kun avoin paikka on ollut haussa vähintään viikon ajan, työllistävä yritys voi valita hakijoiden joukosta parhaaksi ja työtehtävään sopivimmaksi katsomansa henkilön. Kun työllistävä yritys/työnantaja on tehnyt valintansa, toimitetaan tukihakemukset Lopen kuntaan työllisyyskoordinaattori Sirkku Jabangille.

Tukea myönnetään siinä järjestyksessä kuin hakemukset tulevat kuntaan. Ensimmäisellä kierroksella tukea myönnetään yhdelle työllistettävälle / yritys tai työnantaja.
Mikäli tukirahaa jää tämän jälkeen jaettavaksi, myönnetään saapumisjärjestyksessä tukea kahden nuoren tukemiseen hakeville yrityksille määrärahan puitteissa. Mikäli sinä päivänä, kun määräraha tulee kokonaan käytetyksi, saapuu kuntaan useampi tukihakemus, suoritetaan arvonta.

Työnantajan tulee hakea tukea kunnalta 31.5.2020 mennessä. 

Lomake_Tuki_nuorten_kesatyollistamiseen_2020
Lomake_Tuki_nuorten_kesatyollistamiseen_2020

Tukea haettaessa tulee ilmoittaa työllistettävän henkilön/henkilöiden henkilö- ja palkkaustiedot sekä työsuhteen kesto.

Päätöksen tuen myöntämisestä tekee Lopen kunnan hallintopäällikkö Katja Väistö 15.6.2020 mennessä. Tuki maksetaan jälkikäteen viimeistään lokakuun 2020 aikana työsopimus- ja palkkatodistusjäljennöksiä vastaan. Jäljennökset on toimitettava kuntaan 21.9.2020 mennessä. Työnantajan edellytetään maksavan kesätyöntekijälle vähintään työehtosopimuksen mukainen minimipalkka.

Lisätietoja antaa

Sirkku Jabang
työllisyyskoordinaattori
019 758 6151
sirkku.jabang (at) loppi.fi

 OLIKO SISÄLLÖSTÄ APUA?

Kyllä 0 Ei 0 Kyllä 0 Ei 0

Kommentit on suljettu.